Uudised ja teated

« Tagasi

Tere jälle, kooliaeg!

Suve lõppedes jõuab kätte aeg, mil meie peredes sirguvaid lapsi ootab taas ees uute teadmiste omandamine.
 
Peale kahesaja väikese uudishimuliku õppuri, kes koolitee esimest korda jalge alla võtavad, alustab järjekordset õppeaastat meie valla koolides üle tuhande seitsmesaja õpilase. Kokku ligi kaks tuhat last ja noort.  
 
Eestis on talurahvale – meie esivanematele – kooliharidust antud juba ligi nelja sajandi jooksul. Koolist on saanud omamoodi püha paik. Kuigi elu muutub meie ümber pidevalt, siis selline suhtumine kooli peaks kestma nii praegu kui ka tulevikus. Selle väärtuse hoidmine oleneb aga meie kõigi ühise vastutuse tunnetamisest.
 
Vesteldes enne kooliaasta algust Harku valla viie kooli juhiga, selgus täpsemalt, milliseid ettevalmistusi on tehtud tänavuseks õppeaastaks.
 
Meie suurim kool, Tabasalu Ühisgümnaasium, alustab uut õppeaastat kolme esimese klassi (75 õpilast), seitsme seitsmenda klassi (neist üks asub filiaalina Muraste koolis), kahe kümnenda klassi, viie väikeklassiga. Kokku õpib TÜG-is algaval õppeaastal 1077 õpilast.
 
Suve jooksul läbisid uuendustsükli kunstiajaloo, kunsti-, füüsika- ja inglise keele klassid. Spordikompleksi ja kooli ühendav galerii sisustati õpilaste tööde väljapanekuks mõeldud uute stendide ja karikakappide ning infoteleriga. Garderoobi lisandus 60 uut kohta. Õpilaste vaatevinklist on suurim muutus ühtlustatud tunniplaani kasutusele võtmine. Õppeaasta alguseks valmib lapsevanematele sõbraliku kooli väärtuspakkumist tutvustav veebileht (Tyg.ee/oppima).
 
Üldteada mure Tabasalu Ühisgümnaasiumis on ruumikitsikus. Kindlasti saab see lahenduse hariduslinnaku valmimisega 2021/2022. õppeaastal. On siiski väga tõenäoline, et ülejärgmisel õppeaastal (2020/2021) on vajalik osaline lõunase vahetuse kasutuselevõtt.

Uuendused koolimajades

Meie vanimas, 164-aastases Vääna Mõisakoolis alustab kooliaastat 107 õpilast, neist 16 esimeses klassis. Suvel rekonstrueeriti köögi ventilatsioonisüsteem, seadistati lõplikult puutööklass. Uuel õppeaastal plaanitakse täiendada võimalusi soklikorruse paremaks kasutusele võtuks õpilaste vaba aja tegevuste läbiviimisel. Kevadel Väänas avatud noortetuba alustab oma esimest täispikka õppeaastat. Sügisest käivitub kaks rahvusvahelist Erasmus+ programmi õpetajatele, ühte neist on kaasatud ka õpilased.
 
Järgmisel aastal 30. sünnipäeva tähistavas Harkujärve Põhikoolis alustab kaks esimest klassi 47 õpilasega, kokku õpib uuel õppeaastal koolis 248 last. Koolivaheajal seati sisse meditsiinitöötaja kabinet ja kaks klassiruumi erivajadustega õpilastele. Tööle on võetud täiskohaga psühholoog ja õpiabi-õpetaja osalise koormusega. Uuendusena hakkab esmaspäeva hommikuti toimuma MEKLA ehk "meie klassi aeg", mis kestab 25 minutit ja mida viivad läbi klassijuhatajad. Plaan on avada nn andekate laste klubi akadeemiliselt eriti võimekatele õpilastele.
 
Vääna-Jõesuu Kool alustab oma seitsmendat õppeaastat 135 õpilasega, sealhulgas ühe esimese klassiga (21 õpilast). Pärast eelmise õppeaasta lõppu vahetati vana õuekiik uue vastu, staadioni rekonstrueerimise teise etapi tulemusena paigaldati tartaankate, Hiie tee äärde rajati kergliiklustee ja kooli staadion eraldati piirdeaiaga. Klassiruumidesse paigaldati kaks laserprojektorit tahvlitega.
 
Muraste Kooli õpilaste arv hakkab kooli tegutsemise viiendal õppeaastal vaikselt neljasajale lähenema (374 õpilast). Kahes esimeses klassis alustavad koolitarkuse omandamist 53 last. Uueks õppeaastaks kujundab kool ümber hindamissüsteemi, mis peab olema arusaadav nii õpilastele, nende vanematele kui ka õpetajatele. Uus väljakutse pedagoogilisele personalile on koolitusloa taotlemine kolmandas kooliastmes õpetamise tarvis.
 
Tervitame teid kõiki uue kooliaasta alguse puhul!
 
MARIS VIISILEHT
Abivallavanem