TERE TULEMAST HARKU VALDA!

 

 

 

Meil on hea meel, et oled ennast siin sisse seadnud või kaalud siia kolimist – mere ja männimetsade vahele, mida tasakaalustab mugav linnalähedus.

 

Meie vald on enam kui 18 000 elanikuga Tallinnast läänes asuv omavalitsus, mille põhjapiiriks on 22 km pikkuselt Soome laht. Vallakeskuseks on Tabasalu alevik, kuhu on koondunud suurem osa valla teenindusest, kaubandusest ja ettevõtlusest. Meie valla prioriteediks on haridus, millele kulub umbes 70% valla eelarvest.

 

Harku vald on tuntud oma unikaalsete ja kaunite loodusmaastike ning suurepärase elukeskkonna poolest.

 

Pindala: 159,7 km2 (vaid 0,5 km2 suurem kui Tallinn)

Alevikud: Tabasalu (suurima elanike arvuga – 3954) ja Harku alevik (elanikke 669)

Külad: 22 (suurima elanike arvuga külad – Tiskre ja Muraste)

 

Miks Harku vallas on hea elada?

 

Meie inimesed hindavad siinset kaunist loodust:

 • kolmandiku Harku vallast katab mets
 • meil on 22 kilomeetri pikkune mererannik
 • ja kuni 30 meetri kõrgune pankrannik

samas hindame ka linnalähedust, mis võimaldab mugavalt tarbida laia valikut teenuseid ja meelelahutust.

 

86% valla elanikest on siinse eluga pigem rahul või väga rahul (Harku valla rahulolu-uuring 2022).

 

Kes Harku vallas elavad?

 

Harku vallas elab üle 18 000 inimese, kuid suveperioodil kasvab siin elavate inimeste arv oluliselt.

 

Harku vald on elanike arvu poolest suuruselt neljas vald Harjumaal. Meie rahvastik kasvab ajas kiiresti, viimase paarikümne aasta jooksul on elanike arv kahekordistunud.

 

Harku valla elanikkond on noor – kõige suurem vanuserühm on elanikud vanuses 20-59, sellele järgneb 0-19- aastaste vanuserühm.

 

Vallavalitsus

 

Harku vallavalitsus asub Tabasalus, aadressil Kallaste 12.

 

Lahtiolekuajad: E ja N kell 8-18, T ja K kell 8-16 ja R kell 8-14.30.

Kontaktid: telefon 5696 9899, email harku@harku.ee

 

Harku vallavanem on Katrin Krause, telefon 600 3841, email Katrin.Krause@harku.ee.

 

Vallavolikogu

 

Harku vallavolikogus on 21 liiget, kes kogunevad istungiteks iga kuu viimasel neljapäeval.

 

Volikogu istungitest tehakse otseülekanded ning need jäävad kõigile järelvaatamiseks Youtube kanalile ning istungi kokkuvõtteid saab lugeda Harku valla kodulehelt.

 

Harku vallavolikogu esimees on Erik Sandla, email erik.sandla@harku.ee

 

Arengukava 

 

Harku vallal on valmimas uus arengukava, mis on alus eri eluvaldkondade arengu integreerimiseks ja koordineerimiseks.

 

Eelarve

 

Harku valla tulude maht on 2024. aastal umbes 49 miljonit eurot. Valla detailset eelarvet ja selle täitmist näeb SIIT ning valla tegevuskava täitmisel saab silma peal hoida SIIN.

 

Lasteaiad

 

Harku vallas on 8 lasteaeda, mille rühmad tegutsevad 13 hoones, mis asuvad Harku alevikus, Harkujärvel, Merikülas, Murastes, Rannamõisas, Tabasalus, Väänas ja Vääna-Jõesuus.

 

Lasteaiakohta saab taotleda SIIN.

 

Koolid

 

Harku vallas on 6 kooli – põhikool ja riigigümnaasium Tabasalus ning neli kuueklassilist kooli (Harkujärvel, Murastes, Väänas ja Vääna-Jõesuus).

 

Koolkohta saab taotleda SIIN.

 

Ühistransport

 

Ühistransporti korraldab Harku vallas Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus, busside sõidugraafiku leiab peatuste kaupa www.peatus.ee

 

Õpilastele on bussisõit tasuta.

 

Huviharidus

 

Harku vallas on kaks huvikooliTabasalu Muusika- ja Kunstikool ning Harku valla huvikool, mis viivad läbi tunde erinevates valla lasteaedades ja koolides. 

 

Lisaks pakutakse lastele ja noortele palju erinevaid spordi- ja huvitegevusi, näiteks tegutseb Tabasalus jalgpalliklubi, käsipalliklubi, kergejõustikuklubi, ujumisklubi. Samuti pakuvad piirkondades erinevaid huviringe külaseltsid, mille kohta leiab infot külaseltside Facebooki lehtedelt.

 

Noortekeskused

 

Harku vallas on kaks noortekeskust – Harkujärvel ja Tabasalus. Lisaks tegutsevad noortetoad Harku alevikus, Murastes, Väänas ja Vääna-Jõesuus.

 

Kogukond

 

Harku vallas on tugev kogukond, kes tegutseb aktiivselt selle nimel, et elu nende kodukohas oleks mitmekülgne, turvaline ja mugav. Loodud on mitmed külaseltsid, mille kaudu on igal elanikul võimalus oma kogukonna heaks panustada. Külaseltside koostööst on alguse saanud ka igasuvine armastatud üritustesari Avatud külade festival.

 

Teehooldus

 

Valla teid ja tänavaid, kergliiklus- ja kõnniteid, parklaid ja haljasalasid hooldab aastaringselt OÜ Strantum. Infotelefon 5886 6881 (24h), email teehooldus@strantum.ee.

 

Riigimaanteede hoolet teostab Harku vallas Verston OÜ. Infotelefon 1247 (24h), email 1247@1247.ee

 

Jäätmemajandus

 

Harku vallas on korraldatud jäätmevedu, mida teostab AS Eesti Keskkonnateenused, kellega tuleb sõlmida jäätmeveo leping.

 

Tabasalu jäätmejaamas saavad Harku valla elanikud tasuta ära anda piiratud koguses erinevaid sorti jäätmeid (sh eterniiti kuni 4 m3).

 

Samuti on valda rajatud 11 jäätmemaja, kus on eraldi konteinerid, papp-paberpakendile, plast- ja metallpakendile, klaaspakendile, vanapaberile, tekstiilile, väikeelektroonikale ja patareidele.

 

Mida Harku vallas teha?

 

Kultuur ja raamatukogud

 

Valla suurim kultuuriüritus on iga-aastane Tabasalu päev, mis toimub augusti lõpus Tui pargis. Samuti toimub igal kevadel laulukonkurss Harku valla laululaps ning jõulukuul esimese advendiküünla süütamine. 

 

Erinevaid kontserte, teatrietendusi ja töötube korraldavad Harku valla külaseltsid ja Kumna Kultuuriait.

 

Harku valla raamatukogu filiaalid asuvad Harku alevikus, Tabasalus ja Väänas.

 

Sündmused

 

Erinevate vallavalitsuse ja külaseltside korraldatud sündmuste kohta saab infot külaseltside või Harku valla Facebooki lehelt, vallavalitsuse, külaseltside ja allasutuste kodulehtedelt.

 

Harku valla erinevad sündmused ja huvitegevused koondab kokku VisitHarku portaal.

 

Lapsed ja noored

 

Harku valla laste heaolu spetsialistid on abiks nii lapsele kui perele nõustamise või teenustega, näiteks psühholoogiline nõustamine, pere- ja kunstiteraapia, tugiisiku teenus, rehabilitatsiooniteenus, programmid riskikäitumisega noortele ja vanemluskoolitused.

Võta ühendust SIIN.

 

Samuti toetatakse 16-29-aastaseid mitteõppivaid ja mittetöötavaid noori haridusteele naasmise või tööturule jõudmisega.

Loe lähemalt SIIN.

 

Eakatele

 

Tabasalus, aadressil Teenuste 2 tegutseb eakate päevakeskus ja eakate klubi Hõbehall, kus saab osa võtta huviringidest, väljasõitudest, kultuurisündmustest ja lihtsalt meeldivalt aega veeta.

 

Eakatele korraldab Harku vald igal aastal jõulupeo, vabariigi aastapäeva ja emadepäeva kontserdi, suvise ekskursiooni, sügisandide näituse, lisaks tähistatakse aprillis südamekuud ja oktoobris eakate päeva.

 

Harku alevikus asub ka Harku Sotsiaalkeskus, mis osutab päevahoiuteenust täisealistele puuetega inimestele ja kogukonnas elamise teenust psüühikahäirega täisealisele. Lisaks osutatakse nõustamisteenust erivajadusega peredele ja teistele sihtrühmadele.

 

Sotsiaaltoetused

 

Harku vald maksab erinevaid toetusi, näiteks sünnitoetus, koduse lapse toetus, esmakordselt koolimineva lapse toetus, matusetoetus jne. Lisaks saab taotleda pere tulust sõltuvaid toetusi, näiteks koolitoetus, paljulapselise pere toetus, laagritoetus jne.

 

Täpsemalt saad sotsiaaltoetuste kohta infot www.harku.ee --> Valdkonnad --> Sotsiaal- ja tervishoid --> Sotsiaaltoetused

 

Sportimisvõimalused

 

Tabasalu Spordikompleksis on mitmekülgsed võimalused tegeleda erinevate aladega:

 • Ujula - 25-meetrine bassein, kaks basseini lastele, mullivannid ja saunad
 • Jõusaal ja rühmatreeningud
 • Korvpallisaal, squashiväljak, lauatennis, võitluskunstide saal, ronimissein ja kõrgseiklusrada

 

Tabasalu staadionil on täismõõtmetes jalgpalli kunstmuruväljak ja 400-meetrine jooksuring, kaugus-, teivas- ja kõrgushüppe harrastamiseks vajalik inventar ning rannavõrkpalli, korvpalli ja tenniseplats.

 

Lisaks on võimalik spordisaale rentida Harkujärve, Meriküla, Muraste, Tabasalu ja Vääna-Jõesuu spordihoonetes ning Vääna tall-tõllakuuris.

 

Välijõusaalid ja spordiväljakud leiad SIIT.

 

Discgolfirajad asuvad Vääna-Jõesuus (9 korvi) ja Murastes (18 korvi).

 

Harku vallas tegutsevad spordiklubid leiad SIIT.

 

Mänguväljakud ja madalseiklusrajad

 

Harku vallas on üle 20 avaliku laste mänguväljaku kõigis suuremates alevikes ja külades.  

 

Vabaõhu madalseiklusrajad asuvad Harkujärve Kooli hoovis, Vääna-Jõesuu Kooli hoovis ja Vääna mõisa pargis.

 

Matkarajad

 

 

 

 

 

 

 

 

Rannad

 

Harku valla ametlik, 2 km pikkune liivarand, kus Terviseamet suveperioodil regulaarselt veeproove võtab, asub Vääna-Jõesuus. Rannas on olemas WC, riietuskabiinid, välijõusaal, rannakohvik ja SUP-laudade laenutus.

Mitteametlikud supelrannad asuvad Tabasalus, Rannamõisas, Tilgu sadamas, Murastes, Suurupis ja Türisalus.

 

Vaatamisväärsused

 

 

Tuletornid (külastamine ettetellimisel):

 

 • Suurupi ülemine tuletorn
 • Suurupi alumine tuletorn

 

Peeter Suure nimelise Merekindluse rajatised

 

 

Mõisad

 

Harku valla mõisatest pikemalt saab lugeda SIIT.

 

 

 

 

 

 

Looduskaunid kohad

 

 

Loodus- ja maastikukaitsealad

 

 • Rannamõisa maastikukaitseala (65,6 ha)
 • Türisalu maastikukaitseala (27 ha)
 • Vääna maastikukaitseala (407 ha)
 • Naage maastikukaitseala (4,6 ha)
 • Muraste looduskaitseala (140,5 ha)
 • Suurupi looduskaitseala (192 ha)
 • Sõrve looduskaitseala (2257,5 ha)

 

Leia Harku valla põnevad kohad kaardilt.

 

Söögikohad

 

Harkujärvel:

 

Merikülas:

 

Murastes:

 

Tabasalus:

 

Tabasalu keskuse toidutänaval (Kallaste 7):

 

Tiskres:

 

Vääna-Jõesuus:

 

Kogudused

 

Harku vallas tegutsevad kogudused Rannamõisa kirikus ning Harkujärve Kogukonnakirikus.

 

Arstiabi ja apteegid

 

Harku valla elanikud saavad perearstiabi Harku alevikust, Tabasalust, Tallinnast (Haabersti) ja Keilast. Apteegid asuvad Harkujärvel, Murastes, Tabasalus ja Tiskres.

 

Kuidas infoga kursis olla?

 

Kõige operatiivsemalt vahendame erinevaid teateid Harku valla Facebookis.

 

Ilusaid kohti ja toredaid tegemisi näitame Harku valla Instagramis.

 

Liikumisüritustega saab kursis olla Harku vald liigub Facebookis.

 

Igale elanikule jõuab tasuta kaks korda kuus postkasti ka Harku Valla Teataja. Lehte saab lugeda ka veebis.