« Tagasi

Mida toob uus aasta? Seame eesmärke ja anname lubadusi

Uus aasta on hea aeg anda lubadusi ja seada eesmärke. Millised sihid on meie valla inimesed endale uueks aastaks seadnud?

 

Grete-Stina Haaristo, Tabasalu gümnaasiumi direktor

 

 

Foto: Arno Mikkor

 

Läbi ja lõhki kooliinimesena sean uue aasta lubadusi ja eesmärke hoopis 1. septembril, mitte 1. jaanuaril. Sellegipoolest on uue kalendriaasta alguses hea mõelda, mis ees ootab. 2022 tuleb eriline aasta. Tabasalu gümnaasiumil täitub esimene ring – esimene õppeaasta lõppeb ja kevadel saab meie kool oma esimesed vilistlased. Minu uue aasta lubadus on, et sügisel uude õppeaastasse minnes me analüüsime põhjalikult tehtut, õpime vigadest ja hoiame kõike seda head, mis meil on, ega anna takistustele alla. Hoiame koolis kokkulepetest kinni, kaotamata inimlikkust ja hoolimist. Isiklikus plaanis sean fookusesse ühe väga olulise osa õpetajate kutsestandardist. See on põhimõte, mis on ka kõigi meie koolitöötajate ametijuhendis: "Jälgin, hindan ja väärtustan enda füüsilist, vaimset ja emotsionaalset tervist, tegutsen nende tasakaalus hoidmise nimel."

 

Liina Teesalu, Muraste kooli direktor

 

 

Foto: erakogu

 

Uue aasta alguses on hea meelde tuletada vanasõna "Mida külvad, seda lõikad". Minu kui Muraste kooli juhi jaoks on uuel aastal tööalaselt olulised sellised märksõnad nagu igast töötajast ja õpilasest hoolimine, sügav ja tähenduslik õppimine, arengule suunatud mõtteviis ning avatud olek, et märgata ja luua uusi võimalusi koostöö ja partnerluse kaudu. Tahan külvata heasoovlikkust, tarkust ja tänulikkust ning oskust mõista, et muutused saavad alguse meist endist ja väge muutusi algatada ning jätkusuutlikult ellu viia. Väljaspool tööelu ei ole mul algaval aastal varasematest erinevaid unistusi või eesmärke. Mulle on endiselt kõige tähtsam olla hea ema, abikaasa, laps ja sõber oma lähedastele – selline, kes on südame, mõtte ja teoga olemas, kui mind vajatakse. Seda ei ole alati lihtne teha, kuid püüdlen selle poole. Soovin kõigile, et alanud aastal oleks igas teie päevas midagi sellist, millele enne magamaminekut mõeldes rahulolu ja tänutunnet tunda! Helget uut aastat!

 

Marko Veermets, arendusspetsialist

 

 

Foto: erakogu

 

Ma ei sea endale eesmärke aastapõhiselt, vaid minu jaoks toimub eesmärgistamine pidevalt. Samuti ei saa ma öelda, et täna olen parem ja edukam inimene kui eile. Leian, et selline võrdlus on mõttetu, kuna justkui ma ei hindaks oma varasemaid tegevusi piisavaks. See loob ärevust, kuid ärevus ei tule üheski olukorras kasuks. Pigem motiveerib mind tegutsema see, kui saab midagi põnevat ja kasulikku ära teha. Eriti tänulik olen ma ülesannete täitmisel just saadava kogemuse üle. Isegi olukorrad, tööülesanded ja situatsioonid, mis tunduvad olevat sarnased, pakuvad endiselt uusi avastusi. Hetkel olen olukorras, kus tööülesanded, inimesed ja Harku valla olukord on mulle teada, ning see annab mulle võimaluse näidata üles oma initsiatiivikust algatada uusi ja lõpetada olemasolevaid projekte. Näiteks avaliku ruumi kontseptsiooni väljatöötamisega alustamine või kogukondade rahastamise meetme uuendamine on minu selleaastased eesmärgid.

 

Vytautas Martinonis, abivallavanem

 

 

Foto: Mari Kukk

 

Taas on üks aasta möödunud ja tööd on alustanud vallavalitsuse ja -volikogu uued koosseisud. Kokku on lepitud tegevussuunad ja võib öelda, et seatud eesmärkide poole püüdlemist on alustatud energiliselt. Loomulikult on soov ära teha palju. Lugemisel on uue 2022. aasta eelarve, mis kinnitab finantsilise põhja kokkulepitud tegevuste täitmiseks käesoleval aastal ning jaanuari kuu vallavolikogu istungil toimub selle teine lugemine ja ka kinnitamine. Selle aasta alguse esimene olulisem sündmus saab olema Tabasalu muusika- ja kunstikooli avamine, mis annab uued, laiemad ja kvaliteetsemad võimalused lastele huvitegevusega tegeleda. Harku aleviku külaseltsi tegevuse arendamisele on õlg alla pandud nii ruumide leidmisega nende tegevuseks kui ka sisuliseks toetamiseks. Käivitunud on arutelu nõudetranspordi perspektiivist ja võimalustest meie vallas, mille eesmärgiks on parandada vallaelanike transpordivõimalusi. Vaatame tuleviku lootusrikkalt, teotahtlikult ja koostööaltilt. Head algavat tiigriaastat!

 

Robert Lippin, abivallavanem

 

 

Foto: erakogu

 

Haridusvaldkonnas on õige lubaduste andmise aeg pigem augusti lõpp, kui saab läbi õppeaasta ja algab uus. Seetõttu on õpetajatel kombeks soovida head uut aastat lausa kaks korda aastas. Haridusvaldkond on mulle tuttav teema, aga sotsiaalvaldkond veidi kaugem olnud ning seetõttu olen endale andnud lubaduse, et ka sotsiaalteemad peavad selgeks saama n-ö nagu enda viis sõrme.

 

Tööalaselt on olen seadnud eesmärgiks, et minu vastutusvaldkondades saavad sel aastal käima tõmmatud arutelud, millist haridus- ja sotsiaalsüsteemi ning korraldust vald vajab vähemalt 15 aasta vaates. Eks kaugemaid sihte ole ju ka enne seatud, aga usun, et viimase kahe aasta koroonapandeemia on näidanud nii meie nõrkusi kui ka uusi võimalusi teenuste korraldamisel. Haridus- ja sotsiaalsüsteemi muudatuste elluviimine ja tulemuste nägemine nõuab pikemaajalist planeerimist, kuigi vananeva ja kahaneva rahvastiku kontekstis oli meil surve teha muudatusi juba üleeile.

 

TRIIN KAND, kommunikatsioonispetsialist