Uudised ja teated

« Tagasi

Tule erivajadusega lapsele tugiisikuks!

Tugiisiku töö põhieesmärgiks on lapse individuaalne juhendamine, toetamine lasteasutuses, läbi mille tagatakse lapsele hariduse omandamise võimalus ja ennetatakse hilisemat koolist väljalangemist.

Peamised ülesanded:

  • olla lapse kõrval ja abistab teda erinevates tegevustes, paralleelselt rühmas või klassis läbiviidvate tegevustega, lähtudes lapse võimetest;
  • vajadusel saata last erinevate spetsialistide juures (logopeed, terapeut, psühholoog), järgida spetsialistide soovitusi ja rakendada neid lapse lasteasutuses viibimise ajal; selgitada  ja juhendada lapsevanemat spetsialistide soovituste täitmisel;
  • kui erivajadusega laps on teistest aeglasem või vajab ülesannete juures põhjalikumat selgitamist, siis teeb seda tugiisik;
  • kui laps ei saa mõnes tunnis või tegevuses osaleda oma erivajaduse tõttu, otsib tugiisik talle selleks ajaks muud tegevust;
  • koostöös pere ja kooliga seatakse eesmärgid lapse toetamiseks.

Vajame 5 tugiisikut

Käesoleval aastal oleme tugiisiku teenust võimaldanud nii kooliõpilastele kui lasteaialastele, hetkel vajame tugiisikuid viiele lapsele.

Tugiisik peab esitama tervisetõendi, karistusregistri väljavõtte ning kirjeldama varasemat kogemust erivajadustega lastega töötamisel. Juhul, kui kogemus puudub, on võimalik osaleda tugiisiku koolitusel!

Lisainfo: lastekaitse spetsialisti (Helve Keel) e-posti aadressil Helve.Keel@harku.ee või sotsiaalhoolekande spetsialisti (Maarja Maalder e-posti aadressil Maarja.Maalder@harku.ee.

Tugiisiku teenuse rahastamine toimub Euroopa sotsiaalfondi meetmest.

Helve Keel

Lastekaitse spetsialist