Harku Valla Teataja on Harku Vallavalitsuse väljaantav tasuta infoleht, mille eesmärk on anda Harku valla elanikele ja avalikkusele teavet kohaliku omavalitsuse ja selle allasutuste tegevuste ning kordade kohta ja kajastada kohalikke sündmusi ning vallaelu.

Ilmumine: kaks korda kuus (juulis ühe korra), reeglina iga kuu teisel ja neljandal kolmapäeval (2021. aastal erandina august ja oktoober).

Tiraaž: 6550

Kanne: AS Eesti Post (Omniva). Vallaleht kantakse kõigisse Harku valla registreeritud postkastidesse; lehe kandeperiood on kolm tööpäeva alates selle ilmumisest.

 

Kaastööde või kuulutuste avaldamiseks vallalehes palume pinna broneerida vähemalt kaks nädalat enne ilmumise aega ning materjalid saata hiljemalt ilmumiseelse nädala esmaspäevaks e-posti aadressile vallaleht@harku.ee. Tasuta reklaamkuulutused palume broneerida vähemalt 30 päeva enne soovitud lehe ilmumisaega. Toimetusel on avaldamisel õigus kaastöid lühendada ja redigeerida. 

 

Vallalehes avaldamiseks saadetud reklaamidele toimetus keelekorrektuuri ei teosta. 

 

Harku Valla Teataja toimetus

Nimi Ametinimetus Telefon E-post
Madis Idnurm Kommunikatsioonijuht 606 3830 Madis.Idnurm@harku.ee
Mari Kukk Toimetaja 5556 5434 Mari.Kukk@harku.ee
       

 

Reklaami ja kuulutuste tellimine:

vallaleht@harku.ee; tel 5556 5434

Ilmumised 2021. aastal

JAANUAR

VEEBRUAR

MÄRTS

APRILL

MAI

JUUNI

13.01 10.02 10.03 14.04 12.05 09.06
27.01 25.02 24.03 28.04 26.05 25.06

JUULI

AUGUST

SEPTEMBER

OKTOOBER

NOVEMBER

DETSEMBER

14.07 04.08 08.09 06.10 10.11 08.12
- 18.08 22.09 20.10 24.11 22.12