« Tagasi

Harku vald märkab ja tunnustab

Valla 30. aastapäeva peol andis vallavanem Erik Sandla teenetemärgi, aukirjad ja hinnalised kingitused neile, kel on suuri teeneid vallaelu edendamisel.

 

Harku valla kõrgeim autasu Harku valla teenetemärk anti Ive Eevelile, Raul Kalepile, Sirpa Wahlqvistile ja Natalia Kostrõkinale.

 

Ive on olnud pikaaegne vallavolikogu kantselei juhataja ja seejärel vallasekretär. Sirpa
on Soomes asuva Eura valla kultuurijuht, ta on korraldanud kahe valla kohtumisi ja
üritusi alates 1992. aastast. Raul on Tilgu sadama jahtklubi kommodoor ja pikaajaline
purjespordi eestvedaja Harku vallas. Natalia on muusikakooli flöödi- ja plokkflöödi õpetaja alates 1986. aastast, tema juhendamisel on õpilased võitnud palju auhinnalisi
kohti

 

Harku valla aukirjaga autasustati vallamajanduse spetsialisti Ruth Tederit.

 

Tööülesannete täitmisel on Ruth väga kohusetundlik, kiire ja täpne. Ta on panustanud Meriküla õppehoone avamisse, moodullasteaedade valmimisse ning Tabasalu kooli. Laitmatu teenistusega on Ruth kõikidele suureks eeskujuks.

 

Harku valla aukirjaga autasustati Rannamõisa lasteaia direktorit Margit Toomlaidi. Margit on üks pikemaajalisi haridusjuhte vallas. Nõudliku, kuid sõbraliku inimesena on ta võitnud kolleegide poolehoiu, lastevanemate ja laste usalduse. Rannamõisa lasteaed on paljuski eeskujuks teistele lasteaedadele üle Eesti ja seda eeskätt tänu Margitile.

 

Harku valla aukirjaga autasustati Pangapealse lasteaia direktorit Kairi Tammistet. Oma valdkonda hästi tundva inimese ja juhina on Kairi kujundanud Pangapealse lasteaia omanäoliseks haridusasutuseks. Ta on otsekohene, sõbralik ja huumorit mõistev kolleeg, kellega on hea koostööd teha.

 

Hinnalise kingitusega autasustati Harku vallavalitsuse liiget Merje Sumbergi. Merje rõõm nakatab kõiki, temaga koos tuleb tavaliselt päike tuppa. Haridusmaastik on naise südameasi, selles on ta kirglik kaasarääkija ja tegutseja. Merje oskab märgata ja oma abi pakkuda.

 

Hinnalise kingitusega autasustati Harku vallavalitsuse arhitekti Kristiina Ott-Rätseppa. Kristiina suhtub oma töösse väga kirglikult ja suure pühendumusega. Ta hoiab kindlakäeliselt kinni üldplaneeringus määratud põhimõtetest ja väärtustest ning soovib seeläbi muuta Harku valla parimaks elukeskkonnaks Eestis.

 

Hinnalise kingitusega autasustati sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhatajat Tiia Spitsõnit. Kohusetunne ja korrektsus asjaajamises käivad Tiiaga kaasas. Ta teab, mida räägib, ja räägib, mis hetkel vajalik ning põletav. Juhtides üht raskemat valdkonda, on ta seda alati suure pühendumusega teinud. Ega siis asjata vaktsineerituse protsent meie vallas üks Eesti kõrgemaid ole.

 

Hinnalise kingitusega autasustati Harku vallavalitsuse liiget Arvi Eidiskit. Arvi teeb kõike kirega. Nii suhtus ta ka oma töösse vallavalitsuse liikmena. Arvi on mees nagu orkester – ärimees, poliitik ja lisaks veel vahva muusik. Mõnele inimesele lihtsalt on palju antud.

 

Hinnalise kingitusega autasustati Harku vallavalitsuse arendus- ja haldusosakonna juhatajat Ergo Eesmaad. Ergo on rõõmsameelsuse musternäidis, aga muidugi mitte ainult. Ta on ka suurepärane suhtleja. Ega muidu oleks tal suured ja töömahukad projektid nii hästi õnnestunud. Aitäh, et oled aidanud rajada tervisekeskust, Tilgu sadamat, hariduslinnakut ja sellega seonduvat taristut ning palju muud.

 

Hinnalise kingitusega autasustati Tabasalu kooli direktorit Martin Öövelit. Martin on mees, kes peab oma sõna. Kui temaga on midagi kokku lepitud, siis kokkulepe peab. Uuendusmeelse juhina on ta valla haridusellu palju panustanud. Märkimisväärne on tema tahe edendada isamaalist kasvatust õpilaste seas.

 

Harku valla tänukirjaga autasustati Harku vallavalitsuse konsultanti Ulvi Põllut. Ulvit saab iseloomustada väljendiga "kes teeb, see jõuab", võtkem ülevallalise kultuurifestivali korraldamine, kroonikaraamatu koostamine ja palju muudki. Pole olemas olukordi, kus Ulvil ei oleks lahendusi. Tema teadmised ja tarmukas olek loob pidevalt ilu meie ümber.

 

Harku valla tänukirjaga autasustati Harku vallavalitsuse kommunikatsioonijuhti Madis Idnurme. Tasakaalukus, põhjalikkus ja heatahtlikkus iseloomustavad Madist kõige paremini. Ta on hea kuulaja, kes oskab puude taga näha metsa, näha tervikut, näha olulist ja kes oskab terad sõkaldest eristada. Kahe lapse isana leiab ta kõige muu kõrvalt aega panustada kaitseliitlasena ka riigi turvalisusesse.

 

Harku valla tänukirjaga autasustati Harku valla sotsiaaltöötajat Anne Dorbekit. Annel on suur süda. Ta ei tee kunagi ainult seda, mida temalt oodatakse, vaid alati rohkem – ta annab endast parima. Sotsiaaltöötaja raske töö kõrvalt leiab ta alati aega ka muusikale, et teisigi rõõmustada.

 

HARKU VALLA TEATAJA