Uudised ja teated

« Tagasi

Omniva aitab: korrektse postkasti spikker

Postkast on midagi sellist, mis püsib aastaid või aastakümneid. Siiski tuleks aeg-ajalt jälgida, kas postkast suudab "teenindada" praeguseid hoopis mahukamaid saadetisi.
 
Korrektsed postkastid muudavad kirjakandjate töö lihtsamaks ja aitavad tellitud saadetistel kiiremini teie postkasti jõuda. Postkastidele kehtestatud minimaalsed mõõtmed on 25 × 35 × 6 cm, kuid soovituslik on kasutada märgatavalt suurema mahutavusega postkaste. Postkasti postitamiseks ette nähtud ava minimaalsed mõõtmed on 2 × 23 cm. Lisaks võiks postkast olla saadetise kokkumurdmise vältimiseks pealt täidetav ja saadetise kättesaamise tagamiseks ka lukustatav.
 
Postkasti paigaldamisel jälgige, et postkastile oleks tagatud aastaringne ligipääs ja et tee postkastini ning postkastialune oleksid takistusvabad (lumi, jalgrattad, lapsevankrid jms). Postkast peab tagama saadetiste kaitstuse ilmastikuolude eest ilma ligipääsu piiramata. Kindlasti peab postkast olema juurdepääsetav igal ajal.
 
Oluline on ka, et postkast oleks korralikult tähistatud, sest tähistamata postkast teeb keeruliseks kirjakandja töö ning oodatud saadetised ei pruugi kohale jõuda. Juriidilise isiku postkastile peab olema märgitud ka ettevõtte nimi(ed).

Korter- vs. eramaja 

Kortermajades paigaldatakse postkast kortermaja välisukse vahetusse lähedusse, näiteks välisukse sisse, et tagada ligipääs ilma välisust avamata. Juhul, kui postkastid on paigaldatud trepikotta, võiks kasutada universaalvõtit, mis tagab kogu maja trepikodade ligipääsetavuse ühe võtmega.
 
Eramajad paigaldavad postkasti tavaliselt elamut piirava aia külge. Aia puudumisel on hea tava kinnitada postkast krundi teepoolsele piirile. Hoolitseda tuleb ka selle eest, et koduloomad (nt koerad) ei pääseks postkasti juurde või teisele poole aeda, sest sellisel juhul on postikulleril oma turvalisuse tagamiseks õigus postkasti teenindamisest keelduda.

Väiksemates külades ühine koht

Külades paigaldatakse postkastid eeskätt põhimaantee või suurema hooldatud tee äärde, koondades ümbruskonna adressaadid ühte kohta. Kokkuleppel paigaldatakse postkast elu- või asukohast mõistlikule kaugusele, näiteks lähimasse bussipeatusesse, küla infotahvli juurde või teeotsa. Alati peaks olema tagatud võimalus sõiduki ajutiseks peatumiseks ning seejuures ka sõidukite ja inimeste ohutus. Postkastil peab olema nähtavale kohale märgitud aadress, küla ja talu nimi.
 
Kui soovite oma postkasti asukohta muuta, teavitage oma soovist ka Omnivat kodulehel asuva veebivormi abil. Vajadusel võetakse teiega ühendust, et postkasti asukoht kinnitada või selle paigaldamist täpsustada. Kindlasti on oluline postkasti asukoht kooskõlastada, sest kahjuks ei ole võimalik posti toimetada nendesse postkastidesse, mille asukoht ei ole kinnitatud. Samuti ei ole Omnival kohustust toimetada saadetisi postkasti, mille paigutamine ei ole kooskõlastatud.
 
HANNALIISA VISK
Omniva