« Tagasi

Harku alevikus Instituudi tee 15 maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus ja avalik arutelu

28.11.2019-27.12.2019 k.a. toimus Harku vallamajas, Harku raamatukogus, Harkujärve Põhikoolis veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Harku alevikus Instituudi tee 15 (katastritunnus 19814:001:0272) maaüksuse lõunapoolse osa ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel esitati detailplaneeringu kohta üks vastuväitekiri. Sellest lähtuvalt korraldab Harku Vallavalitsus detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgse avaliku arutelu 06.02.2020 kell 17.00 Harku vallamajas (kallaste tn 12, Tabasalu alevik).