Uudised ja teated

Harku alevikus Instituudi tee 15 maaüksuse ning lähiala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

11.11.2019

Harku Vallavolikogu 31.10.2019 otsusega nr 94 võeti vastu Harku alevikus Instituudi tee 15 (katastritunnus 19814:001:0272) maaüksuse lõunapoolse osa ja selle lähiala detailplaneering vastavalt OÜ Head (rg-kood 11711661) tööle nr 2016_029. Planeeri...  Loe edasi »

Harku vallast

Harku vald on Tallinnast läänes asuv omavalitsus, mille põhjapiiriks on 22 km pikkuselt Soome laht. Idast piirneb vald Harku järve ja Tallinna linnaga, lõunast Saue vallaga ning edelast ja läänest Keila linna ning Keila vallaga. Vallakeskuseks on Tabasalu alevik üle 3600 elanikuga, kuhu on koondunud ka suurem osa valla teenindusest ja ettevõtlusest. Tabasalust on Tallinna piirini 8 km ning kesklinna 13 km. Valla pindala on 159 km2.

Sündmuste kalender


Kuva kõik sündmused

 

 

Vald arvudes

Rahvaarv: 15 136 (1.11.2019)
Pindala: 159,7 km²
Suurim asula: Tabasalu (3677)
Koole: 5
Lasteaedu: 7
Külasid: 22
Huvikoole: 1