Uudised ja teated

« Tagasi

Piirkonnapolitseinik soovib turvalist kooliaastat

Laste suvepuhkus saab peagi läbi ja taas on aeg seada sammud kooli poole. Samuti on suvine mõnevõrra hõredam liiklus asendumas suurema sagimisega.
 
Rääkige ja tuletage meelde põhitõed
 
Soovitan kooli minevate laste vanematel põhilised liiklusreeglid lapsega üle rääkida ja koolitee koos mõne korra juba enne kooli algust läbi jalutada. Samuti on oluline, et vanem järglase esimesi iseseisvaid kooliminekuid ka jälgiks: kuidas laps liikluses käitub, kas ta ületab teed õigest kohast ja jälgib ka autosid, kuidas ta liikleb jalgrattaga.
 
Sõidutee ületamine
 
Tuletan meelde, et kuigi jalakäijal on ülekäigurajal eesõigus, peab lapsele selgeks tegema, et sõiduteele on palju turvalisem astuda, kui kõik sõidukid on peatunud ja valmis jalakäijat üle tee laskma. Vaatamata jalakäija eesõigusele ülekäigurajal, võib tekkida olukordi, kus sõidukijuht teda mingil põhjusel ei märka.
 
Bussiga kooli minevatele lastele tuleb üle rääkida, et sõidutee ületamine bussi eest on lubamatu ja väga ohtlik, kuna bussist mööduval autojuhil ei jää aega otsasõidu vältimiseks. Õige on lasta bussil minema sõita ja ületada turvaliselt sõidutee.
 
Ülekäigurada vs. ülekäigukoht
 
Erilist tähelepanu peaks pöörama erisusele: milline vahe on ülekäigurajal ja -kohal, sest seda kiputakse unustama. Kui ülekäigurajal on teil eesõigus ja sõiduk peab teile teed andma, siis ülekäigukohas on vastupidi.
 
Ratas peab olema töökorras
 
Kindlasti vaadake üle rataste seisukord, sest suvise suure sõitmisega võib mõni mutter kinnikeeramist vajada või on mõni asi hoopis puudu (nt signaalkell, helkurid). Kontrollige üle ka kiiver. Veenduge, et see oleks terve ja lapsele paras. Kuigi seadus võimaldab autode mittetulemise korral minna rattaga üle tee ka nii, et ratta seljast ei pea maha tulema, siis minu soovitus on siiski tulla rattalt maha ja seda käekõrval lükates tee turvaliselt ületada.
 
Liigeldes hoidke nutitelefon taskus
 
Hästi aktuaalne teema on liikluses nutiseadmete kasutamine. Selgitage, et jalgsi või jalgrattaga liigeldes ei kasutataks nutitelefoni, sest see hajutab tähelepanu. Kui on vajadus kirjutada või rääkida, saab seda teha seisma jäädes ja toimingu lõppedes jälle edasi liikuda.
 
Ilusat ja turvalist kooliaasta algust!
 
RENÉ UUSTALU
Piirkonnapolitseinik