Uudised ja teated

« Tagasi

Siseministeerium jätkab kogukondliku turvalisuse algatuste toetamist

Siseministeerium jätkab koostööd maakondlike arendusorganisatsioonidega ja kehtestas tänavuse kogukondliku turvalisuse toetusprogrammi. Selle eesmärk on suurendada kogukondlikku algatust turvalise elukeskkonna kujundamises. Toetusprogrammi kaudu jagavad maakondlikud arendusorganisatsioonid kogukondlikele projektidele kokku välja 200 000 eurot. Suurim ühele projektile antav toetussumma on 3500 eurot.
 
„Jätkame toetusprogrammiga ka sel aastal, et toetada igas maakonnas algatuste elluviimist, mille tulemusena suureneb kogukondade turvalisus ja elanike kriisideks valmisolek," märkis siseminister Mart Helme. „Samuti on oluline edendada turvalise elukeskkonna loomise algatusi ja aidata seejuures kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele," lisas Helme.
 
Toetusprogrammi eesmärgi saavutamiseks toetatakse algatusi, millega soovitakse tõsta kogukonnaliikmete turvalisuse ning ohutuse alaseid teadmisi ja oskuseid, vähendada riskikäitumist ning arendada kogukonnaliikmete osalusel põhinevaid tegevusi ja teenuseid.
 
„Tugevate kogukondade ja vabaühenduste tõelist väärtust näeme just kriisiajal. Seetõttu on ülioluline jätkata juba sissetöötatud algatuste toetamist ja investeerida kogukondlikkesse algatustesse. See hoiab meie pered, kogukonnad ja riigi tugevana," ütles rahvastikuminister Riina Solman.  
 
Toetust saavad taotleda eestkätt kohalikud turvalise elukeskkonna loomisse panustavad ühingud, kuid samas võivad ka üleriigilised ühingud oma piirkondlikke projekte teha. Samuti saavad kohalikud asutused ja riigiasutused olla partneriteks tegevuste läbiviimisel. Taotleja peab kaasama partnerina kogukonda, teisi ühendusi või asutusi.
 
„Tunnustan maakondlikke arendusorganisatsioone ja tänan koostöö eest turvalisuse tagamisel. Olete ministeeriumile hindamatuks partneriks," rõhutas Helme.
 
Toetusvooru läbiviiva maakondliku arendusorganisatsiooni poolt makstav maksimaalne toetus taotluse kohta on 3500 eurot. Uuendusena võib arendusorganisatsioon maakondliku turvalisusnõukogu heakskiidul toetusvooru läbiviimise kõrval ka ise kogukondliku turvalisuse edendamiseks tegevusi ellu viia, kasutades selleks kuni 20 protsenti talle ministeeriumi poolt määratud summast.
 
Toetusvooru läbiviimiseks kehtestab iga maakondlik arendusorganisatsioon täpsema juhendi ja kuulutab toetusvooru välja oma veebilehel.
 
Maakondlikud arendusorganisatsioonid* on Siseministeeriumile olulisteks partneriteks, korraldades maakonnas siseturvalisuse ja rahvatervise alast koostööd, maakonna turvalisusnõukogu tegevusi ja edendades kogukondlikku algatust turvalisema elukeskkonna kujundamisel.
 
*Harjumaa Omavalitsuste Liit, Hiiumaa Vallavalitsus, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, Jõgevamaa Arendus-ja Ettevõtluskeskus, Järvamaa Omavalitsuste Liit, Lääne-Eesti Arenduskeskus, Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liit, Põlvamaa Omavalitsuste Liit, Pärnumaa Omavalitsuste Liit, Raplamaa Omavalitsuste Liit, Saaremaa Vallavalitsus, Tartumaa Omavalitsuste Liit, Valgamaa Omavalitsuste Liit, Viljandimaa Omavalitsuste Liit, Võrumaa Arenduskeskus.
 
Kogukondliku toetusprogrammiga saab tutvuda Siseministeeriumi veebilehel www.siseministeerium.ee/et/stak/toetusvoorud.
 
MAIRE KUKK
Siseministeerium