Harku Valla Teataja on Harku Vallavalitsuse väljaantav tasuta infoleht, mille eesmärk on anda Harku valla elanikele ja avalikkusele teavet kohaliku omavalitsuse ja selle allasutuste tegevuste ning kordade kohta ja kajastada kohalikke sündmusi ning vallaelu.

 

Ilmumine: 2 x kuus, reeglina iga kuu teisel ja neljandal kolmapäeval

Tiraaž: 6050

Kanne: Omniva. Vallaleht kantakse kõigisse Harku valla registreeritud postkastidesse; lehe kandeperiood on kolm tööpäeva alates selle ilmumisest.

 

 

Kaastööde või kuulutuste avaldamiseks vallalehes palume materjalid saata hiljemalt ilmumiseelse nädala esmaspäevaks e-posti aadressile vallaleht@harku.ee.

 

Ilmumised 2018. aastal

 

JAANUAR

VEEBRUAR

MÄRTS

APRILL

MAI

JUUNI

10.01 14.02 14.03 11.04 9.05 13.06
24.01 28.02 28.03 25.04 23.05 27.06

JUULI

AUGUST

SEPTEMBER

OKTOOBER

NOVEMBER

DETSEMBER

11.07 8.08 12.09 10.10 7.11 5.12
- 22.08 26.09 24.10 21.11 19.12

 

Harku Valla Teataja toimetus

Nimi Ametinimetus Telefon E-post
Liina Rüütel Kommunikatsioonijuht 606 3830 Liina.Ruutel@harku.ee
Mari Kukk Toimetaja 5556 5434 Mari.Kukk@harku.ee
Nigul Treimann Kujundaja    

 

Reklaami ja kuulutuste tellimine:

vallaleht@harku.ee; tel 5556 5434