Tilgu sadama olmehoone ehitamine

 

Projekti eesmärk on suurendada turistidele suunatud teenuse ja toodete arvu Harku vallas. Projekti tegevusena ehitatakse Harku valda, Tilgu sadamasse avalikult kasutatav saun.

 

Projekti elluviimiseks tuli toetus Nelja Valla Kogu, LEADER projektitoetuse meetmest.

Toetuse summa on  35 717,40 eurot.

 

 

Harkujärve lasteaia rajamine

Projekti üldisem eesmärk oli parandada Harku vallas lasteaia teenuse kättesaadavust ja kvaliteeti. Projekti tulemusel valmis Harkujärvele 6-rühmaline (kuni 144 kohaga) lasteaed koos kõigi vajalike abiruumide, mänguväljaku ja parklaga.

Projekti kaasrahastati Euroopa Regionaalarengu fondi toetusmeetme "Linnapiirkondade jätkusuutlik areng" kaudu.

Toetussumma oli 1 615 000 eurot.

 

Projekt „Tänavavalgustuse haldamise ja juhtimise infosüsteemi integratsioon üle andmevahetuskihi"

 

Tänavavalgustuse hooldusteenuse eesmärk on tagada kogu vallale kuuluva tänavavalgustuse elektrivõrgu korrashoid ning rikete ennetus. Hooldusteenusena tagab pakkuja vallale nii tänavavalgustuse projektide ülevaatuse, kooskõlastamise, ehitustööde ja objektide vastuvõtmise osalemise ning vastuvõetud tööde sissekandmise andmebaasidesse. Lisaks sellel saavad kodanikud otse teavitada hooldusteenuse teostajat ka kõikidest tänavavalgustuse riketest ja avariidest.

 

 

Palume kõik tänavavalgustusega seotud probleemid saata e-mailile henry.prits@harku.ee või teavitada tööaegadel telefonil 56286698.

 

 

Projekt "Pangapealse lasteaia lisarühma loomine Muraste Kooli hoonesse"

Projekti üldisem eesmärk on parandada Harku vallas lasteaia teenuse kättesaadavust ja kvaliteeti.

Projekti otsene eesmärk on uute lasteaiakohtade rajamine Harku valda, et tagada seadusest tulenev omavalitsuse kohustus võimaldada lapsel saada lasteaiakoht ja seda võimalikult kodu lähedal. Projekti tulemusel luuakse Harku valda Muraste koolihoone põhjapoolsesse tiiba Pangapealse lasteaia uus 18-kohaline lasteaiarühm. See loob olulise eelduse ja võimaluse emadel/isadel suunduda tagasi lapse sünni eelsele töökohale või uuele töökohale ning toetada seeläbi pere majanduslikku ja sotsiaalset toimetulekut ning ka vanemate eneseteostust.

 

Projekti "Pangapealse lasteaia lisarühma loomine Muraste Kooli hoonesse"  toetatakse perioodil 01.09.2015 - 31.08.2018  Euroopa Sotsiaalfondi meetmest  "Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0-7-aastastele lastele"

 

Toetuse summa on 107 957,22 eurot.