Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

Harku Vallavolikogu 16.06.2022 otsusega nr 60 algatati detailplaneeringu koostamine Rannamõisa külas Harku tee 52 (katastritunnus 19801:002:1837) maaüksusel ja lähialal ning otsusega nr 61...

Rannamõisa külas Harku tee 52 üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine ja KSH algatamata jätmine

Harku Vallavolikogu 16.06.2022 otsusega nr 60 algatati detailplaneeringu koostamine Rannamõisa külas Harku tee 52 (katastritunnus 19801:002:1837) maaüksusel ja lähialal ning otsusega nr 61...

Harku Vallavalitsuse 14.06.2022 korraldusega nr 315 kehtestati Harkujärve külas Liiva tee 2 (katastritunnus 19801:002:0799) ja Kiriku tee 22 (katastritunnus 19801:002:4350) maaüksuste...

Harkujärve külas Liiva tee 2 ja Kiriku tee 22 detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 14.06.2022 korraldusega nr 315 kehtestati Harkujärve külas Liiva tee 2 (katastritunnus 19801:002:0799) ja Kiriku tee 22 (katastritunnus 19801:002:4350) maaüksuste...

Harku Vallavalitsuse 14.06.2022 korraldusega nr 314 kehtestati Suurupi külas Kangru tee 5 (katastritunnus 19801:001:0420) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Hirundo OÜ (rg-kood...

Suurupi külas Kangru tee 5 detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 14.06.2022 korraldusega nr 314 kehtestati Suurupi külas Kangru tee 5 (katastritunnus 19801:001:0420) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Hirundo OÜ (rg-kood...

16.06.2022 kell 17.00 toimub  Zoom keskkonnas   Rannamõisa külas Kõrgemäe tee 10a (katastritunnus 19801:001:1554) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eelnõu...

Rannamõisa külas Kõrgemäe tee 10a detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avaliku väljapaneku ja selle tulemuse arutelu Zoomis

16.06.2022 kell 17.00 toimub  Zoom keskkonnas   Rannamõisa külas Kõrgemäe tee 10a (katastritunnus 19801:001:1554) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eelnõu...

Harku Vallavolikogu 26.05.2022 otsusega nr 53 jäeti algatamata detailplaneeringu koostamine Naage külas Vana-Madise tee 11 (katastritunnus 19801:011:0479) maaüksusel .   Otsusega...

Naage külas Vana-Madise tee 11 detailplaneeringu algatamata jätmine

Harku Vallavolikogu 26.05.2022 otsusega nr 53 jäeti algatamata detailplaneeringu koostamine Naage külas Vana-Madise tee 11 (katastritunnus 19801:011:0479) maaüksusel .   Otsusega...

Harku Vallavolikogu 26.05.2022 otsusega nr 51 võeti vastu Muraste külas Kase tn 2 (katastritunnus 19801:001:0591) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Casa Planeeringud OÜ...

Muraste külas Kase tn 2 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 26.05.2022 otsusega nr 51 võeti vastu Muraste külas Kase tn 2 (katastritunnus 19801:001:0591) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Casa Planeeringud OÜ...

Harku Vallavolikogu 26.05.2022 otsusega nr 52 võeti vastu Tabasalu alevikus Kuusiku tn 1 (katastritunnus 19801:002:2470) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Hirundo OÜ...

Tabasalu alevikus Kuusiku tn 1 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 26.05.2022 otsusega nr 52 võeti vastu Tabasalu alevikus Kuusiku tn 1 (katastritunnus 19801:002:2470) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Hirundo OÜ...

Harku Vallavolikogu 26.05.2022 otsusega nr 50 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna-Jõesuu külas Luige tee 7 (katastritunnus 19801:001:2815) maaüksusel ja lähialal.   ...

Vääna-Jõesuu külas Luige tee 7 detailplaneeringu algatamine ja eskiislahenduse tutvustamise arutelu

Harku Vallavolikogu 26.05.2022 otsusega nr 50 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna-Jõesuu külas Luige tee 7 (katastritunnus 19801:001:2815) maaüksusel ja lähialal.   ...

13.05.2022–27.05.2022 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Rannamõisa külas Vetevana tee 26 (katastritunnus 19807:002:0120) , Hiiepuu tee 5 ...

Rannamõisa külas Vetevana tee 26, Hiiepuu tee 5, Paekalda tee 16 ning osaliselt Hiiepuu tee L1 detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus

13.05.2022–27.05.2022 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Rannamõisa külas Vetevana tee 26 (katastritunnus 19807:002:0120) , Hiiepuu tee 5 ...

30.06.2022 kell 17.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Suurupi külas Karjamiku (katastritunnus 19801:001:1906) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu...

Suurupi külas Karjamiku detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamise arutelu

30.06.2022 kell 17.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Suurupi külas Karjamiku (katastritunnus 19801:001:1906) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu...

16.06.2022 kell 16.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Tabasalu alevikus Ranna tee 5a (katastritunnus 19801:002:1258) , Ranna tee 5b (katastritunnus...

Tabasalu alevikus Ranna tee 5a, 5b, 5c ja 5d detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamise arutelu

16.06.2022 kell 16.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Tabasalu alevikus Ranna tee 5a (katastritunnus 19801:002:1258) , Ranna tee 5b (katastritunnus...

Harku Vallavolikogu 02.05.2022 otsusega nr 45 algatati Harku valla leebe režiimiga loodusliku haljasmaa kasutus- ja ehitustingimusi määrav teemaplaneeringu koostamine.   Harku...

Harku valla leebe režiimiga loodusliku haljasmaa kasutus- ja ehitustingimusi määrav teemaplaneering

Harku Vallavolikogu 02.05.2022 otsusega nr 45 algatati Harku valla leebe režiimiga loodusliku haljasmaa kasutus- ja ehitustingimusi määrav teemaplaneeringu koostamine.   Harku...

09.06.2022 kell 17.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Vääna-Jõesuu külas Heiniku tee 6 (katastritunnus 19809:024:0280) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu...

Vääna-Jõesuu külas Heiniku tee 6 detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamise arutelu

09.06.2022 kell 17.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Vääna-Jõesuu külas Heiniku tee 6 (katastritunnus 19809:024:0280) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu...

26.05.2022 kell 17.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Tabasalu alevikus Kuusiku tn 18 (katastritunnus 19801:002:0980) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu...

Tabasalu alevikus Kuusiku tn 18 detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamise arutelu

26.05.2022 kell 17.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Tabasalu alevikus Kuusiku tn 18 (katastritunnus 19801:002:0980) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu...

Harku Vallavalitsuse 12.04.2022 korraldusega nr 207 kehtestati Tiskre külas Apametsa IV kvartali detailplaneering Tõnise (katastritunnus 19801:002:1957), Liiva tee 47 (katastritunnus...

Tiskre külas Apametsa IV kvartali detailplaneeringu osaline kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 12.04.2022 korraldusega nr 207 kehtestati Tiskre külas Apametsa IV kvartali detailplaneering Tõnise (katastritunnus 19801:002:1957), Liiva tee 47 (katastritunnus...

Harku Vallavolikogu 31.03.2022 otsusega nr 37 algatati detailplaneeringu koostamine Laabi külas Harku tee 65 (katastritunnus 19801:002:0391) ja Õispuu tee 4 (katastritunnus 19801:001:2491) ...

Laabi külas Harku tee 65 ja Õispuu tee 4 detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 31.03.2022 otsusega nr 37 algatati detailplaneeringu koostamine Laabi külas Harku tee 65 (katastritunnus 19801:002:0391) ja Õispuu tee 4 (katastritunnus 19801:001:2491) ...

Harku Vallavolikogu 31.03.2022 otsusega nr 35 algatati detailplaneeringu koostamine Harkujärve külas Sütemetsa tee 5 (katastritunnus 19801:002:4330) maaüksusel.   ...

Harkujärve külas Sütemetsa tee 5 detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 31.03.2022 otsusega nr 35 algatati detailplaneeringu koostamine Harkujärve külas Sütemetsa tee 5 (katastritunnus 19801:002:4330) maaüksusel.   ...

Harku Vallavolikogu 31.03.2022 otsusega nr 36 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna külas Otsatalu tee 24 (katastritunnus 19801:011:0711) ja Otsatalu tee 26 (katastritunnus...

Vääna külas Otsatalu tee 24 ja Otsatalu tee 26 detailplaneeringu algatamine ja eskiislahenduse tutvustamise arutelu

Harku Vallavolikogu 31.03.2022 otsusega nr 36 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna külas Otsatalu tee 24 (katastritunnus 19801:011:0711) ja Otsatalu tee 26 (katastritunnus...

Harku Vallavolikogu 31.03.2022 otsusega nr 38 võeti vastu Rannamõisa külas Vetevana tee 26 (katastritunnus 19807:002:0120) , Hiiepuu tee 5 (katastritunnus 19807:004:0010) , Paekalda tee 16 ...

Rannamõisa külas Vetevana tee 26, Hiiepuu tee 5, Paekalda tee 16 ning osaliselt Hiiepuu tee L1 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 31.03.2022 otsusega nr 38 võeti vastu Rannamõisa külas Vetevana tee 26 (katastritunnus 19807:002:0120) , Hiiepuu tee 5 (katastritunnus 19807:004:0010) , Paekalda tee 16 ...

Harku Vallavalitsuse 05.04.2022 korraldusega nr 191 kehtestati Vääna-Jõesuu külas Kauri tee 6 (katastritunnus 19801:001:1903) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt OÜ R. Valk...

Vääna-Jõesuu külas Kauri tee 6 detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 05.04.2022 korraldusega nr 191 kehtestati Vääna-Jõesuu külas Kauri tee 6 (katastritunnus 19801:001:1903) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt OÜ R. Valk...