Harku Valla Teataja on Harku Vallavalitsuse väljaantav tasuta infoleht, mille eesmärk on anda Harku valla elanikele ja avalikkusele teavet kohaliku omavalitsuse ja selle allasutuste tegevuste ning kordade kohta ja kajastada kohalikke sündmusi ning vallaelu.

 

Ilmumine: kaks korda kuus (juulis ühe korra), reeglina iga kuu teisel ja neljandal neljapäeval.
 

Tiraaž: 7245
 

Kanne: AS Eesti Post (Omniva). Vallaleht kantakse kõigisse Harku valla registreeritud postkastidesse; lehe kandeperiood on kolm tööpäeva alates selle ilmumisest.

 

Kaastööde või kuulutuste avaldamiseks vallalehes palume pinna broneerida vähemalt kaks nädalat enne ilmumise aega ning materjalid saata hiljemalt ilmumiseelse nädala esmaspäevaks e-posti aadressile vallaleht@harku.ee. Tasuta reklaamkuulutused palume broneerida vähemalt 30 päeva enne soovitud lehe ilmumisaega. Toimetusel on avaldamisel õigus kaastöid lühendada ja redigeerida. 

 

Vallalehes avaldamiseks saadetud reklaamidele toimetus keelekorrektuuri ei teosta. 

 

 2022. aastal ilmub Harku Valla Teataja neljapäeviti ja lehe kandeperiood on kaks tööpäeva alates selle ilmumisest. 

 

Harku Valla Teataja toimetus
 

Nimi Ametinimetus Telefon E-post
       
Mallu Mariann Treimann Kommunikatsioonispetsialist 606 3830 Mallu.Mariann.Treimann@harku.ee

 

Reklaami ja kuulutuste tellimine:

vallaleht@harku.eetel 5556 5434

Ilmumised 2022. aastal

JAANUAR

VEEBRUAR

MÄRTS

APRILL

MAI

JUUNI

13.01 10.02 10.03 14.04 12.05 16.06
27.01 - 24.03 28.04 26.05 30.06

JUULI

AUGUST

SEPTEMBER

OKTOOBER

NOVEMBER

DETSEMBER

14.07 11.08 15.09 13.10 10.11 08.12
- 25.08 29.09 27.10 24.11 22.12