Harku vallavalitsus

 
Kallaste 12, 76901 Tabasalu

Harjumaa 

Registrikood: 75014132

 

Swedbank konto   EE622200001120159636

SEB konto               EE601010002018894005    

Luminor konto       EE611700017002186326

LHV konto               EE517700771003238658 

Lahtiolekuajad:

E, N 8.00-18.00

T, K  8.00-16.00

R      8.00-14.30

 

 

 

Üldkontaktid

Infosekretäri telefon: 600 3848, 5696 9899 (vallamaja lahtiolekuaegadel)
E-posti aadress: harku@harku.ee

                 

 Ametnike vastuvõtt 

 


 
Võimaluse korral palume taotlused ja muud dokumendid edastada elektrooniliselt harku@harku.ee või e-teeninduse kaudu. Elukohta ja lapse sündi saab registreerida e-teenusena portaalis www.rahvastikuregister.ee.
 
Paberkandjal esitatavad taotlused saab jätta vallavalitsuse hoone peaukse kõrval olevasse postkasti.
 Vallavolikogu esimehe vastuvõtule registreerumiseks palume pöörduda volikogu kantselei poole telefonil 5301 4570 või e-posti teel ive.eevel@harku.ee.
 Vallavanema vastuvõtule registreerumiseks palume pöörduda konsultant Ulvi Põllu poole telefonil 606 8825 või e-posti teel Ulvi.Pollu@harku.ee.

Töötajate kontaktid

Vallavolikogu kantselei

Nimi Ametinimetus
(ametijuhend)
Telefon E-post Haridus ja eriala
Ive Eevel Vallavolikogu kantselei juhataja
Täidab andmekaitsespetsialisti ülesandeid
5301 4570 Ive.Eevel@harku.ee kõrgharidus, õigusteadus (magister)
Töökoht täitmata Sekretär      
Töökoht täitmata Konsultant      

 

 

Vallavalitsus

Nimi Ametinimetus
(ametijuhend)
Telefon E-post
Katrin Krause Vallavanem 600 3841 Katrin.Krause@harku.ee
Piret Zahkna Abivallavanem 5623 6299 Piret.Zahkna@harku.ee
Vello Viiburg Abivallavanem 5323 9269

Vello.Viiburg@harku.ee

Robert Lippin Abivallavanem 5916 3758 Robert.Lippin@harku.ee

 

 

Vallavanema alluvuses

Nimi Ametinimetus
(ametijuhend)
Telefon E-post
Ulvi Põllu Konsultant 5558 4343 Ulvi.Pollu@harku.ee
Madis Idnurm Kommunikatsioonijuht 5197 3580 Madis.Idnurm@harku.ee

Merike Pinn 

Kommunikatsioonispetsialist
(Harku Valla Teataja)
  
505 4894 Merike.Pinn@harku.ee
Ametikoht täitmata Kommunikatsioonispetsialist 
(sotsiaalmeedia)
   

Meediapäringud palume saata

aadressile press@harku.ee.

     

 

 

 

 

 

 

 

Vallakantselei

Nimi

Ametinimetus
(ametijuhend)

Telefon E-post Haridus ja eriala

Moonika Annama

Infosekretär

600 3848 | 5696 9899

Moonika.Annama@harku.ee

 
Marge Dubrovkin Personalijuht 5382 1140

Marge.Dubrovkin@harku.ee

 
Külli Koplimäe Personalispetsialist 5388 3349 Kulli.Koplimae@harku.ee  
Liina Sepp Jurist-andmekaitsespetsialist 5556 9605 Liina.Sepp@harku.ee kõrgharidus, õigusteadus/personalitöö ja arendus (magister)
Hannes Raudleht Jurist 5374 5959 Hannes.Raudleht@harku.ee kõrgharidus, agronoomia; õigusteadus
Alle-Riin Siimo Jurist 5552 1213 Alle-Riin.Siimo@harku.ee kõrgharidus, õigusteadus (magister)
Tiina Raja Jurist 5836 8085 Tiina.Raja@harku.ee kõrgharidus, õigusteadus (magister)
Merike Liiv Dokumendihaldur-personalispetsialist 5860 0920 Merike.Liiv@harku.ee  
Mare Purde Arhivaar 5556 9006 Mare.Purde@harku.ee  
Maarja Lehemets-Tihhanov Vallasekretär 5455 6800 Maarja.Lehemets-Tihhanov@harku.ee kõrgharidus, õigusteadus (magister)

 

 

 


 

Rahandusosakond

Nimi

Ametinimetus
(ametijuhend)

Telefon E-post
Hedi Reinvald Osakonnajuhataja 5326 9630 Hedi.Reinvald@harku.ee
Ülle Vill Pearaamatupidaja 5805 9255 Ulle.Vill@harku.ee
Ametikoht täitmata Vanemraamatupidaja  

 

Marge Suursalu Vanemraamatupidaja 5918 7070 Marge.Suursalu@harku.ee
Viive Matsutsa Vanemraamatupidaja 5551 0128 Viive.Matsutsa@harku.ee

 

 

Planeerimis- ja ehitusosakond

Nimi Ametinimetus
(ametijuhend)
Telefon E-post Haridus ja eriala
Taniel Vain Juhataja 5553 4305 Taniel.Vain@harku.ee kõrgharidus, haldusjuhtimine
Leigi Onga Maakorraldaja 5836 6637 Leigi.Onga@harku.ee kõrgharidus, geodeesia, kinnisvara ja maakorraldus (magister)
Margus Pilter Arhitekt (projekteerimistingimused) 5551 4850 Margus.Pilter@harku.ee kõrgharidus, arhitektuur
Kristiina Ott-Rätsepp Arhitekt (planeeringud) 5551 5211 Kristiina.Ott-Ratsepp@harku.ee kõrgharidus, arhitektuur
Toomas Karma Ehitusspetsialist (ehitusload) 5553 3124 Toomas.Karma@harku.ee kõrgharidus, arhitektuur
Annika Soone Ehitusspetsialist (kasutusload) 5553 7711 Annika.Soone@harku.ee kõrgharidus, korrektsioon
Signe Kroll Ehitusspetsialist 5551 1873 Signe.Kroll@harku.ee kõrgharidus, kinnisvara korrashoid
Laine Vain Planeeringute spetsialist 5887 2860 Laine.Vain@harku.ee  
Kaisa Pagil Assistent 5553 9321 Kaisa.Pagil@harku.ee  
Heddy Estam Ehitusjärelevalvespetsialist 5196 6435 Heddy.Estam@harku.ee  

 

 

Arendus- ja haldusosakond

Nimi Ametinimetus
(ametijuhend)
Telefon E-post Haridus ja eriala
Ergo Eesmaa Juhataja 5883 8587 Ergo.Eesmaa@harku.ee kõrgharidus, keskkonnakorraldus (magister)
Eneli Siidoja Arendusspetsialist 5553 9466 Eneli.Siidoja@harku.ee kõrgharidus, tegevusterapeut

Henry Prits

Tehnovõrkude spetsialist 5628 6698 Henry.Prits@harku.ee kõrgharidus, hoonete ehitus

Helena Uuspõld

(osalise tööajaga, kätte saab tel teel neljapäeviti) 

Veespetsialist 5553 8005

Helena.Uuspold@harku.ee

kõrgharidus, keskkonnakorraldus
Ruth Teder Haldusspetsialist 524 4256 Ruth.Teder@harku.ee  
Urmas Aunap Ehituse projektijuht 511 5839 Urmas.Aunap@harku.ee  
Raivo Altmets Teedespetsialist (uute teede projekteerimine ja ehitus) 5553 2860

Raivo.Altmets@harku.ee

kõrgharidus, teedeehitus
Meelis Toome Teedespetsialist (teedehooldus) 5911 1865 Meelis.Toome@harku.ee kõrgharidus, teedeehitus
Sirje Metsmaker Heakorraspetsialist 5553 0403 Sirje.Metsmaker@harku.ee kõrgharidus, metsamajandus (magister)
Brigita Perm Keskkonnaspetsialist 5880 1238 Brigita.Perm@harku.ee kõrgharidus, keskkonnakorraldus
Timo Liiv Järelevalvespetsialist 5551 1840 Timo.Liiv@harku.ee kutsekeskharidus, metsamajandus

 

Sotsiaal- ja tervishoiuosakond

Nimi Ametinimetus
(ametijuhend)
Telefon E-post Haridus ja eriala
Tiia Spitsõn Juhataja 5332 7907 Tiia.Spitson@harku.ee kõrgharidus, sotsiaaltöö/õigusteadus
Evelin Raadik Lastekaitsespetsialist 5841 4341 Evelin.Raadik@harku.ee kõrgharidus, sotsiaaltöö
Helve Keel Lastekaitsespetsialist 5912 4800 Helve.Keel@harku.ee kõrgharidus, koolieelne pedagoogika ja psühholoogia
Käthi Sisask Lastekaitsespetsialist 5558 3442 Kathi.Sisask@harku.ee kõrgharidus, sotsiaaltöö
Ametikoht täitmata Lastekaitsespetsialist      
Ametikoht täitmata Lastekaitsespetsialist      

Ametikoht täitmata

Sotsiaalhoolekandespetsialist      
Ene Lehiste Sotsiaalhoolekandespetsialist 5910 9040 Ene.Lehiste@harku.ee kõrgharidus, sotsiaaltöö (magister)
Angela Põder Sotsiaalhoolekandespetsialist 5367 0321 Angela.Poder@harku.ee kõrgharidus, sotsiaaltöö 
Kadri Kelgo Andmetöötlusspetsialist 5342 1350 Kadri.Kelgo@harku.ee keskeri, programmeerimine elektronarvutitele
Kadi Netse Toetuste spetsialist 5884 7260 Kadi.Netse@harku.ee kõrgharidus, raamatupidamine
Ametikoht täitmata Terviseedenduse spetsialist      

 

Haridus- ja kultuuriosakond

Nimi Ametinimetus
(ametijuhend)
Telefon E-post Haridus ja eriala
Reelika Lõhmus (ülesannetes) Juhataja   Reelika.Lohmus@harku.ee kõrgharidus, hariduskorraldus (magister)
Reelika Lõhmus Üldharidusspetsialist 5911 0818 Reelika.Lohmus@harku.ee  
Piret Luik Alusharidusspetsialist 5551 0516 Piret.Luik@harku.ee kõrgharidus, pedagoogika ja algõpetuse metoodika (magister)
Marili Otstak Kultuuri- ja noorsootööspetsialist 5190 8695 Marili.Otstak@harku.ee kõrgharidus, kultuurikorraldus (magister), kõrgharidus (noorsootöö)
Benita Bankier  Järelevalvespetsialist 5886 2842 Benita.Bankier@harku.ee kõrgharidus (avalik haldus)

 

 

Hariduse tugiteenuste osakond

Nimi

Ametinimetus
(ametijuhend)

Telefon

E-post

Haridus ja eriala

Heidi Kiuru

Juhataja

5343 8694

Heidi.Kiuru@harku.ee

kõrgharidus, koolikorraldus (magister)
Kaidi Kusmann Tugiteenuste koordineerija (lasteaedades) 5350 7664 Kaidi.Kusmann@harku.ee  

Gerli Vainomaa

Sotsiaalpedagoog

5911 1092

Gerli.Vainomaa@harku.ee

 
Haivi Sepp Sotsiaalpedagoog 5451 0831 Haivi.Sepp@harku.ee  
Agnes Saarepuu Sotsiaalpedagoog 5478 0618 Agnes.Saarepuu@harku.ee  

Merlin Graubner

Logopeed

5303 2118

Merlin.Graubner@harku.ee

 

Helle Uuring

Logopeed

5787 9811

Helle.Uuring@harku.ee

 
Carina Aria Logopeed  5480 0595 Carina.Aria@harku.ee  
Kaili Nikkinen Logopeed 5365 8927 Kaili.Nikkinen@harku.ee  
Kai Torim Logopeed 5368 0610 Kai.Torim@harku.ee  
Aade Rosik Logopeed 5864 3615 Aade.Rosik@harku.ee  
Töökoht täitmata Logopeed      
Töökoht täitmata Logopeed      

Ave Mets

Psühholoog

5911 1207

Ave.Mets@harku.ee

 

Piret Sommer

Psühholoog

5307 2133

Piret.Sommer@harku.ee

 
Töökoht täitmata Psühholoog      

Triinu Tamm

Eripedagoog

5308 3865

Triinu.Tamm@harku.ee

 

Evelyn Kaevats

Eripedagoog

5430 0390

Evelyn.Kaevats@harku.ee

 

Liina Selgis

Eripedagoog

5328 5263

Liina.Selgis@harku.ee

 
Eneli Friedenthal-Saare Eripedagoog 5474 0595 Eneli.Friedenthal-Saare@harku.ee  
Sirle Kaljend Eripedagoog 5379 8815 Sirle.Kaljend@harku.ee  
Katrin Saaremägi Eripedagoog 5770 4024 Katrin.Saaremagi@harku.ee  
Töökoht täitmata Eripedagoog      

 

IT-osakond

Nimi

Ametinimetus
(ametijuhend)

Telefon E-post
Töökoht täitmata IT-juht    
Argo Laaneväli IT-spetsialist 5854 2544 Argo.Laanevali@harku.ee
Teppo Tepandi IT-spetsialist 5347 4727 Teppo.Tepandi@harku.ee
Sigrid Paavle GIS-spetsialist 5886 8720 Sigrid.Paavle@harku.ee

 

 

Ligipääsetavus

 

Harku Vallavalitsuse peamaja asub Tabasalus aadressil Kallaste 12. Maja ees on tasuta parkla. Invaparkimiskoht asub Kallaste 12 territooriumil. Parklast hoone sissepääsuni on ca 40 meetrit. Külastajatele on hoonesse sissepääs Kallaste tänava poolt. Välisuks on kahepoolne, ühepoole avanemisulatus on 80 cm, kogu avanemisulatus 160 cm. Välisustest sisenedes on esimesel korrusel fuajees infosekretär, kes juhendab ja abistab külastajaid. Ratastooliga on ligipääs tagatud esimesele korrusele, kus asuvad koosolekute saalid. Hoones puudub lift ja inva WC.

 

Haridus- ja kultuuriosakond ning hariduse tugiteenuste osakond asub aadressil Tabasalu Teenuste tn 2. Hoone ümbruse parklad on tasuta. Invaparkimiskohad asuvad Teenuste tn 2 territooriumil. Kaks kohta suures parklas, sissepääs Harku Vallavalitsuse ruumidesse ca 150 meetrit ja kaks kohta Tabasalu Tervisekeskuse ees, Harku Vallavalitsuse sissepääsust ca 60 meetrit. Harku Vallavalitsuse ruumidesse sissepääs asub Ranna tee 2 poolses küljes ja on varustatud pandusega, laius 93 cm, pikkus ca 6 meetrit. Välisuks on kahepoolne, ühepoole avanemisulatus on 85 cm, kogu avanemisulatus 170 cm. Hoone on ühekorruseline ja ratastooliga ligipääs tagatud kõikidesse ruumidesse sh suurde saali. Hoones asub inva wc.