Elanikkonnakaitse

Olulised telefoninumbrid

  Telefon
Häirekeskus (kiirabi, tuletõrje, politsei; 24h) 112

Eesti Energia rikketelefon (sh langenud elektriliinidest teavitamine)

1343
Harku valla teehoolde spetsialist (24h) 5886 6881
Tänavavalgustuse rikketelefon  5564 2810
Mürgistusteabekeskuse telefon (24h)  16662
Perearsti nõuandetelefon (24h)  1220
G4s patrullteenistus 1911
Harku valla konstaablijaoskond 612 4582

 

Lisainfo

Käitumisjuhised kriisiolukordadeks   (2018)

Kriisiolukordadeks valmistumise veebileht

Hädaolukorra seadus

Hädaolukorra seaduse käsiraamat

Hädaolukorra kriisireguleerimine

Elanikkonna kriisikäitumise alase teadlikkuse uuring (2016)

Hädaolukorraks valmisoleku aruanne (2017)

Sündmuste kalender


Kuva kõik sündmused

Vald arvudes

Rahvaarv: 14 852 (1.02.2019)
Pindala: 159,7 km²
Suurim asula: Tabasalu (3659)
Koole: 5
Lasteaedu: 7
Külasid: 22
Huvikoole: 1