« Tagasi

24. veebruaril tähistasime vabariigi sünnipäeva!

Kolmapäeval heisati vallamaja ees riigilipp. Sel korral võis üritusest osa võtta videoülekande vahendusel. Tseremooniat juhtis Hannes Hermaküla, hümni laulis Rasmus Kalep, anti üle Harku valla kõrgeimad autasud ja elati kaasa põnevale trummikontserdile.

Volikogu esimees Vytautis Martinonis ja vallavanem Erik Sandla jagasid tähtpäeva valguses oma mõtteid, tänu ja soove.

Hea Harku valla rahvas!

Õnnitlen teid Eesti Vabariigi 103. aastapäeval, mida kolmapäeval tähistasime. Mul on hea meel, et saime videosilla vahendusel päeva alguse koos veeta.

Iseseisvusaastad on toonud endaga lootust, aga ka muret; on toonud rahulolu, aga ka südamevalu. Eriti on see ilmsiks tulnud viimasel aastal, kui oleme pidanud harjuma uue reaalsusega. See on olnud raske aeg. Siiski olen veendunud, et ühise jõu ja nõuga tuleme olukorrast võitjatena välja. 

Paul-Eerik Rummo ütleb oma luuletuses: me hoiame nõnda ühte kui heitunud mesilaspere, me hoiame nõnda ühte ja läheme läbi mere, ja jätkab: ja muud me ei vaja tuge kui üksteise selged õlad ja muud me ei vaja tuge kui ühised rõõmsad võlad, mis üheskoos tuleb meil kesta.

Jah, üheskoos oleme palju suutnud nii rahva kui ka oma valla elanikena. Ent mõõtmatult palju seisab veel ees. Novembris tähistame valla taasloomise 30. aastapäeva. Aastate jooksul on vald teinud läbi märkimisväärse arengu. Elanike arv on selle aja jooksul kasvanud kolm ja pool korda, tänaseks on meil moodne infrastruktuur, toimivad teenused ja mis peamine –  tulevikule orienteeritud arengukeskkond, mida kinnitab peagi valmiv hariduslinnak.

Meil on, mida hoida ja mille üle uhke olla. Ma ei pea silmas üksnes kaunist loodust ega ajaloomälestisi. Meil on rahvatantsijad, kes hoiavad alles traditsioone, meil on muusikud, solistid ja koorilauljad, kes oma ülesastumistega on vallale tuntust toonud. Meil on teotahtelised eakad, kelle korraldatud käsitöönäitused, lõikuspeod ja muud ettevõtmised on oodatud sündmused. Meil on tegusad külaseltsid, mis innustavad koostööle. Meie vallas on tublid ja töökad inimesed, kes teevad oma igapäevast tööd pühendumusega. Aitäh teile! Eriline tänu kuulub meie haridus- ja meditsiinitöötajatele! Paljusid meie inimesi on tunnustatud riigi tasandil ja paljusid oleme tunnustanud oma vallas. Andsime valla kolm kõrgeimat tunnustust Krista Savitschile, Ive Eevelile ja Heinart Puhkimile. Meil on, keda eeskujuks võtta.

Juba tsiteeritud luuletuse lõpus küsib Rummo: kas oskame hoida ühte, kui aimame tundmatuid ohte, kas oskame hoida ühte ja minna nii läbi mere? Me kõik, kandes vastutust oma riigi ja valla hea käekäigu eest, peaksime seda ikka ja jälle endalt küsima. Erimeelsused on loomulik osa elust. Soov neid lahendada viib elu edasi. On aga oluline, et suudame näha suuremat pilti ja püüame seda teha vallaüleselt. Soovin, et täna, kui seisame riigi saja neljanda aasta lävel ja valla kolmekümnendas aastas, oleks meil jätkuvalt tahet koostööks ja ühtehoidmiseks. Siis läheme ühiselt ka läbi mere, oleme võidukad kõigis ettevõtmistes.

Erik Sandla, Vallavanem

 

Head Harku valla elanikud!

Eile, 24. veebruaril tähistasime iseseisva riigi, Eesti Vabariigi sünnipäeva, mille poole püüdlesid ja millest unistasid meie esivanemad.

1918. aastal 23., 24. ja 25. veebruaril loeti Eestimaa eri paigus ette Eesti Maapäeva Vanematenõukogu koostatud "Manifest kõigile Eestimaa rahvastele", kus oli kirjas: "Eesti rahvas ei ole aastasadade jooksul kaotanud tungi iseseisvuse järele. Põlvest põlve on temas kestnud salajane lootus, et hoolimata pimedast orjaööst ja võõraste rahvaste vägivallavalitsusest veel kord Eestis aeg tuleb, mil "kõik piirud kahel otsal lausa löövad lõkendama" ja et "kord Kalev koju jõuab oma lastel õnne tooma". Nüüd on see aeg käes."

Nende lausetega algav dokument on aluseks Eesti Vabariigile, kus me praegu elame. Eesti rahva tahe kandis vilja ning hoolimata raskustest, sõdadest ja okupatsioonidest oleme suutnud üles ehitada vaba riigi, mida uhkusega hoiame ja tulevastele põlvedele pärandame.

Vabadus ja iseseisvus ei ole enesestmõistetavad. Praegused ohud ja väljakutsed on paljuski teist laadi kui üle saja aasta tagasi. Avatud maailmas on keeruline märgata varjatud ohte ja nende vastu kindlameelselt seista. Elame riigis, kus elukeskkond on hea ja selline, mis mujal  maailmas on hävinemas. Seda tuleb hoida. Meil tuleb kindlustada põhiseaduses sätestatu, mis tagab eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise.

Harku vald on hea koht elamiseks ja kätte võideldud vabaduse nautimiseks

Sel sajandil on vald jõudsalt kasvanud. Meil on aktiivsed elanikud, kes hoolivad elu- ja looduskeskkonnast ning on abiks nõrgematele.

Meie tuleviku aluseks on haridus, millesse vald panustab, ning noorsootöö, mille tulemuslikkust tõestab aasta noorsootöötaja tiitli pälvinud Krista Dreger ja valla teenetemärgi saanud ettevõtlusõpetaja Krista Savitsch. Tabasalu ühisgümnaasiumi lõpetanud noormehed on kaks aastat järjest kollektiivselt astunud ajateenistusse ja hoiavad teenistuses valla lippu kõrgel. Nad tõestavad, et eestlaste kodumaa kaitsetahe on kõrge ning me oleme valmis vabaduse eest seisma.

Meie kogukonnad teevad tänuväärset tööd oma piirkonna arendamisel. Vabatahtlikud päästjad nii maal kui ka merel, kes põhitegevuse kõrvalt elanikke abistavad, ja on sel talvel aidanud luua liuväljakuid ja lumelinna, aitäh teile.

Kokkuhoidvad kogukonnad on omariikluse alus. Nende inimesteta ei oleks Eesti Vabariiki 1918. aastal sündinud ning üksmeeleta ei oleks Eesti 1991. aastal ka taasiseseisvunud. Meil on au heisata riigilipud ja rõõmustada pidupäeva üle.

Vytautas Martinonis, Vallavolikogu esimees