Harku Vallavalitsus ja Tartu Linnavalitsus viisid ühiselt ellu projekti, millega töötati välja innovaatiline lahendus kohaliku omavalitsuse tänavavalgustuse inventari geoinfosüsteemi liidestamiseks kaugjuhtimissüsteemidega üle andmevahetuskihi.

 

Projekti eesmärgiks oli leida sobilike referentsidega koostööpartner, kes teostab vajaliku analüütilise osa ja koostab vastava andmevahetuskihi eraldiseisvate infosüsteemide liidestamiseks.

 

Toetuse abil hangitud arenduse tulemusena liidestati API kaudu kaks analüüsi kaasatud kaugjuhtimissüsteemi pakkujat. Mõlema tootja seadmeid/teenuseid kasutusele võttes on nüüd võimalus kontrolleritest saadavat infot keskselt kasutada ja analüüsida. Loodud andmevahetuskiht võimaldab täna rikete info kokku koondamist ning reaalajalähedast uuendamist, mida võib pidada selle projekti üheks suurimaks edulooks. Hindame käesolevat projekti kõrgelt just innovatsiooni hankimise seisukohalt, kus lähteülesanne ja realisatsioon olid jooksvalt kohandatavad tegelikele võimalustele ja vajadustele.  

 

Projekti tulemit rakendatakse esialgu Tartu Linnavalitsuses, kus on vastavad tehnilised eeldused ja modernne tänavavavalgustuse taristu rajatud. Harku vallas saab loodud süsteemi hakata samm-sammult rakendama peale tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimist, mis viiakse ellu 2018-2019.

 

Projekti elluviimist toetati Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

 

Toetuse summa oli 15 000 eurot.