Uudised ja teated

« Tagasi

Suurupi külas Pärtli tee 9 maaüksusel detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Harku Vallavolikogu 29.11.2018 otsusega nr 113 lõpetati Suurupi külas Pärtli tee 9 (endine Kalama I, katastritunnus 19801:001:1680) maaüksuse detailplaneeringu koostamine ja tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse 01. juuli 2003. a korraldus nr 558 „Detailplaneeringu algatamine".

Vastuvõetud otsustega saab tutvuda Harku valla dokumendiregistris aadressil www.harku.ee/dokumendiregister.