Uudised ja teated

« Tagasi

Tabasalu kogemus viidi Turusse

24. aprillil võõrustas Tabasalu Teelahkme lasteaed 36 Turu Ülikooli Rauma seminari tudengit, õpetajat ja õppejõudu eesotsas professor Jarmo Kinosega.

Soomlased olid huvitatud, kui kaugele on Eesti lasteaedades jõutud lapsest lähtuva õpikäsitusega. Professor Jarmo Kinos on Soomes selle õpikäsituse eestvedaja olnud juba aastakümneid. Eesti keeleski on ilmunud tema raamat "Lapsest lähtuv kasvatus", mille kaasautor on eestlane PdD Maarika Pukk. Meie lasteaed on võtnud suunaks lapsest lähtuva õpikäsituse. Lapsest lähtuva kasvatuse ideoloogia seisneb lastele vabaduse, valikute, vastutuse ja aktiivse õppimise-tegutsemise võimaldamises ning lapsepõlve ja lapse väärtustamises.

Oleme inspireeritud Reggio Emilia pedagoogikast. Olulisel kohal on lapse loovuse arendamine, valikute tegemise võimalused, inspireeriv ja lapse arengut toetav õpikeskkond. Õppetöö on korraldatud projektõppena. Üks projekt võib kesta ühest kuust kuni poole aastani. Projekti on kaasatud ja lõimitud erinevad õpivaldkonnad. Selline pedagoogiline filosoofia ei sünni organisatsioonis üleöö, vaid nõuab iga õpetaja individuaalset tööd ja lahtimõtestamist eelkõige iseenda jaoks ning hiljem ühise arusaama sündi organisatsiooni tasandil.

Samuti tundsid soomlased huvi lasteaia õppekava ja meie õppetöö korralduse vastu: milline on laste arv rühmas, õpetajate ja laste arvu suhe, õpetajate töökorraldus.

Tutvustasime soomlastele oma lasteaia projektipõhist õpet. Sinine rühm oli ette valmistanud oma sügisese liiklusteemalise projekti ülevaate. Põhjanaabritele meeldis väga, kui lühikese ajaga oleme nii kaugele jõudnud. Neid huvitas teekond ehk kuidas see kaks aastat tagasi algas, millised olid meie komistuskivid ning raskused. Lasteaiahoone ja õpikeskkond jätsid neile väga sümpaatse mulje. Tunnustust pälvis meie õueala ja palju huvi tekitas meie hoovis asuv "savimajake". Tudengid tundsid huvi programmi "Kiusamisest vabaks" karukeste vastu. Nad soovisid teada, mis programm see on ja kuidas lastega toimib. Lahkuti rohkete tänusõnade saatel, et järgmisel päeval külastada Tallinnas Lauliku ja Rännaku lasteaeda.

Anneli Laamann

Tabasalu Teelahkme lasteaia direktor