Valla autasu

Valla teenetemärgi võivad pälvida paikkonnale erilisi teeneid osutanud Eesti kodanikud ja välismaalased.  Hõbedast valmistatud teenetemärk on oma kujult valla vapi kujuga. Taotlusi teenetemärgi andmiseks on õigus esitada vallavolikogu komisjonidel, fraktsioonidel, vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmetel. Taotlused esitatakse kirjalikult vallavalitsusele iga aasta 15. septembriks. Teenetemärgi andmise otsustab vallavolikogu.

Teenetemärgi taotluse vorm
 

 

 

 

 

 

2017. aastal autasustati valla teenetemärgiga:

 

Silva Kiili- isamaalise tegevuse eestvedaja Harku vallas;

Veera Pals- kauaaegne tervishoiutöötaja;

Kaja Rasmann- Kumna Kultuuriaida juhataja.

 

2016. aastal autasustati valla teenetemärgiga:

 

Kaie Tederkäsitöö traditsioonide hoidja ja edasikandja Harku vallas;

Aadu Kanakauaaegne Harku Vallavolikogu liige ning ehitus- ja planeerimiskomisjoni esimees;

Harri Lehtonen - Eura vallavalitsuse esimees, Harku ja Eura valla vaheliste sõprussuhete pikaajaline hoidja;

Riho Saksus - Tabasalu Jalgpalliklubi asutaja ja tegevjuht.

 

2015. aastal autasustati valla teenetemärgiga:

 

Udo Mölder - ettevõtja invatranspordi alal;

Silja Konsa- kultuuripärandi hoidja;

Marit Künnapuu - ratsatalu pidaja;

Val Rajasaar - loodushoidja ja kohaliku elu edendaja.

 

2014. aastal autasustati valla teenetemärgiga:

 

Andrus Saliste - kodanikuühiskonna eestvedaja;

Anne-Ly Mitt - kohaliku elu edendaja ja ajaloopärandi hoidja;

Annely Kübarsepp - kauaaegne lasteaiaõpetaja;

Faina Gornova - kauaaegne lasteaiatöötaja;

Tarmo Vaino - kohaliku elu edendaja ja kalmistukultuuri hoidja;

Valdo Rüütelmaa - kauaaegne kultuuritöötaja. 

 

2013. aastal autasustati valla teenetemärgiga:

 

Rainer Nõlvak – Tabasalu Looduspargi rajamise algataja ja tegevuse toetaja algusaastatel;
 
Mihhail Jefremov – maailmameister ja mitmekordne medalivõitja maailma– ja euroopa- meistrivõistlustel ning mitmekordne maailmakarika omanik kurnimängus;
 
Rein Kuusik – eakate inimeste vabatahtlik abistaja;
 
Tiina Mänd – kauaaegne pedagoog ja haridusjuht.
 

2012. aastal autasustati valla teenetemärgiga:

 

Astrid Väizene - rahvatantsujuht ja kohaliku kultuurielu edendaja;

Veiko Toomlaid - kiire ja otsustava tegutsemise eest Rannamõisa Lasteaia gaasiavarii ajal, mis hoidis ära tuleõnnetuse.

 

2011. aastal autasustati valla teenetemärgiga:

 

Kaido Taberland - Tabasalu Looduspargi korrastaja ning paikkonna elu edendaja;

Vello Valing - elupõline valla kommunaaltöötaja;

Armin Karu - ettevõtja, ürituste ning heategevusprojektide toetaja;

Arvi Eidisk - kohaliku ettevõtluse arendaja, Kumna Kultuuriaida loomise mõtte algataja ja elluviija, paikkonna elu edendaja.

 

2010. aastal pälvisid teenetemärgid:

 

Ülle Urb- kauaaegse ja eduka töö eest Tabasalu Ühisgümnaasiumi klassi- ja muusikaõpetajana ning kooride ja rahvatantsuringide juhendajana;

Tiina Pallas- suurepärase töö eest MTÜ Tabasalu Triatloniklubi eestvedajana;

Külli Riistop- meeldiva õhkkonnaga ja headele töötulemustele orienteeritud Harkujärve Lasteaed-Algkooli kestvuse eest.

 

2009. aastal pälvisid teenetemärgid:

 

Martin Talts- ettevõtjana töökohtade loomise eest Harku vallas, MTÜ Tabasalu Patriootide Ühendus asutajana, paljude rahvaürituste korraldaja ning piirkonna seltsielu edendajana;         

Jorma Hinkkanen, Eura valla omavalitsustöötaja, kahe valla sõprus- ja koostöösidemete algataja ning arendaja.


2008. aastal pälvisid teenetemärgid:

 

Kalev Konsa- huvihariduse korraldaja ja kohaliku kultuurielu edendaja;

Milvert Vaaks- kohaliku spordielu edendaja;

Allan Kiil- vallavolikogu esimees aastatel 1996-2007;

Malle Arold- kohaliku omavalitsuse taastaja ja asjaajamise korraldaja;

Maie Koikson- õpetaja.


2007. aastal pälvisid teenetemärgid:

 

Ain Talts- ettevõtja, endine volikogu aseesimees ja komisjoni esimees;

Aino Sokk- haridustegelane Väänas ja Tabasalus, TÜG raamatukoguhoidja;

Arvo Must- aitas kaasa omavalitsusliku haldusüksuse õiguste taastamisele;

Linda Tõnurist- koolijuht ja õpetaja, raamatukogu juhataja Väänas;

Ott Kasuri- tunnustatud haridus- ja omavalitsustegelane, omavalitsuse taastaja;

Udo Margna- akadeemik, teaduse ja paikkonnaelu edendaja Harkus;

Tiiu Tuisk- pedagoog, külaelu taastaja ja korraldaja;

Villem Tammemägi- veterinaar, tunnustatud kirimaletaja ja kultuurielu edendaja;

Vello Viiburg- pikaajaline töötaja omavalitsuses ja omavalitsuse taastaja;

Sulev Roos- tunnustatud omavalitsustegelane.