Uudised ja teated

« Tagasi

Taotle maamaksutoetust

Sarnaselt möödunud aastatega kompenseerib Harku vald avalduse alusel juba tasutud maamaksu vastavalt kehtestatud korrale. Maamaksutoetust saab taotleda maamaksu tasumise järel kuni 5. detsembrini.

Toetust antakse neile vallaelanikele, kelle elukoht on maksustamisaastale eelneva aasta 31. detsembri seisuga Harku vallas ning kellele kuulub Harku vallas elamumaa või maatulundusmaa, millel on elamumaa kõlvik.

Taotlemine toimub läbi valla kodulehe iseteeninduskeskuse või paberkandjal Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu). Taotlusega koos tuleb esitada kõigi taotlejale kuuluvate kinnistute maamaksuteated ja nende tasumist tõendavad dokumendid.

Lisainfo maakorraldaja Triin Lilienthal telefonil 600 3847 ja e-posti aadressil maamaks@harku.ee.