20.03.23

Huviharidus Harku vallas

 

Huvikool on haridusasutus, mis tegutseb noorsootöö valdkonnas ning loob huvihariduse omandamise ja isiksuse mitmekülgse arengu, sealhulgas oma keele ja kultuuri viljelemise võimalused huvihariduse erinevates valdkondades.

Harku vallas pakub huviharidust Tabasalu Muusika- Ja Kunstikool ning Harku Valla Huvikool. Tabasalu Muusika- ja Kunstikooli õppetöö viiakse läbi muusika-ja kunstikooli ruumides, Tabasalus. Õppest on oodatud osa võtma kõik Harku valla õpilased.

Tabasalu Muusika- ja Kunstikooli põhimäärus

Tabasalu Muusika- ja Kunstikooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise tingimused ja kord

Harku valla huvikooli kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord

 

Harku valla huvikool on Huvitegevuse ja Noorsootöö SA allüksus, mis viib läbi tunde erinevates valla lasteaedades ja koolides. Täpsema tunniplaaniga saab tutvuda huvikooli kodulehel.

 

Harku valla huvikoolid:

Tabasalu Muusika- ja Kunstikool

Kooli 9a, Tabasalu, Harku vald, 76901 Harjumaa
Telefon: 607 6180
E-post: kontakt@tabasalumuusikakool.ee
Koduleht: www.tabasalumuusikakool.ee

Harku valla huvikool

Kooli 9, Tabasalu, Harku vald, 76901 Harjumaa

E-post: info@huviringid.ee

Koduleht: huviringid.ee

Huviringe viiakse läbi Harku valla hallatavates asutustes