« Tagasi

Kaasava eelarve võitja on selgunud!

Suurima häältesaagi sai "Liikuma kutsuv Harku vald − maastikutõukerattapargid". Idee viiakse ellu juba järgmisel aastal.

 

Kõik vallaelanikud said 29. novembrist 5. detsembrini hääletada oma lemmiku poolt. 393 poolthäälega võitis idee, mis toob valda tõukerattapargid. Idee eesmärk on avardada inimeste liikumisaktiivsust ja -võimalusi. Samuti toetada koolide, külaseltside ja noortekeskuste omavahelist koostööd, et panustada kogukondade liikumisharrastusse. Valla eri piirkondadesse on plaanitud 30 maastikutõukeratast koos turvavarustuse ja lisadega − kokku 120 suurte ratastega tõukeratast. Kasutamistingimusi, hoiustamist, hooldust ning ka jooksvaid ja vajalikke remondikulusid reguleerib iga piirkonna kool koostöös kogukonnaga.

 

Kogukonna jõul ja toel

 

Liikumisõpetaja ja -entusiast Sigrid Tilk Muraste koolist, kes on idee autor ja selle ettepaneku esitas, ütleb, et mõte keerles ta peas juba pikemat aega ja otsis väljundit. "Mäletan hästi, kuidas ma eelmises koolis klassijuhatajana korraldasin klassile Taevaskojas tõukerattamatka. See kogemus oli nii tore ja meeldis kõigile üliväga." Kaks aastat tagasi käis ta Liikuma Kutsuva Kooli sügisseminaril aktiivsete ainetundide töötoas. "Minul koos rühmaliikmetega tuli maastikutõukeratastel sõidu ajal luuletada ja seada värsse. See tundus nii nüüdisaegne lähenemine õpetamisele ja pakkus uut moodi õppimisel palju rõõmu nii õpilastele kui ka õpetajatele," meenutab ta häid ja inspireerivaid kokkupuuteid maastikutõukeratastega, mis sobivad kõigile, olenemata soost ja vanusest.

 

Sigridi teada mujal Eesti koolides selliseid maastikutõukerattaparke ei ole. Küll aga on mõni lasteaed väiksemaid mudeleid soetanud ning paaril Tallinna koolil on tavalised jalgrattapargid, teab ta. Samuti pakuvad üksikud firmad maastikutõukekate rentimisteenust ja matkade-ürituste korraldamist eri huvigruppidele. "Seega on meil tegu üpris ainulaadse ideega, seda enam, et pea igal Harku valla koolil ja piirkonnal avaneb nüüd võimalus sellist parki omada."

 

Ideekavandist võiduni

 

Kuna kaasava eelarve projekti rahaline väärtus andis võimaluse ideed suuremalt ellu viia, pöördus Sigrid oktoobri alguses kõikide Harku valla koolide direktorite poole. "Tutvustasin oma ideed, sain positiivse tagasiside enamikult koolijuhtidelt ja nii algaski ühine koostöö," räägib ta. Maastikutõukerattaparkide plaaniga ühinesid Tabasalu kool, Harkujärve põhikool ja Vääna mõisakool, mille esindajad lõid koos Muraste Liikuma Kutsuva kooli vunktiimi liikmetega ideekavandi, tegid kampaania ja tutvustasid aktiivselt tõukerattaid oma koolides ja piirkonnas. Hääletuskampaania jaoks valmis ka tutvustav videoklipp perede sõidurõõmust. Samuti kaasati külaseltsid, vabaühendused ja lasteaiad, kellel samuti avaneb üsna pea võimalus matku ja üritusi korraldada. "Tore on tõdeda, et selline ühisjõud aitas projekti võita. Oleme väga tänulikud kõikidele hääletajatele!"

 

Järgmisel aastal on niisiis tulemas 30 maastikutõukerattaga park koos turva- ja lisavarustusega kõikide koolide juurde (Tabasallu/Meriküla, Harkujärve, Vääna, Muraste).

 

"Tahame lihtsustada inimeste ligipääsu ratastele ja soodustada rataste kasutamist. Sellepärast vajame tulevikus mobiilset parkimissüsteemi, mis võimaldaks muu hulgas seiklusturismi. Seda toetab ka projekti loosung "Liikuma kutsuv Harku vald"," räägib Sigrid. Idee eestvedaja on kindel, et rattapargid avardavad liikumisvõimalusi − võimaldavad kasutada neid matkadeks ja eri liikumisüritustel, pakuvad aktiivset ühistegevust peredele, aitavad avastada Harku valla loodust ja vaatamisväärsusi ning harrastada tervisesporti.

 

Kokku laekus viis ettepanekut

 

Komisjon jättis kõrvale ideed, mis ei olnud kooskõlas kehtivate õigusaktidega, ületasid eelarve suurust ega olnud kaasava eelarve eesmärgiga kooskõlas. Viiest esitatud ettepanekust kvalifitseerus kolm. Komisjoni kuulusid Erik Sandla, Vello Viiburg, Maris Viisileht, Merje Sumberg, Arvi Eidisk, Taniel Vain ja Ergo Eesmaa. Lisaks osales komisjoni töös ka  vallasekretär Maarja Lehemets-Tihhanov.

 

HARKU VALLA TEATAJA