Uudised ja teated

« Tagasi

Vallaelanike ettepanekul on peagi investeeritud 100 000 eurot, 50 000 ootab investeerimist

2017. aasta sügisel anti vallaelanikele esimest korda võimalus otsustada, kuhu investeerida järgmisel aastal 50 000 eurot. Nüüdseks, mõni aasta hiljem, on lõpusirgele jõudmas teine, 2019. aasta kaasava eelarve ettepaneku elluviimine ning algamas on järgmiseks aastaks ettepanekute kogumine. 
 
Harku valla kaasava eelarve raames ootab vallavalitsus alates 1. septembrist elanike ettepanekuid kuni 50 000 eurot maksva projekti elluviimiseks, mis pakuks avalikku hüve ning oleks kõigile kasutatav. "Oleme viimastel aastatel kaasava eelarve protsessiga saanud kogemusi ja julgustust, et seda taas korraldada. Kuigi meie vald on väike ja meil puuduvad vastavad ajaloolised traditsioonid – nagu Brasiilia linnal Porto Alegre, kaasava eelarve sünnihällil maailmas, või Tartu linnal, meie riigi esimesel kohalikul omavalitsusel, kes kaasavat eelarvet kasutama hakkas –, seame me sihte ja saavutame need, tänu meie kokkuhoidvatele elanikele," sõnas vallavanem Erik Sandla. 
 
Välja pakutud objekt peab valla eelarve mõistes liigituma investeerimistegevuseks, asuma Harku vallas ja sellest ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele. Varasematel aastatel on ettepanekuid laekunud nii tenniseväljakute, loodus- ja õpperadade, jõu- ja mängulinnakute ehitamiseks kui ka jalgrattaparklate ja matkaradade rajamiseks. "Kõik senised ettepanekud on olnud viljakad ja enamik nendest on olnud ka vallaelu rikastamiseks vajalikud. Loomulikult võib uude vooru esitada ka ettepanekuid, mida pole varem ellu viidud. Positiivne on seegi, et esimese aastaga võrreldes on juurde tulnud nii ettepanekuid kui ka hääletajaid," täiendas vallajuht. 
 
Senised kaasava eelarve projektid 
Esimest korda toimunud kaasava eelarve protsessis pandi hääletusele kuus ettepanekut ja rahvahääletusest võttis osa 308 elanikku. Neist enim, 89 häält kogus betoonist bussiootepaviljonide rajamine peatustesse, mille asukohad on lähedased Peeter Suure merekindluse maismaaraudtee varasemale asukohale. "On rõõm, et elanikud on möödunud aastal valminud bussipaviljonid hästi vastu võtnud, kannavad meie valla identiteeti ja seovad ajaloo nüüdisajaga," rääkis Sandla.
 
Tänavusest, 2019. aasta kaasava eelarve hääletamisest võttis osa 359 elanikku, parimaks tunnistati 87 häält saanud ettepanek rajada loodus- ja õpperada Tõlinõmme rabasse. Paraku pidi vallavalitsus keskkonnaameti otsuse tõttu kevadel tõdema, et ettepanekut ei saa tänavu ellu viia. "Alustasime kohe pärast rahvahääletuse võidutulemuste teavitamist koostööd keskkonnaametiga. Kahjuks jäid nad aga pärast korduvaid läbirääkimisi laudtee rajamise võimalikkuse üle seisukohale, et tegemist on ehitustegevusega, millega kaasneb negatiivne mõju loodusele," sõnas vallavanem. 
 
Sellest olenemata ei ole ideed nurka visatud. "Töö idee elluviimiseks käib edasi ja loodame, et lähiaastatel saame ka selle projekti teostada. Tänavu aga rajame kaasava eelarve raames 83 häält saanud ehk vaid neli häält võitnud ettepanekust vähem kogunud ettepaneku käigus Vääna-Jõesuu randa jõu- ja mänguväljaku," täiendas Sandla. 
 
Esimesed ettevalmistused ranna rekreatsiooni inventari rajamiseks on juba tehtud. "Peale projekti rajati muude eelarveliste vahenditega randa seitse välitrenažööri ja street-workout-plats, mis juba loetud nädalatega on saanud kindla kasutajaskonna. Treeninguid toetab kerge briis ja kaunis merevaade," sõnas vallajuht.
 
Kaasava eelarve projekti raames valmib oktoobris lastele randa ka mänguväljak, mis koosneb köitest valmistatud ronimispüramiidist ja linnupesapuust, millel on kuus pesa, kuhu saab mööda köisi turnida ning pesas olles merevaadet nautida. 
 
Ootame ettepanekuid
Oma ettepanekuid saavad esitada kõik Harku valla elanikud* perioodil 1. september kuni 31. oktoober. Esitatud ettepanekuid hindab kahe nädala jooksul vallavalitsuse moodustatud komisjon, kes valib välja kuni kümme ettepanekut. 
 
"Ettepaneku, mille järgmisel aastal valla eelarvest ellu viime, otsustab rahvahääletus, ehk kaasarääkimise võimalus on kõigil Harku valla elanikel," sõnas Sandla. Ta kutsus kõiki kontrollima üle ka oma elukoha aadressi: "Eelmisel aastal oli probleeme sellega, et inimesed ei teadnud oma rahvastikuregistripõhist elukohta, seega on nüüd õige aeg veebilehel www.eesti.ee kontrollida oma elukoha aadressi ning vajadusel korrektuure teha. Peale kaasava eelarve hääletuse on see oluline ka erinevate toetuste saamiseks," täiendas vallavanem.
 
Sandla julgustab nii kogukondi kui ka üksikisikuid ettepanekuid esitama: "Veel on aega koguneda ja arutada laiema ringiga, mõelda perekeskis või naabritega … ootame kõiki ettepanekuid, mis võiksid meie vallaelu rikastada!"
  
Harku valla kaasava eelarve meelespea
 • 2020. aasta kaasava eelarve elluviimiseks saab ettepanekuid esitada Harku valla iseteeninduskeskkonna kaudu perioodil 1. september kuni 31. oktoober.
 • Ettepanekuid, millele tuleb lisada esialgne ideekavand ja hinnapakkumine, saavad esitada kõik Harku valla elanikud, kelle elukoht asub rahvastikuregistri andmetel Harku vallas.
 • Realiseeritav objekt peab asuma Harku vallas, kuhu on ligipääs kõikidel vallaelanikel, olema avalikult kasutatav ja pakkuma avalikku hüve ning peab valla eelarve mõistes liigituma investeerimistegevuseks, millest ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.
 • Kaasava eelarve suurus Harku valla eelarves on kuni 50 000 eurot, mille raames realiseeritakse üks väljavalitud objekt.
 • Esitatud ettepanekuid hindab kahe nädala jooksul pärast ettepanekute esitamise tähtaega vallavalitsuse moodustatud komisjon, valides välja kuni kümme ettepanekut.
 • Komisjoni välja valitud ettepanekute seast saavad võitja väljavalimisel osaleda salajase rahvahääletuse kaudu vähemalt 16-aastased isikud, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Harku vald.
 • Hääletamine toimub elektrooniliselt volikogude infosüsteemis VOLIS, kus hääletaja identifitseerib ennast isikutunnistuse või mobiil-ID-ga.
 • Vallavalitsus määrab koha ja viisi, kus saavad hääletada isikud, kellel ei ole arvuti kasutamise ja/või infosüsteemis identifitseerimise võimalust.
 • Iga hääletusel osalev vallaelanik saab hääletada ühe ettepaneku poolt.
 • Hääletamisperiood on vähemalt seitse päeva.
 • Ellu viiakse enim hääli saanud ettepanek.
 
* Ettepanekuid saavad esitada ja ettepanekute poolt hääletada kodanikud, kelle elukoht on rahvastikuregistri järgi registreeritud Harku valda.
 
LIINA RÜÜTEL