Uudised ja teated

« Tagasi

Tasuta õigusabi puudega inimestele

Kõik puudega inimesed ei ole ühtviisi võimekad teenuste ja toetuste taotlejad, töösuhetes oma õiguste eest seisjad, perekonnaprobleemide lahendajad, rahaasjade korrastajad ega ka kõigi oma elukondlike murede lahendamiseks pädeva abi otsijad. Juba kolmandat aastat on võimalik puudega inimestel saada tasuta õigusabi.

Puudega inimeste õigusteenuse eesmärk on olla kättesaadav. Abi andmine on planeeritud toimuma keskmiselt üks kord kuus.

Enim on puudega inimesed nõustamist soovinud perekonnaõiguse küsimustes: 40,3% seoses elatistega, lahutuse ja varajagamisega, samuti õigusnõustamist hooldusõiguse vallas.

Teise suurema õigusprobleemide ringi moodustab võlaõigus: erinevad lepingukohustuste täitmise probleemid, kohustuse mittemõistmised, võlad. 2018. aastal aktiveerus õigusabi küsimine täitemenetluse asjades, mille põhjuseks olid muudatused täitemenetluse seadustikus. Muu hulgas on uuritud, kas ja kuidas saab kohtutäitur arestida töövõimetoetust, pensionit.

Mitmekülgne abi

Meie juristid suhtlevad nii eesti kui ka vene keeles, saame kasutada ka viipekeeletõlgi abi. Vajadusel leiame võimaluse nõustada klienti telefoni või Skype'i teel. Juhendame ja selgitame, kuidas juristile vajalikku infot saata, aitame koostada dokumente, selgitame keerulisi juriidilisi tekste, vajadusel suuname õige instantsi poole, aitame nõuda riigi õigusabi jne – ühesõnaga püüame olla võimalikult paindlikud, aidata kliente probleemi sõnastamisest selle lahendamiseni ja tulla oma teenusega kliendile võimalikult lähedale.

Puudega inimestele suunatud tasuta õigusabi koostöös osalevad justiitsministeerium toetajana, Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIK) koostöö koordinaatorina ja SA Õigusteenuste Büroo õigusnõu tagajana.

Hille Raud

SA Õigusteenuste Büroo juhataja

--- Uurige lisa: www.epikoda.ee/oigusnoustamine ja www.otb.ee

 

SA Õigusteenuste Büroo töövaldkondadesse kuuluvates õigusküsimustes abi saamiseks broneerige aeg telefonil 5385 0005. Vastuvõtt toimub esmaspäevast neljapäevani kell 9.00–17.00.