Uudised ja teated

« Tagasi

Probleemid maakondlikel avalikel bussiliinidel

Möödunud nädalal oli taas probleeme Harku valla avalike liinide teenindamisega. Mured jõudsid nii MTÜ-ni Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus, Harku vallavalitsuse kui ka ATKO Liinid OÜ-ni.

Maakonna avalike liinide (nt 108, 118, 129) teenindamise eest vastutab MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus (edaspidi ÜTK). "Rikkumised on suured ja olulised, samuti ei ole aktsepteeritavad praegu esitatud selgitused ärajäämiste kohta. Lisaks on olnud situatsioone, kus veootstel puudub üldse selgitus ärajäämise kohta," tõdeb rikkumisi liiniveo eest vastutava ÜTK büroojuht Sirly Miltop.

"Pooleli on probleemidele lahenduste otsimine. Täna hommikul toimus ÜTK kontoris osapoolte (ÜTK ja ATKO Liinid OÜ – toim) esindajate kohtumine. Kuna mitmed asjad jäid lahtiseks, jätkub kohtumine õhtupoolikul, et ettevõte saaks tutvustada oma parandusmeetmete kava lepingu täitmise vallas," kinnitas Miltop.

Vallavalitsus on elanike muredega kursis, kuid valla käed jäävad olukorras lühikeseks. "Probleemid on ilmnenud maakonna avalikel bussiliinidel. Nende haldamisega tegeleb ÜTK ja vallal puudub otsene seos ning õigus selles suhtes otsuseid teha. Saame vaid kaasa rääkida ja ettepanekuid esitada. Sellest hoolimata kinnitame, et kõik vallavalitsusse laekunud mured on edastatud õigetele inimestele. Samuti on vallavalitsus esitanud ÜTK-le soovi, et nad jätkaksid võimaluste otsimist uue liinivedaja leidmiseks," kinnitas vallavanem Erik Sandla.

Probleemide lahendamiseni

Küsimusele, kuidas edasi, vastab Miltop järgmiselt: "Antud olukorras saame inimestele soovitada  lähtuda olemasolevatest alternatiivsetest võimalustest ehk käituda vastavalt ühistranspordiseaduse §-le 69. Ehk vastavalt lõikele kasutada taksoteenust ja sõidu lõppedes säilitada kassatšekk, mille juht väljastab, ning esitada see ATKO Liinid OÜ-le tasumiseks.

On arusaadav, et pikas perspektiivis ei ole antud lahendus vastuvõetav, kuid praegu on olukord, kus ATKO Liinid OÜ on oma teenusega äärmiselt kehv ja ebausaldusväärne."

Lahenduseni jõudmiseni on jätkuvalt oluline õigete instantside teavitamine. Kõige operatiivsemalt saab bussiliinide hilinemiste kohta lisainformatsiooni bussifirma ATKO Liinid OÜ infotelefonil 641 8218 ja e-posti aadressil grete.alviste@atko.ee. Samuti on oluline, et ühistranspordiga seotud teave jõuaks kohe ka Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse e-posti aadressile info@ytkpohja.ee. Kui on tegemist valla siseliinidega (H-liinidega), oleks hea edastada e-kiri ka Harku vallavalitsuse e-posti aadressile harku@harku.ee. Juhul, kui näete liinil sõitmas tehniliselt mittekorras bussi, helistage esimesel võimalusel hädaabinumbril 112.

Harku Vallavalitsus

 

Ühistranspordiseadus:
§ 69 Sõidu katkemine. (1) Sõidu katkemisel liiniveol, välja arvatud linnaliinil, on sõitjal õigus kasutada sihtpunkti jõudmiseks teisi ühissõidukeid samal liikumisteel. Sõidu katkestanud vedaja tasub sõitja sihtpunkti toimetanud vedajale tema nõudmisel selle eest mõistlikku tasu.