Koolikoha taotlemine 2018/2019 õppeaastaks

12.01.18

Head Harku valla koolieelikute vanemad!

Täname, et olete hoole ja armastusega last kooliminekuks ette valmistanud. Oleme rõõmsad, kui usaldasite lapse kooliks ettevalmistamise ühele meie valla headest lasteaedadest. Olete kindlasti peres palju arutanud, milline võiks olla lapsele parim kool tarkusetee alustamiseks. 

Koolikohti jagab HALDO  www.haldo.ee (elukohajärgse põhikooli määramine) selliselt, et oleks täidetud võimalikult paljude Harku valla lapsevanemate esimene koolieelistus.

Kui soovijaid on rohkem kohtadest, aitab valikut teha HALDO, lähtudes prioriteetidest - lapse elukohalähedusest ja ühest perest laste sooviga käia ühes ja samas koolis.    

HALDO ei jaga lapsi klassidesse, vaid määrab elukohajärgse põhikooli. Loodetavasti mõistate, et esimese koolieelistuse soovi täitumine on tõenõolisem, kui taotlete lapsele kohta kodulähedasse kooli ja/või kooli, kus lapse õde/vend juba õpib.     

HALDOS saavad lapsevanemad esitada taotlusi ja muuta koolieelistusi kahes taotluste ringis.

HALDOS avatakse esimene taotluste ring 15. jaanuaril ja suletakse 16. veebruaril kell 14.30. Esimeses ringis laekunud taotluste alusel otsustakse klassikomplektide avamine koolides, kontrollitakse taotluste nõuete täitmist (lapse ja koolikohta taotleva vanema elukoht rahvastikuregistris 2017/18 aastavahetuse seisuga Harku vallas).

HALDO jagab ära vanemate soovide ja prioriteetide alusel koolikohad, saadab elukohajärgse koolikoha määramise teate ja ootab lapsevanema vastust teatele kümne kalendripäeva jooksul.  

Teine 1. klassi koolikohtade taotlemise/jagamise ring (esimeses ringiks vabaks jäänud kohtadele) avatakse HALDOS aprillis, sellest teavitatakse täpsemalt vallavalitsuse veebilehel www.harku.ee.

Koolikoha pakkumise vastuvõtmisega HALDOS  olete ühtlasi esitanud avalduse kooli direktorile lapse kooli vastuvõtmiseks. Edasise vajaliku info leiate juba kooli kodulehelt.   

Juhul, kui soovite  koolikoha vastuvõtmise avaldusest (peale selle esitamist HALDOS) mingil põhjusel loobuda (nt laps kandideeris edukalt mõnda katsetega kooli), palume sellest koheselt e-posti aadressile aivar.soe@harku.ee teavitada – Teie lapsele määratud kohta võib teine veel kohata jäänud laps väga vajada.  

Alates 15. juunist võivad koolid vabaks jäänud kohtadele võtta ka lapsi väljastpoolt Harku valda.

Loodame, et HALDOS täidetud taotluse alusel suudame pakkuda lapsele arenguks Harku valla võimalustest ja Teie soovidest lähtuvat parimat koolikohta.

Toimetaja: MARKUS METSARU

 

Lasteaiakoha taotluse esitamise juhend

 

 

1. klassi koolikoha taotluse esitamise juhend

 

Juhime tähelepanu, et suurem tõenäosus soovitud koolikoha saamiseks on neil lastel, kelle vanem on koolikoha taotluses esimese eelistusena märkinud koduslähedase kooli või kooli kus käib tema õde või vend.

Palume Harku Vallavalitsusele esimesel võimalusel teada anda, kui te loobute teie lapsele pakutud ja vastu võetud koolikohast. Seejärel pakub vallavalitsus vastava koolikoha järgmisele soovijale.

 

 

HALDO E-KESKKONDA PÄÄSEB SIIT:

 

Juhul kui Teil puudub ID-kaart või ID-kaardi lugeja, tuleb taotluse esitamiseks pöörduda vallavalitsusse.

 

HALDO