Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

Harku Vallavalitsuse 06.02.2024 korraldusega nr 57 kehtestati Tabasalu alevikus Tammede allee 39 (katastritunnus 19801:002:1221) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Optimal Projekt...

Tabasalu alevikus Tammede allee 39 detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 06.02.2024 korraldusega nr 57 kehtestati Tabasalu alevikus Tammede allee 39 (katastritunnus 19801:002:1221) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Optimal Projekt...

26.01.2024 - 09.02.2024 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute kaardirakenduses Vaila külas Naage tee 81 (katastritunnus 19801:011:0147) maaüksuse ja lähiala...

Vaila külas Naage tee 81 detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus

26.01.2024 - 09.02.2024 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute kaardirakenduses Vaila külas Naage tee 81 (katastritunnus 19801:011:0147) maaüksuse ja lähiala...

Harku Vallavolikogu 30.11.2023 otsusega nr 75 algatati detailplaneeringu koostamine Tiskre külas Apametsa VIb kvartalis (Apametsa tee 6 (katastritunnus 19814:001:0112) , Apametsa tee 8 ...

Tiskre külas Apametsa VIb kvartali (Apametsa tee 6, Apametsa tee 8 Merelaine ja Käeno) detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamise arutelu

Harku Vallavolikogu 30.11.2023 otsusega nr 75 algatati detailplaneeringu koostamine Tiskre külas Apametsa VIb kvartalis (Apametsa tee 6 (katastritunnus 19814:001:0112) , Apametsa tee 8 ...

Harku Vallavolikogu 31.08.2023 otsusega nr 56 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna-Jõesuu külas Luige tee 12 (katastritunnus 19801:011:0788) maaüksusel ja lähialal ning 30.11.2023...

Vääna-Jõesuu külas Luige tee 12 üldplaneeringut muutva detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku tulemuse arutelu

Harku Vallavolikogu 31.08.2023 otsusega nr 56 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna-Jõesuu külas Luige tee 12 (katastritunnus 19801:011:0788) maaüksusel ja lähialal ning 30.11.2023...

05.01.2024 - 19.01.2024 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute kaardirakenduses Tabasalu alevikus Tammede allee 39 (katastritunnus 19801:002:1221) maaüksuse ja...

Tabasalu alevikus Tammede allee 39 detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus

05.01.2024 - 19.01.2024 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute kaardirakenduses Tabasalu alevikus Tammede allee 39 (katastritunnus 19801:002:1221) maaüksuse ja...

Harku Vallavolikogu 21.12.2023 otsusega nr 79 algatati detailplaneeringu koostamine Tabasalu alevikus Ranniku tee 10 (katastritunnus 19801:002:2256) , Ranniku tee 12 (katastritunnus...

Tabasalu alevikus Ranniku tee 10, Ranniku tee 12 ja Tammede allee 2 detailplaneeringu algatamine ning eskiislahenduse tutvustamise arutelu

Harku Vallavolikogu 21.12.2023 otsusega nr 79 algatati detailplaneeringu koostamine Tabasalu alevikus Ranniku tee 10 (katastritunnus 19801:002:2256) , Ranniku tee 12 (katastritunnus...

Harku Vallavolikogu 30.11.2023 otsusega nr 74 algatati detailplaneeringu koostamine Tiskre külas Nõmme tee 64 (katastritunnus 19801:002:0191) maaüksusel ja lähialal.   ...

Tiskre külas Nõmme tee 64 detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamise arutelu

Harku Vallavolikogu 30.11.2023 otsusega nr 74 algatati detailplaneeringu koostamine Tiskre külas Nõmme tee 64 (katastritunnus 19801:002:0191) maaüksusel ja lähialal.   ...

Harku Vallavolikogu 21.12.2023 otsusega nr 80 võeti vastu Vaila külas Naage tee 81 (katastritunnus 19801:011:0147) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Optimal Projekt OÜ poolt...

Vaila külas Naage tee 81 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 21.12.2023 otsusega nr 80 võeti vastu Vaila külas Naage tee 81 (katastritunnus 19801:011:0147) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Optimal Projekt OÜ poolt...

Harku Vallavolikogu 21.12.2023 otsusega nr 81 kehtestati Tutermaa külas ja Kumna külas planeeritava Keila-Paldiski 330/110 kV elektriliini trassikoridori detailplaneering vastavalt...

Tutermaa külas ja Kumna külas Keila-Paldiski 330/110 kV elektriliini trassikoridori detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavolikogu 21.12.2023 otsusega nr 81 kehtestati Tutermaa külas ja Kumna külas planeeritava Keila-Paldiski 330/110 kV elektriliini trassikoridori detailplaneering vastavalt...

Harku Vallavolikogu 30.11.2023 otsusega nr 77 võeti vastu Tabasalu alevikus Tammede allee 39 (katastritunnus 19801:002:1221) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Optimal Projekt...

Tabasalu alevikus Tammede allee 39 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 30.11.2023 otsusega nr 77 võeti vastu Tabasalu alevikus Tammede allee 39 (katastritunnus 19801:002:1221) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Optimal Projekt...

Harku Vallavolikogu 30.11.2023 otsusega nr 76 algatati detailplaneeringu koostamine Tiskre külas Toome tee 1 (katastritunnus 19801:002:6950) ja Liiva tee 10 (katastritunnus...

Tiskre külas Toome tee 1 ja Liiva tee 10 detailplaneeringu algatamine ja eskiislahenduse tutvustamise arutelu

Harku Vallavolikogu 30.11.2023 otsusega nr 76 algatati detailplaneeringu koostamine Tiskre külas Toome tee 1 (katastritunnus 19801:002:6950) ja Liiva tee 10 (katastritunnus...

Harku Vallavolikogu 31.08.2023 otsusega nr 56 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna-Jõesuu külas Luige tee 12 (katastritunnus 19801:011:0788) maaüksusel ja lähialal ning 30.11.2023...

Vääna-Jõesuu külas Luige tee 12 üldplaneeringut muutva detailplaneeringu KSH algatamata jätmine

Harku Vallavolikogu 31.08.2023 otsusega nr 56 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna-Jõesuu külas Luige tee 12 (katastritunnus 19801:011:0788) maaüksusel ja lähialal ning 30.11.2023...

Harku Vallavolikogu 30.11.2023 otsusega nr 75 algatati detailplaneeringu koostamine Tiskre külas Apametsa VIb kvartalis (Apametsa tee 6 (katastritunnus 19814:001:0112) , Apametsa tee 8 ...

Tiskre külas Apametsa VIb kvartali (Apametsa tee 6, Apametsa tee 8 Merelaine ja Käeno) detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 30.11.2023 otsusega nr 75 algatati detailplaneeringu koostamine Tiskre külas Apametsa VIb kvartalis (Apametsa tee 6 (katastritunnus 19814:001:0112) , Apametsa tee 8 ...

Harku Vallavolikogu 30.11.2023 otsusega nr 74 algatati detailplaneeringu koostamine Tiskre külas Nõmme tee 64 (katastritunnus 19801:002:0191) maaüksusel ja lähialal.   ...

Tiskre külas Nõmme tee 64 detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 30.11.2023 otsusega nr 74 algatati detailplaneeringu koostamine Tiskre külas Nõmme tee 64 (katastritunnus 19801:002:0191) maaüksusel ja lähialal.   ...

Harku Vallavalitsuse 21.11.2023 korraldusega nr 651 kehtestati Tabasalu alevikus Kolde tn 1 (katastritunnus 19801:002:0966) , Kolde tn 1a (katastritunnus 19801:002:0174) ja Kolde tn 1b ...

Tabasalu alevikus Kolde tn 1, Kolde tn 1a ja Kolde tn 1b detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 21.11.2023 korraldusega nr 651 kehtestati Tabasalu alevikus Kolde tn 1 (katastritunnus 19801:002:0966) , Kolde tn 1a (katastritunnus 19801:002:0174) ja Kolde tn 1b ...

Harku Vallavalitsuse 31.10.2023 korraldusega nr 618 kehtestati Harku alevikus Metsa tee 11 (katastritunnus 19814:001:0217) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt TT...

Harku alevikus Metsa tee 11 detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 31.10.2023 korraldusega nr 618 kehtestati Harku alevikus Metsa tee 11 (katastritunnus 19814:001:0217) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt TT...

Harku Vallavolikogu 26.10.2023 otsusega nr 68 kehtestati Naage külas Vana-Madise tee 7 (katastritunnus 19801:011:0769) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Hirundo OÜ (rg-kood...

Naage külas Vana-Madise tee 7 üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavolikogu 26.10.2023 otsusega nr 68 kehtestati Naage külas Vana-Madise tee 7 (katastritunnus 19801:011:0769) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Hirundo OÜ (rg-kood...

Harku Vallavolikogu 26.10.2023 otsusega nr 64 algatati detailplaneeringu koostamine Harku alevikus Heina tn 7 (katastritunnus 19814:001:0172) maaüksusel ja lähialal.   ...

Harku alevikus Heina tn 7 detailplaneeringu algatamine ja eskiislahenduse tutvustamise arutelu

Harku Vallavolikogu 26.10.2023 otsusega nr 64 algatati detailplaneeringu koostamine Harku alevikus Heina tn 7 (katastritunnus 19814:001:0172) maaüksusel ja lähialal.   ...

Harku Vallavolikogu 26.10.2023 otsusega nr 67 algatati detailplaneeringu koostamine Muraste külas Tuhkru tn 1 (katastritunnus 19801:001:1975) maaüksusel ja lähialal.   ...

Muraste külas Tuhkru tn 1 detailplaneeringu algatamine ja eskiislahenduse tutvustamise arutelu

Harku Vallavolikogu 26.10.2023 otsusega nr 67 algatati detailplaneeringu koostamine Muraste külas Tuhkru tn 1 (katastritunnus 19801:001:1975) maaüksusel ja lähialal.   ...

Harku Vallavolikogu 26.10.2023 otsusega nr 66 algatati detailplaneeringu koostamine Naage külas Ojasuu tee 4 (katastritunnus 19801:011:0983) maaüksusel.   ...

Naage külas Ojasuu tee 4 detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 26.10.2023 otsusega nr 66 algatati detailplaneeringu koostamine Naage külas Ojasuu tee 4 (katastritunnus 19801:011:0983) maaüksusel.   ...