Harku Valla Teataja on Harku Vallavalitsuse väljaantav tasuta infoleht, mille eesmärk on anda Harku valla elanikele ja avalikkusele teavet kohaliku omavalitsuse ja selle allasutuste tegevuste ning kordade kohta ja kajastada kohalikke sündmusi ning vallaelu.

 

Ilmumine: kaks korda kuus (juulis ühe korra), reeglina iga kuu teisel ja neljandal neljapäeval.
 

Tiraaž: 7349
 

Kanne: AS Eesti Post (Omniva). Vallaleht kantakse kõigisse Harku valla registreeritud postkastidesse; lehe kandeperiood on kolm tööpäeva alates selle ilmumisest.

 

Kaastööde või kuulutuste avaldamiseks vallalehes palume pinna broneerida vähemalt kaks nädalat enne ilmumise aega ning materjalid saata hiljemalt ilmumiseelse nädala esmaspäevaks e-posti aadressile vallaleht@harku.ee. Tasuta reklaamkuulutused palume broneerida vähemalt kaks nädalat enne soovitud lehe ilmumisaega. Toimetusel on avaldamisel õigus kaastöid lühendada ja redigeerida. 

 

Vallalehes avaldamiseks saadetud reklaamidele toimetus keelekorrektuuri ei tee. 

 

 2023. aastal ilmub Harku Valla Teataja iga kuu teisel ja neljandal neljapäeval (v.a. juulis, mil leht ilmub kord kuus). Lehe kandeperiood on kaks tööpäeva alates selle ilmumisest. 

 

Harku Valla Teataja toimetus
 

Nimi Ametinimetus Telefon E-post
       
Merike Pinn Kommunikatsioonispetsialist 505 4894 Merike.Pinn@harku.ee

 

Reklaami ja kuulutuste tellimine:

vallaleht@harku.ee

Ilmumised 2023. aastal

JAANUAR

VEEBRUAR

MÄRTS

APRILL

MAI

JUUNI

12.01 9.02 9.03 13.04 11.05 8.06
26.01 23.02 23.03 27.04 25.05 22.06

JUULI

AUGUST

SEPTEMBER

OKTOOBER

NOVEMBER

DETSEMBER

13.07 10.08 14.09 12.10 9.11 7.12
- 24.08 28.09 26.10 23.11 21.12