Uudised ja teated

« Tagasi

Ülevaade volikogu istungist

25. oktoobril toimus Harku Vallavolikogu istung, kus osales 18 Harku Vallavolikogu liiget, istungit juhatas Harku Vallavolikogu esimees Kalle Palling.

Istungil võeti vastu järgmised otsused:

  • noorsootöö seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine;
  • Muraste külas Kase tn 6 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine;
  • Meriküla külas Romantiku tee 29 ja Romantiku tee 31 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamine;
  • Tabasalu alevikus Looduse tn 7 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine;
  • Ilmandu külas Tuule tee 13a ja Tuule tee 15 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine;
  • Harku Vallavolikogu 16.11.2017 otsuse nr 84 „Harku Vallavolikogu majanduskomisjoni moodustamine" muutmine;
  • Harku valla teenetemärgi andmine;
  • Harku Vallavolikogu 16.11.2017 otsuse nr 87 „Harku Vallavolikogu sotsiaalkaitse-, turvalisus- ja tervishoiukomisjoni moodustamine" osaline muutmine

Istungil võeti vastu järgmine määrus:

  • Harku valla 2018. aasta II lisaeelarve kinnitamine.

Järgmine Harku Vallavolikogu istung toimub 29. novembril algusega kell 16 Harku vallamaja koosolekute saalis. Istungi otseülekannet on võimalik vaadata www.volis.ee. Päevakava on kättesaadav viis päeva enne volikogu istungit www.harku.ee/teated.

Volikogu kantselei