Vallavalitsuse koosseis

7.07.20

Erik Sandla

Vallavanem

e-post: Erik.Sandla@harku.ee

 

Vello Viiburg

Abivallavanem

e-post: Vello.Viiburg@harku.ee

 

Maris Viisileht

Abivallavanem

e-post: Maris.Viisileht@harku.ee

 

Arvi Eidisk

Vallavalitsuse liige

e-post: arvi.eidisk@harku.ee

Merje Sumberg
Vallavalitsuse liige

 

Vallavalitsuse liikmete tööjaotus