Uudised ja teated

« Tagasi

Viimane aeg taotleda loomakasvatuse üleminekutoetusi

21. märtsini saab e-PRIAs taotleda loomakasvatuse üleminekutoetusi.

Taotluste vastuvõtt algas 2. märtsil ja tänaseks on PRIAle laekunud 1 794 taotlust. Möödunud aastal oli taotlejaid 3 336. Piimalehma kasvatamise otsetoetust saab taotleda hilinenult veel 15. aprillini, aga siis väheneb toetus 1% võrra iga hilinetud tööpäeva kohta.

Piimalehma kasvatamise otsetoetust on võimalus saada kuni 400 piimalehma pidajal. Toetuse eesmärk on tõsta loomapidajate konkurentsivõimet ja motivatsiooni jätkata põllumajandussektoris.

Üleminekutoetust ute ja ammlehma kasvatamiseks saavad vastavate loomade pidajad. Uttesid peab taotleja nimel registris olema vähemalt 10, ammlehmade arvule piirmäära ei ole.

Loomakasvatuse üleminekutoetuste eesmärgiks on tasandada põllumajandustootjate sissetuleku erinevusi võrreldes teiste Euroopa Liidu liikmesriikide põllumajandustootjatega.

Veise, piima ja ute üleminekutoetust saavad vastavat toetusõigust omavad taotlejad. Tootmisest lahtiseotud üleminekutoetusi makstakse selleks, et tootjad endiselt põllumajandussektoris jätkaksid, planeerides tootmist pigem turunõudlusest kui saadaolevaist tootmistoetustest lähtudes.

 

Toetuste saamise tingimused on kirjeldatud PRIA kodulehel www.pria.ee/loomatoetused2019. Toetusõigused on määratud varasematel aastatel kindlaks tehtud andmete põhjal. Määratud toetusõiguste andmed on PRIA kodulehel – sealt saab igaüks talle määratud toetusõigusi kontrollida.

e-PRIA teenuste kasutamise abiinfo on kättesaadav vanas e-PRIAs samm-sammult toiminguid tehes. Abi saab PRIA otsetoetuste infotelefonil 737 7679. PRIA teenindusbüroodes on klientidele kasutada kliendiarvutid ning kliente aidatakse e-PRIA kasutamisel E – N kella 9.00 – 16.00.

Üleminekutoetused määrab ja maksab PRIA välja juunis ning piimalehma kasvatamise otsetoetuse detsembris.

 

Eveliis Padar
Teabeosakonna juhtivspetsialist
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
737 1215 / 5342 3747
eveliis.padar@pria.ee
www.pria.ee