Uudised ja teated

« Tagasi

OÜ ATKO Liinid ja MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus sõlmisid kompromisskokkuleppe

Riigihanke nr 135802 alusel sõlmitud „Avaliku bussiliiniveo korraldamine Harju maakonna läänesuuna bussiliinidel" (kehtivusega kuni 13.04.2021) ja riigihanke nr 162149 alusel sõlmitud „Harju maakonna Harku valla avaliku teenindamise leping" (kehtivusega kuni  31.08.2020) täitmine on olnud ATKO Liinid OÜ poolt mitterahuldav.

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus on fikseerinud rohkelt olulisi lepingu rikkumisi nagu pikad hilinemised ja väljumiste ära jäämised. ATKO Liinid OÜ on kinnitanud olulisi puuduseid busside tehnilise korrasoleku osas, millest on põhjustatud suur osa teenindamata jäänud vedusid.

ATKO Liinid OÜ esindajad ja MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse tegevdirektor Vello Jõgisoo kohtusid 27. mail, et arutada lepingute täitmise puudusi lääne suunal (nt liin nr 108, 118, 129) ja Harku valla sisevedude (H-liinid) osas, sooviga leida lahendusi teenusekvaliteedi tõstmiseks.

Kohtumine lõppes kompromisskokkuleppega, mille kohaselt valmistab ATKO Liinid OÜ juriidiliselt ette ja esitab Harku valla osas ühe nädala jooksul ning Lääne suuna osas ühe kuu jooksul avalduse lepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks ning MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus rahuldab avaldused.

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus alustas mai lõpul ettevalmistusi otselepingute sõlmimiseks.

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus