Uudised ja teated

« Tagasi

Noor aktivist algatas koristusoperatsiooni

Sel päeval, 3. mail, just vahetult enne ülemaailmset talgupäeva "Teeme ära!", aitasid Tabasalu Ühisgümnaasiumi  kuuendad  klassid eesotsas 6.b klassi õpilase Lisette Maria Lasseliga loodusõpetuse tunni raames koristada kooliümbrust ja selle läheduses olevat metsarada. Enne õuetundi toimusid õpetlikud tunnid teemadel, kuidas reostamine taimedele ja loomadele kahju teeb.

Lisette Maria algatas ise prügikoristusaktsiooni ja kaasas õpetaja abil ka teised õpilased. Projekt vältas kaks õppetundi ja vabatahtlikuna käisid abiks oma õpilastega õpetajad Adele Teras, Helle Nigul ning Kaili Rannapalu. Suur tänu ka õpetaja Jana Loomikule, kes lahkelt abi pakkus. Aitäh õpilastele ja õpetajatele positiivse, heatahtliku ja loodusest hooliva suhtumise eest. Kool tänab Harku valda, kellelt saime abivahendid – kindad, prügikotid ja -veo.

Koos ja väikeste tegudega viime maailma prügivabama tuleviku suunas, mida pole häbi järeltulevatele põlvedele pärandada!

Dulsi Song
bioloogiaõpetaja

Jane Tamm
kommunikatsioonijuht