Detailplaneeringud

Harku vallas detailplaneeringute algatamiseks esitatud taotluste esmainfo, kehtivate, kehtetute ja menetluses olevate detailplaneeringutega saab tutvuda Harku valla kaardirakenduses.

DETAILPLANEERINGUD

Infot lisatakse iga päev.

Juhul kui kuvatav kaust on tühi, palume sellest meile teada anda planeeringud@harku.ee.

Detailplaneeringute uudised

11.02.2021 kell 17.00 toimub ZOOM keskkonnas Harkujärve külas Liiva tee 2 (katastritunnus 19801:002:0799) ja Kiriku tee 22 (katastritunnus 19801:002:4350) maaüksustel ning lähiala...

Harkujärve külas Liiva tee 2 ja Kiriku tee 22 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamise arutelu toimumine ZOOM keskkonnas

11.02.2021 kell 17.00 toimub ZOOM keskkonnas Harkujärve külas Liiva tee 2 (katastritunnus 19801:002:0799) ja Kiriku tee 22 (katastritunnus 19801:002:4350) maaüksustel ning lähiala...

11.02.2021 kell 16.00 toimub ZOOM keskkonnas Viti külas Uus-Aiba (katastritunnus 19801:001:2146) maaüksusel ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine. Arutelul...

Viti külas Uus-Aiba maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamise arutelu toimumine ZOOM keskkonnas

11.02.2021 kell 16.00 toimub ZOOM keskkonnas Viti külas Uus-Aiba (katastritunnus 19801:001:2146) maaüksusel ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine. Arutelul...

Harku Vallavalitsuse 12.01.2021 korraldusega nr 53 kehtestati Tabasalu alevikus Lucca tn 3 (katastritunnus 19801:002:3580) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt RUUM JA MAASTIK...

Tabasalu alevikus Lucca tn 3 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 12.01.2021 korraldusega nr 53 kehtestati Tabasalu alevikus Lucca tn 3 (katastritunnus 19801:002:3580) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt RUUM JA MAASTIK...

Harku Vallavalitsuse 12.01.2021 korraldusega nr 52 kehtestati Tabasalu alevikus Tammede allee 41 (katastritunnus 19801:001:3599) , Tammede allee 41a (katastritunnus 19801:002:2391) ja...

Tabasalu alevikus Tammede allee 41, Tammede allee 41a ja Tammede allee 41b maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 12.01.2021 korraldusega nr 52 kehtestati Tabasalu alevikus Tammede allee 41 (katastritunnus 19801:001:3599) , Tammede allee 41a (katastritunnus 19801:002:2391) ja...

Harku Vallavalitsuse 12.01.2021 korraldusega nr 51 kehtestati Tabasalu alevikus Klooga mnt 10 (katastritunnus 19801:002:1474) ja Klooga mnt 10a (katastritunnus 19801:002:1473) ...

Tabasalu alevikus Klooga mnt 10 ja Klooga mnt 10a maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 12.01.2021 korraldusega nr 51 kehtestati Tabasalu alevikus Klooga mnt 10 (katastritunnus 19801:002:1474) ja Klooga mnt 10a (katastritunnus 19801:002:1473) ...

01.10.2020–14.10.2020 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Rannamõisa külas Keila metskond 10 (katastritunnus 19801:002:0199) maaüksuse osa ja...

Rannamõisa külas Keila metskond 10 maaüksuse osa detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgse avaliku arutelu tulemus

01.10.2020–14.10.2020 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Rannamõisa külas Keila metskond 10 (katastritunnus 19801:002:0199) maaüksuse osa ja...

Harku Vallavolikogu 28.12.2020 otsusega nr 105 algatati detailplaneeringu koostamine Harkujärve külas Liiva tee 2 (katastritunnus 19801:002:0799) ja Kiriku tee 22 (katastritunnus...

Harkujärve külas Kiriku tee 22 ja Liiva tee 2 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 28.12.2020 otsusega nr 105 algatati detailplaneeringu koostamine Harkujärve külas Liiva tee 2 (katastritunnus 19801:002:0799) ja Kiriku tee 22 (katastritunnus...

Harku Vallavolikogu 28.12.2020 otsusega nr 106 algatati detailplaneeringu koostamine Viti külas Uus-Aiba (katastritunnus 19801:001:2146) maaüksusel ning lähialal. ...

Viti külas Uus-Aiba maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 28.12.2020 otsusega nr 106 algatati detailplaneeringu koostamine Viti külas Uus-Aiba (katastritunnus 19801:001:2146) maaüksusel ning lähialal. ...

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2020. aasta korraldusega kehtestatud piirangute kohaselt ei ole lubatud avalike koosolekute ja avalike ürituste läbiviimine siseruumides. Seetõttu toimub Tiskre...

Tiskre külas Gotlepi ja Apametsa tee 2 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamise arutelu toimumine ZOOM keskkonnas

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2020. aasta korraldusega kehtestatud piirangute kohaselt ei ole lubatud avalike koosolekute ja avalike ürituste läbiviimine siseruumides. Seetõttu toimub Tiskre...

Harku Vallavolikogu 28.12.2020 otsusega nr 108 võeti vastu Vääna külas Otsatalu tee 8 (katastritunnus 19801:011:0701), Otsatalu tee 10 (katastritunnus 19801:011:0702), Otsatalu tee 12 ...

Vääna külas Otsatalu tee 8, Otsatalu tee 10, Otsatalu tee 12, Otsatalu tee 16, Otsatalu tee 18, Otsatalu tee 20 ja Otsatalu tee L2 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 28.12.2020 otsusega nr 108 võeti vastu Vääna külas Otsatalu tee 8 (katastritunnus 19801:011:0701), Otsatalu tee 10 (katastritunnus 19801:011:0702), Otsatalu tee 12 ...

Harku Vallavolikogu 28.12.2020 otsusega nr 107 võeti vastu Tiskre külas Apametsa IV kvartali (Liiva tee 53 (katastritunnus 19801:002:2084), Tõnise (katastritunnus 19801:002:1957), Liiva tee...

Tiskre külas Apametsa IV kvartali (Liiva tee 53, Tõnise, Liiva tee 47, Liiva tee 45, Liiva tee 43, Nõmme põik 4, Nõmme põik 2, Nõmme põik 6 maaüksuste) ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 28.12.2020 otsusega nr 107 võeti vastu Tiskre külas Apametsa IV kvartali (Liiva tee 53 (katastritunnus 19801:002:2084), Tõnise (katastritunnus 19801:002:1957), Liiva tee...

Harku Vallavolikogu 28.12.2020 otsusega nr 109 kehtestati Harku alevikus Instituudi tee 15 (katastritunnus 19814:001:0272) maaüksuse lõunapoolse osa ja selle lähiala detailplaneering ...

Harku alevikus Instituudi tee 15 maaüksuse lõunapoolse osa ja selle lähiala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavolikogu 28.12.2020 otsusega nr 109 kehtestati Harku alevikus Instituudi tee 15 (katastritunnus 19814:001:0272) maaüksuse lõunapoolse osa ja selle lähiala detailplaneering ...

Harku Vallavalitsuse 08.12.2020 korraldusega nr 797 kehtestati Tabasalu alevikus Peetri (katastritunnus 19801:001:2597) ja Peetripõllu (katastritunnus 19801:001:2598) maaüksuste ning...

Tabasalu alevikus Peetri ja Peetripõllu maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 08.12.2020 korraldusega nr 797 kehtestati Tabasalu alevikus Peetri (katastritunnus 19801:001:2597) ja Peetripõllu (katastritunnus 19801:001:2598) maaüksuste ning...

Harku Vallavalitsuse 08.12.2020 korraldusega nr 796 kehtestati Tabasalu alevikus Mesika tn 2 (katastritunnus 19801:002:1549) ja Mesika tn 4 (katastritunnus 19801:002:1063) maaüksuste...

Tabasalu alevikus Mesika tn 2 ja Mesika tn 4 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 08.12.2020 korraldusega nr 796 kehtestati Tabasalu alevikus Mesika tn 2 (katastritunnus 19801:002:1549) ja Mesika tn 4 (katastritunnus 19801:002:1063) maaüksuste...

Harku Vallavalitsuse 08.12.2020 korraldusega nr 795 kehtestati Tabasalu alevikus Tammede allee 47 (katastritunnus 19801:002:1573), Lehe tee 12 (katastritunnus 19801:002:1612), Punga tee...

Tabasalu alevikus Tammede allee 47, Lehe tee 12, Punga tee 9 ja Punga tee 11 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 08.12.2020 korraldusega nr 795 kehtestati Tabasalu alevikus Tammede allee 47 (katastritunnus 19801:002:1573), Lehe tee 12 (katastritunnus 19801:002:1612), Punga tee...

Harku Vallavalitsuse 08.12.2020 korraldusega nr 794 kehtestati Ilmandu külas Tuulevarju tee 12 (katastritunnus 19801:001:0340) ja Tuulevarju tee 12a (katastritunnus 19801:001:0330) ...

Ilmandu külas Tuulevarju tee 12 ja Tuulevarju tee 12a maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 08.12.2020 korraldusega nr 794 kehtestati Ilmandu külas Tuulevarju tee 12 (katastritunnus 19801:001:0340) ja Tuulevarju tee 12a (katastritunnus 19801:001:0330) ...

Harku Vallavolikogu 26.11.2020 otsusega nr 94 algatati detailplaneeringu koostamine Tutermaa ja Kumna külas Paldiski-Keila 110kV elektriliini ümberehitamiseks ühisriputusega 110/330kV...

Tutermaa ja Kumna külas planeeritava Keila-Paldiski 330/110 kV elektriliini trassikoridori detailplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Harku Vallavolikogu 26.11.2020 otsusega nr 94 algatati detailplaneeringu koostamine Tutermaa ja Kumna külas Paldiski-Keila 110kV elektriliini ümberehitamiseks ühisriputusega 110/330kV...

Harku Vallavolikogu 26.11.2020 otsusega nr 93 algatati detailplaneeringu koostamine Tiskre külas Gotlepi (katastritunnus 19814:001:0184) ja Apametsa tee 2 (katastritunnus 19814:001:0398) ...

Tiskre külas Gotlepi ja Apametsa tee 2 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu algatamine ja eskiislahenduse tutvustamise arutelu

Harku Vallavolikogu 26.11.2020 otsusega nr 93 algatati detailplaneeringu koostamine Tiskre külas Gotlepi (katastritunnus 19814:001:0184) ja Apametsa tee 2 (katastritunnus 19814:001:0398) ...

Harku Vallavolikogu 26.11.2020 otsusega nr 96 võeti vastu Rannamõisa külas Harku tee 54 (katastritunnus 19801:002:1838) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Optimal Projekt OÜ...

Rannamõisa külas Harku tee 54 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ning avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 26.11.2020 otsusega nr 96 võeti vastu Rannamõisa külas Harku tee 54 (katastritunnus 19801:002:1838) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Optimal Projekt OÜ...

Harku Vallavolikogu 26.11.2020 otsusega nr 95 võeti vastu Vääna-Jõesuu külas Päikesetorn (katastritunnus 19801:011:1210) ja Päikesetorn I (katastritunnus 19801:011:0369) maaüksuste ning...

Vääna-Jõesuu külas Päikesetorn ja Päikesetorn I maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 26.11.2020 otsusega nr 95 võeti vastu Vääna-Jõesuu külas Päikesetorn (katastritunnus 19801:011:1210) ja Päikesetorn I (katastritunnus 19801:011:0369) maaüksuste ning...