Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

Harku Vallavolikogu 31.08.2023 otsusega nr 57 jäeti algatamata detailplaneeringu koostamine Vahi  külas Jõe  (katastritunnus  19801:011:0719) maaüksusel .   ...

Vahi külas Jõe detailplaneeringu algatamata jätmine

Harku Vallavolikogu 31.08.2023 otsusega nr 57 jäeti algatamata detailplaneeringu koostamine Vahi  külas Jõe  (katastritunnus  19801:011:0719) maaüksusel .   ...

Harku Vallavolikogu 31.08.2023 otsusega nr 56 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna-Jõesuu külas Luige tee 12 (katastritunnus 19801:011:0788) ja Luige tee 12b (katastritunnus...

Vääna-Jõesuu külas Luige tee 12 ja Luige tee 12b üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 31.08.2023 otsusega nr 56 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna-Jõesuu külas Luige tee 12 (katastritunnus 19801:011:0788) ja Luige tee 12b (katastritunnus...

Harku Vallavolikogu 31.08.2023 otsusega nr 58 võeti vastu Tabasalu alevikus Kolde tn 1 (katastritunnus 19801:002:0966) ,  Kolde  tn  1a  (katastritunnus ...

Tabasalu alevikus Kolde tn 1, Kolde tn 1a ja Kolde tn 1b detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 31.08.2023 otsusega nr 58 võeti vastu Tabasalu alevikus Kolde tn 1 (katastritunnus 19801:002:0966) ,  Kolde  tn  1a  (katastritunnus ...

Harku Vallavalitsuse 15.08.2023 korraldusega nr 480 kehtestati Viti külas Viti tankla (katastritunnus 19801:001:1681) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Arhitekt Tarbe OÜ...

Viti külas Viti tankla detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 15.08.2023 korraldusega nr 480 kehtestati Viti külas Viti tankla (katastritunnus 19801:001:1681) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Arhitekt Tarbe OÜ...

Harku Vallavalitsuse 15.08.2023 korraldusega nr 481 kehtestati Tabasalu alevikus Pähkli tn 5 (katastritunnus 19801:002:3320) , Pähkli tn 5a (katastritunnus 19801:001:3047) ja Pähkli tn 7 ...

Tabasalu alevikus Pähkli tn 5, Pähkli tn 5a ja Pähkli tn 7 detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 15.08.2023 korraldusega nr 481 kehtestati Tabasalu alevikus Pähkli tn 5 (katastritunnus 19801:002:3320) , Pähkli tn 5a (katastritunnus 19801:001:3047) ja Pähkli tn 7 ...

28.07.2023-10.08.2023 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Harku alevikus Metsa tee 11 (katastritunnus 19814:001:0217) maaüksuse ja lähiala...

Harku alevikus Metsa tee 11 detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus

28.07.2023-10.08.2023 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Harku alevikus Metsa tee 11 (katastritunnus 19814:001:0217) maaüksuse ja lähiala...

Harku Vallavolikogu 29.06.2023 otsusega nr 51 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna külas Lembi tee 1 (katastritunnus 19801:001:3390) maaüksusel.   Detailplaneeringu...

Vääna külas Lembi tee 1 detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamise arutelu

Harku Vallavolikogu 29.06.2023 otsusega nr 51 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna külas Lembi tee 1 (katastritunnus 19801:001:3390) maaüksusel.   Detailplaneeringu...

Harku Vallavolikogu 29.06.2023 otsusega nr 52 võeti vastu Harku alevikus Metsa tee 11 (katastritunnus 19814:001:0217) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt TT Arhitektuuribüroo OÜ...

Harku alevikus Metsa tee 11 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 29.06.2023 otsusega nr 52 võeti vastu Harku alevikus Metsa tee 11 (katastritunnus 19814:001:0217) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt TT Arhitektuuribüroo OÜ...

Harku Vallavolikogu 30.03.2023 otsusega nr 23 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna-Jõesuu külas Metsavahi tee 34 // Metsaääre (katastritunnus 19801:001:2149) maaüksusel. ...

Vääna-Jõesuu külas Metsavahi tee 34 // Metsaääre detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamise arutelu

Harku Vallavolikogu 30.03.2023 otsusega nr 23 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna-Jõesuu külas Metsavahi tee 34 // Metsaääre (katastritunnus 19801:001:2149) maaüksusel. ...

Harku Vallavolikogu 25.05.2023 otsusega nr 40 algatati detailplaneeringu koostamine Kumna külas Põlluserva (katastritunnus 19801:012:0417) maaüksusel.   Detailplaneeringu...

Kumna külas Põlluserva detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamise arutelu

Harku Vallavolikogu 25.05.2023 otsusega nr 40 algatati detailplaneeringu koostamine Kumna külas Põlluserva (katastritunnus 19801:012:0417) maaüksusel.   Detailplaneeringu...

Harku Vallavolikogu 29.06.2023 otsusega nr 50 algatati detailplaneeringu koostamine Kütke külas Uue-Mõhku (katastritunnus 19801:012:0213) maaüksusel ja lähialal.   ...

Kütke külas Uue-Mõhku detailplaneeringu algatamine ja eskiislahenduse tutvustamise arutelu

Harku Vallavolikogu 29.06.2023 otsusega nr 50 algatati detailplaneeringu koostamine Kütke külas Uue-Mõhku (katastritunnus 19801:012:0213) maaüksusel ja lähialal.   ...

Harku Vallavolikogu 29.06.2023 otsusega nr 51 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna külas Lembi tee 1 (katastritunnus 19801:001:3390) maaüksusel.   Detailplaneeringu...

Vääna külas Lembi tee 1 detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 29.06.2023 otsusega nr 51 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna külas Lembi tee 1 (katastritunnus 19801:001:3390) maaüksusel.   Detailplaneeringu...

Vastavalt planeerimisseaduse (PlanS) § 92 lg 1 kohaselt tuleb üldplaneering üle vaadata iga 5 aasta tagant. Harku Vallavolikogu vaatas üle Harku Vallavolikogu 17. oktoobri 2013 otsusega nr...

Üldplaneeringu ülevaatamine

Vastavalt planeerimisseaduse (PlanS) § 92 lg 1 kohaselt tuleb üldplaneering üle vaadata iga 5 aasta tagant. Harku Vallavolikogu vaatas üle Harku Vallavolikogu 17. oktoobri 2013 otsusega nr...

Harku Vallavolikogu 25.05.2023 otsusega nr 40 algatati detailplaneeringu koostamine Kumna külas Põlluserva (katastritunnus 19801:012:0417) maaüksusel.   Detailplaneeringu...

Kumna külas Põlluserva detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 25.05.2023 otsusega nr 40 algatati detailplaneeringu koostamine Kumna külas Põlluserva (katastritunnus 19801:012:0417) maaüksusel.   Detailplaneeringu...

Harku Vallavalitsuse 30.05.2023 korraldusega nr 309 kehtestati Adra külas Humala tee 19 (katastritunnus 19801:011:0303) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Optimal Projekt OÜ...

Adra külas Humala tee 19 detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 30.05.2023 korraldusega nr 309 kehtestati Adra külas Humala tee 19 (katastritunnus 19801:011:0303) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Optimal Projekt OÜ...

Harku Vallavalitsuse 23.05.2023 korraldusega nr 299 kehtestati Vaila külas Naage tee 106 (katastritunnus 19801:001:3606) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Optimal Projekt...

Vaila külas Naage tee 106 detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 23.05.2023 korraldusega nr 299 kehtestati Vaila külas Naage tee 106 (katastritunnus 19801:001:3606) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Optimal Projekt...

Harku Vallavalitsuse 23.05.2023 korraldusega nr 298 kehtestati Vääna-Jõesuu külas Oblika tee 15 (katastritunnus 19809:016:0006) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt MiHo OÜ...

Vääna-Jõesuu külas Oblika tee 15 detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 23.05.2023 korraldusega nr 298 kehtestati Vääna-Jõesuu külas Oblika tee 15 (katastritunnus 19809:016:0006) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt MiHo OÜ...

Harku Vallavolikogu 25.05.2023 otsusega nr 42 lõpetati Vääna-Jõesuu külas Suure-Klause (katastritunnus 19801:001:1130) maaüksuse detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Harku...

Vääna-Jõesuu külas Suure-Klause detailplaneeringu lõpetamine

Harku Vallavolikogu 25.05.2023 otsusega nr 42 lõpetati Vääna-Jõesuu külas Suure-Klause (katastritunnus 19801:001:1130) maaüksuse detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Harku...

Harku Vallavolikogu 25.05.2023 otsusega nr 41 jäeti algatamata detailplaneeringu koostamine Rannamõisa külas Veski tee 3 (katastritunnus 19801:002:2620) maaüksusel .   ...

Rannamõisa külas Veski tee 3 detailplaneeringu algatamata jätmine

Harku Vallavolikogu 25.05.2023 otsusega nr 41 jäeti algatamata detailplaneeringu koostamine Rannamõisa külas Veski tee 3 (katastritunnus 19801:002:2620) maaüksusel .   ...

Harku vallavalitsusele on esitatud taotlus detailplaneeringu koostamiseks Türisalu külas Veesilma tee 4 maaüksusel ja lähialal. Esitatud taotluse ja nende lisadega saab tutvuda...

Detailplaneeringute algatamise taotlus

Harku vallavalitsusele on esitatud taotlus detailplaneeringu koostamiseks Türisalu külas Veesilma tee 4 maaüksusel ja lähialal. Esitatud taotluse ja nende lisadega saab tutvuda...