Uudised ja teated

« Tagasi

Otsime oma meeskonda haridus- ja kultuuriosakonna spetsialisti

See töö sobib Sulle, kui leiad enda jaoks põnevaid väljakutseid järgnevates tegemistes:

 • info koondamine, analüüsimine, järelevalve teostamine ja tegevuste koordineerimine;
 • kodulehele uudiste sisestamine ja kultuurikalendri pidamine;
 • osalemine valdkondlike õigusaktide eelnõude ja juhendite väljatöötamisel;
 • taotluste ja aruannete menetlemine, nende kasutamise kontrollimine, analüüsimine, korrigeerimine, planeerimine;
 • koostöö korraldamine Harku valla ja teiste omavalitsuste haridus-, kultuuri-, spordi- ja noorsootöö organisatsioonidega;
 • avalike ürituste lubade menetlemine;
 • ürituste korraldamise abistamine ja osavõtt.

Pakume Sulle:

 • huvitavat tööd kiiresti arenevas omavalitsuses;
 • häid võimalusi eneseteostuseks ja -arenguks;
 • soodsaid sportimisvõimalusi;
 • puhkust 35 kalendripäeva;
 • haiguspäevade hüvitamist alates teisest päevast;
 • toetavat meeskonda.

Ootame Sind kandideerima, kui Sul on:

 • kõrgharidus ja töökogemus hariduse,- kultuuri,- spordi või noorsootöö valdkonnas;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, soovitav ühe võõrkeele oskus kesktasemel;
 • tööülesannete täitmiseks vajalik arvuti kasutamise oskus, soovitavalt teadmised teksti- ja andmetöötlusest, kodulehe toimetamisest, dokumendihaldusest;
 • väga hea suhtlemisoskus;
 • võime eristada olulist mitteolulisest, oskus tegeleda ülesannetega süsteemselt
 • kohusetunne ja meeskonnatööoskused.
Tegemist on tähtajalise töösuhtega lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamiseks. 
 
Töö asukoht: Harku vald, Tabasalu
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
 
Sinu CV-d ja vabas vormis kokkuvõtet Sinu tugevatest külgetest ning huvidest ootame hiljemalt 1. märtsiks 2020 portaali CV-Online vahendusel või aadressile personal@harku.ee.
 
Lisainformatsioon: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Kristi Villand, tel. 606 3800.