Facebooki grupis Harku valla elanikud on levitatud postitust, nagu oleks Harku vallavalitsus võtnud vastu otsuse, et sügisest Meriküla koolis enam õppetööd ei toimu. See fakt ei vasta tõele.

Õppetöö Merikülas jätkub

Facebooki grupis Harku valla elanikud on levitatud postitust, nagu oleks Harku vallavalitsus võtnud vastu otsuse, et sügisest Meriküla koolis enam õppetööd ei toimu. See fakt ei vasta tõele.

Bussid peatuvad Kõue peatuses alates 3. aprillist.

Tilgu teel on 3. aprillist uus bussipeatus – Kõue

Bussid peatuvad Kõue peatuses alates 3. aprillist.

Harku valla haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO kaudu on tehtud kohapakkumised kõigile 30. septembri seisuga 3-aastastele Harku valla lastele, kes taotlesid lasteaiakohta ning alustavad...

Aeg kinnitada lasteaiakoha pakkumine 3-aastastele lastele

Harku valla haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO kaudu on tehtud kohapakkumised kõigile 30. septembri seisuga 3-aastastele Harku valla lastele, kes taotlesid lasteaiakohta ning alustavad...

Harku vald toetab noori, kes soovivad avardada oma silmaringi, õppida tundma teist kultuuri ning panna ennast proovile minnes välisriiki vahetusaastale.

Vahetusaastale välismaale

Harku vald toetab noori, kes soovivad avardada oma silmaringi, õppida tundma teist kultuuri ning panna ennast proovile minnes välisriiki vahetusaastale.

Veetöötlusjaama rekonstrueerimisega täidetakse ÜVK kehtivat kava ja ootusi elanike ees, mis ka 23.01.2023 jaanuaril kohtumisel Harku alevike elanikega leidis kinnitust.

Vald selgitab: puudeokste kärpimisest Harku mõisapargis

Veetöötlusjaama rekonstrueerimisega täidetakse ÜVK kehtivat kava ja ootusi elanike ees, mis ka 23.01.2023 jaanuaril kohtumisel Harku alevike elanikega leidis kinnitust.

Laulukonkursi kontsert toimub pühapäeval, 23. aprillil 2023 algusega kell 11 kooli aulas (aadressil Kooli 9, Tabasalu).

Algas registreerimine konkursile "Harku valla laululaps 2023"

Laulukonkursi kontsert toimub pühapäeval, 23. aprillil 2023 algusega kell 11 kooli aulas (aadressil Kooli 9, Tabasalu).

Vääna-Jõesuu lasteaia ehitusaegne liiklus toimub Terra teelt. Klooga maanteele paigaldatakse ajutine liiklusmärk, mis suunab ehitustehnika töömaale.

Vääna-Jõesuu lasteaia ehituse ajal toimub liiklus Terra teelt

Vääna-Jõesuu lasteaia ehitusaegne liiklus toimub Terra teelt. Klooga maanteele paigaldatakse ajutine liiklusmärk, mis suunab ehitustehnika töömaale.

2023. aasta rahvusvahelise veepäeva teema on muutuste kiirendamine ülemaailmse vee- ja kanalisatsioonikriisi lahendamiseks.

22. märts on üleilmne veepäev – iga tilk loeb

2023. aasta rahvusvahelise veepäeva teema on muutuste kiirendamine ülemaailmse vee- ja kanalisatsioonikriisi lahendamiseks.

Siiani on toiduabipakis olnud konkreetsed toiduained ja mõnikord võis juhtuda nii, et mõnda toiduainet abivajaja kas ei vajanud või ei soovinud. Toidukaardi pluss on see, et abivajaja saab valida...

Toidukaart annab abivajajale võimaluse ise toiduaineid valida

Siiani on toiduabipakis olnud konkreetsed toiduained ja mõnikord võis juhtuda nii, et mõnda toiduainet abivajaja kas ei vajanud või ei soovinud. Toidukaardi pluss on see, et abivajaja saab valida...

Harku valla lasteaedade valverühm on avatud Vääna mõisakooli lasteaias 3.–31. juulini. Avaldusi saab esitada kuni 5. aprillini.

Avaneb registreerumine Harku valla valvelasteaeda Vääna mõisakoolis

Harku valla lasteaedade valverühm on avatud Vääna mõisakooli lasteaias 3.–31. juulini. Avaldusi saab esitada kuni 5. aprillini.

1. veebruarist 1. märtsini sai esitada lastaiakoha taotlusi järgmiseks õppeaastaks, mis algab 1. septembril.

Lasteaiakohtade eraldamine Harku vallas 2023/2024. õppeaastaks

1. veebruarist 1. märtsini sai esitada lastaiakoha taotlusi järgmiseks õppeaastaks, mis algab 1. septembril.

Harku Vallavalitsus avaldab teate keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Aiandusühing Kuldnoka taotluse

Harku Vallavalitsus avaldab teate keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet plaanib kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirja muutmist ning tutvustab väljatöötamise kavatsust MS Teamsi vahendusel 4. aprillil kell 13.

Keskkonnaamet plaanib kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirja muutmist

Keskkonnaamet plaanib kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskirja muutmist ning tutvustab väljatöötamise kavatsust MS Teamsi vahendusel 4. aprillil kell 13.

Harku vallas muutub sel aastal liiklusohutumaks mitu kohta, rajatakse jalg- ja jalgrattateid ning lisandub fooriga reguleeritud ülekäigurada.

Uued liikluslahendused toovad kergliiklusteid ja foori

Harku vallas muutub sel aastal liiklusohutumaks mitu kohta, rajatakse jalg- ja jalgrattateid ning lisandub fooriga reguleeritud ülekäigurada.

Raadamistöödega alustatakse 15. märtsil ja ehitustööde alguseks on planeeritud aprilli algus.

Algavad Vääna-Jõesuu lasteaia raadamis- ja ehitustööd

Raadamistöödega alustatakse 15. märtsil ja ehitustööde alguseks on planeeritud aprilli algus.

Harku Vallavalitsus avaldab teate keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel.

Aiandusühistu Vaikuse Vesi keskkonnaloa pikendamise taotlus

Harku Vallavalitsus avaldab teate keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel.

1. märts on tähtaeg lasteaiakoha taotluste esitamiseks.

Lasteaiakohtade taotlused 2023/24 õppeaastaks

1. märts on tähtaeg lasteaiakoha taotluste esitamiseks.

Eesti Vabariigi aastapäeva, 24. veebruari hommikul olid kõik oodatud vallamaja juurde pidulikule riigilipu heiskamise tseremooniale.

Eesti sünnipäev Harkus algas piduliku lipuheiskamisega

Eesti Vabariigi aastapäeva, 24. veebruari hommikul olid kõik oodatud vallamaja juurde pidulikule riigilipu heiskamise tseremooniale.

Vallavalitsus on alustanud protsessiga, et luua parimast teadmisest lähtuv alusmaterjal hariduse III kooliastme arendamiseks.

Kuidas arendada vallas kolmandat kooliastet ehk koolikorraldust 7., 8. ja 9. klassis?

Vallavalitsus on alustanud protsessiga, et luua parimast teadmisest lähtuv alusmaterjal hariduse III kooliastme arendamiseks.

Kolmapäeval, 22. veebruaril 2023 toimus Harku Vallavolikogu istung Harku vallamajas. Istungit juhatas volikogu esimees Mart Eensalu.

Harku Vallavolikogu 22. veebruari istungi kokkuvõte

Kolmapäeval, 22. veebruaril 2023 toimus Harku Vallavolikogu istung Harku vallamajas. Istungit juhatas volikogu esimees Mart Eensalu.

Näitan: 21-40
Elemente lehe kohta 20
of 23