Uudised ja teated

« Tagasi

Tilgu kalasadama rekonstrueerimine

Harku vallavalitsus on läbi viinud ehitushanke Tilgu kalasadama rekonstrueerimise I etapi töödele ning septembris sõlminud ehitustööde lepingu Maitim OÜga.

Tilgu sadam on olnud juba vanast ajast praeguse Harku valla piirkonna parim sadamakoht oma järsu merepõhja languse tõttu. Alanud ehitustöödega korrastatakse tänane sadamakoht kalasadamaks.

Tilgu sadama uuendamine on Harku valla, piirkonna kalameeste ja MTÜ Tilgu Sadama Jahtklubi koostööprojekt, mille tulemusel luuakse piirkonna rannakaluritele Tilgu sadamasse võimalused randumiseks ja paatide hoidmiseks.  Paatide laadimiseks-lossimiseks ehitatakse kai, samuti rajatakse muul ja kaldakindlustus. Paigaldatakse ujuvsild sildumiseks 14 paadile. Sadama taastamise I etapi projekti koostas OÜ T.T.Asset.

Projekti kogumaksumus on koos käibemaksuga ligi 328 000 eurot. Projekti toetatakse PRIA Euroopa Liidu Merendus- ja Kalandusfondi meetmest kalasadamate uuendamiseks 200 000 euroga. Harku Vallavalitsuse omaosalus on ligi 128 000 eurot.

Ehitustööde perioodil on sadam kasutajatele suletud. Lepingujärgselt peaksid ehitustööd lõppema hiljemalt augustis 2019.

Sadama ajalugu

Tilgu sadama rajas Vene tsaaririik Peeter Suure merekindluse kompleksi ühe osana. Aastatel 1918-1939 oli see aktiivses kasutuses kohalike kalurite poolt. Nõukogude võim sulges sadama ja põhilised rajatised lammutati aastatel 1950-1955.

Kunagise sadama kohale väikesadama taastamine oli ette nähtud juba Harku valla 1996. aastal kehtestatud üldplaneeringus. Endise sadamaala kujundamiseks on koostatud Harku valla tellimusel Tilgu sadama üldplaneering.

Käesolevaks ajaks on graniitkividega kindlustatud endise sadama muuli säilinud osa, muulikeha sisse on ehitatud slipp harrastuskalurite paatide, skuutrite ja sadama alal tegutseva purjetamiskooli aluste sisselaskmiseks ja väljatõmbamiseks. Muuli otsa on rajatud 10 meetri pikkune betoonist kaiosa. Sadamas on statsionaarsed hooned.

INDEK ROHI

Vattel Grupp OÜ