Uudised ja teated

« Tagasi

Päästeamet: Enne mõelge, siis tegutsege!

Üle-eestiline tuleohu indeks on küll langenud, kuid jätkuvalt on tuleohtlik aeg. Tuletame meelde, et lõket tuleb teha läbimõeldult ja talgute korras leitavate lõhkekehadega peab olema ettevaatlik.

Kui teete lõket, pidage meeles järgmist:

 • veenduge, et lõkkekoht on põlevast materjalist puhastatud, hoonetest piisaval kaugusel ja tule tegemisega ei kaasne tuleohtu loodusele;
 • tehke lõket vaid vaikse tuulega ja tuleohu vältimiseks jälgige tule tegemisel või grillimisel tuule suunda, et sädemed ei lendaks hoonele, metsale või muule põlevmaterjalile;
 • koduaia lõkkes tohib põletada vaid puhast (immutamata) puitu ning pappi ja paberit;
 • tuleohtlikul ajal peab lõke olema metsast vähemalt 20 meetri kaugusel;
 • alla ühemeetrise läbimõõduga lõke peab olema vähemalt kaheksa meetri kaugusel mis tahes hoonest või põlevmaterjali hoiukohast (puukuurist vmt);
 • suurem kui ühemeetrise läbimõõduga lõke peab asuma mis tahes hoonest või põlevmaterjali hoiukohast 15 meetri kaugusel;
 • lõkke tegemisel hoidke käepärast tulekustutusvahend (näiteks ämber veega, tulekustuti vm);
 • enne lõkkekohast lahkumist veenduge, et lõke oleks täielikult kustunud;
 • täpsemat infot tule tegemise ohutusnõuete kohta saate päästeala infotelefonilt 1524.

Leides lõhkekeha, on oluline, et:

 • te lõhkekeha ei puutuks, sest liigutamine võib selle aktiveerida;
 • te teavitaks leiust telefonil 112 ja täidaks saadud juhiseid;
 • te märgistaks leiukoha, et seda hiljem kergem leida oleks;
 • te teavitaks leiust lähedal olevaid inimesi ja paluks neil antud piirkonnast eemale hoida.

JANE GRIDASSOV

Põhja päästekeskuse kommunikatsioonijuht

 

 

--- Tutvuge tuleohukaardiga: www.ilmateenistus.ee/tuleohukaart