Harku Vallavalitsuse 04.01.2022 korraldusega nr 27 kehtestati Laabi külas Paevälja tee 3 (katastritunnus 19814:001:0120) , Puidu (katastritunnus 19814:001:0308) ja Norma (katastritunnus 19814:001:0910) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt RUUM JA MAASTIK OÜ (rg-kood...

Laabi külas Paevälja tee 3 (endine Nord), Puidu ja Norma detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 04.01.2022 korraldusega nr 27 kehtestati Laabi külas Paevälja tee 3 (katastritunnus 19814:001:0120) , Puidu (katastritunnus 19814:001:0308) ja Norma (katastritunnus...

Harku Vallavalitsuse 04.01.2022 korraldusega nr 26 kehtestati Ilmandu külas Tuule tee 24 (katastritunnus 19801:001:0610) maaüksuse osa ja lähiala detailplaneering vastavalt Siim Tiisvelt, volitatud arhitekt tase 7 (kutsetunnistus nr 119488), tööle nr 2029.   ...

Ilmandu külas Tuule tee 24 detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 04.01.2022 korraldusega nr 26 kehtestati Ilmandu külas Tuule tee 24 (katastritunnus 19801:001:0610) maaüksuse osa ja lähiala detailplaneering vastavalt Siim...

Harku Vallavalitsuse 04.01.2022 korraldusega nr 25 kehtestati Muraste külas Kase tn 6 (katastritunnus 19801:001:0593) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Casa Planeeringud OÜ (rg-kood 11647744) tööle nr 180717_250.   Detailplaneeringuga määratakse Kase tn 6...

Muraste külas Kase tn 6 detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 04.01.2022 korraldusega nr 25 kehtestati Muraste külas Kase tn 6 (katastritunnus 19801:001:0593) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Casa Planeeringud OÜ...

Vabariigi Valitsus algatas 23.12.2021 korraldusega nr 447 Harju maakonnaplaneeringu maavarade teemaplaneeringu ning selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). Algatatud teemaplaneering on aluseks tegevusele, mis on KeHJS § 6 lõike 1 punkti 28 kohaselt olulise keskkonnamõjuga ning...

Rahandusministeerium teavitab maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamisest

Vabariigi Valitsus algatas 23.12.2021 korraldusega nr 447 Harju maakonnaplaneeringu maavarade teemaplaneeringu ning selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). Algatatud teemaplaneering...

Harku Vallavolikogu 16.12.2021 otsusega nr 95 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna-Jõesuu külas Suure-Klause (katastritunnus 19801:001:1130) maaüksusel ja lähialal ning otsusega nr 96 jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.   Planeeritav ala, suurusega u...

Vääna-Jõesuu külas Suure-Klause maaüksuse üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Harku Vallavolikogu 16.12.2021 otsusega nr 95 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna-Jõesuu külas Suure-Klause (katastritunnus 19801:001:1130) maaüksusel ja lähialal ning otsusega nr 96...

Harku Vallavolikogu 16.12.2021 otsusega nr 97 algatati detailplaneeringu koostamine Muraste külas Käbala tee 6 (katastritunnus 19805:003:0400) maaüksusel.   Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on suvilast ümber ehitatud üksikelamu seadustamine. Detailplaneeringuga...

Muraste külas Käbala tee 6 detailplaneeringu algatamine ning eskiislahenduse tutvustamise arutelu Zoomis

Harku Vallavolikogu 16.12.2021 otsusega nr 97 algatati detailplaneeringu koostamine Muraste külas Käbala tee 6 (katastritunnus 19805:003:0400) maaüksusel.   Detailplaneeringu...

Harku Vallavolikogu 16.12.2021 otsusega nr 94 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna-Jõesuu külas Oblika tee 15 (katastritunnus 19809:016:0006) maaüksusel.   Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on varasemalt kehtestatud Vääna-Jõesuu külas Tänavaotsa I ja...

Vääna-Jõesuu külas Oblika tee 15 detailplaneeringu algatamine ning eskiislahenduse tutvustamise arutelu Zoomis

Harku Vallavolikogu 16.12.2021 otsusega nr 94 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna-Jõesuu külas Oblika tee 15 (katastritunnus 19809:016:0006) maaüksusel.   ...

Harku Vallavolikogu 16.12.2021 otsusega nr 93 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna-Jõesuu külas Lauri (katastritunnus 19801:011:1084) ja Väike-Lauri (katastritunnus 19801:011:1085) maaüksustel ning lähialal.   Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on...

Vääna-Jõesuu külas Lauri ja Väike-Lauri maaüksuste detailplaneeringu algatamine ning eskiislahenduse tutvustamise arutelu Zoomis

Harku Vallavolikogu 16.12.2021 otsusega nr 93 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna-Jõesuu külas Lauri (katastritunnus 19801:011:1084) ja Väike-Lauri (katastritunnus...

25.11.2021–27.12.2021 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Rannamõisa külas Kapteni tee 6 (katastritunnus 19801:002:6440) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek. Vastavalt PlanS § 83 lg 1 korraldab...

Rannamõisa külas Kapteni tee 6 üldplaneeringut muutva detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avaliku väljapaneku järgne arutelu Zoomis

25.11.2021–27.12.2021 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Rannamõisa külas Kapteni tee 6 (katastritunnus 19801:002:6440) maaüksuse ja lähiala...

27.12.2021 kell 16.00 toimub  Zoom keskkonnas   Tabasalu alevikus Punga tee 12 projekteerimistingimuste eelnõu avalikustamise järgne avalik arutelu .   Aruteluga saab liituda  SIIN .   Kui liitumisel tekib probleeme, helistage 606 3839 ja...

Tabasalu alevikus Punga tee 12 projekteerimistingimuste avatud menetluse avalikustamise järgne avalik arutelu ZOOMis

27.12.2021 kell 16.00 toimub  Zoom keskkonnas   Tabasalu alevikus Punga tee 12 projekteerimistingimuste eelnõu avalikustamise järgne avalik arutelu .   Aruteluga...

04.11.2021–04.12.2021 k.a. toimus Harku vallamajas, Muraste Kogukonnakeskuses, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Muraste külas Käbala tee // Leemuka tee // Mesimarja tee // Muraka tee (katastritunnus 19805:003:0632) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik...

Muraste külas Käbala tee // Leemuka tee // Mesimarja tee // Muraka tee üldplaneeringut muutva detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus

04.11.2021–04.12.2021 k.a. toimus Harku vallamajas, Muraste Kogukonnakeskuses, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Muraste külas Käbala tee // Leemuka tee // Mesimarja tee //...

Sarnaselt möödunud aastatega kompenseerib Harku vald avalduse alusel juba tasutud maamaksu vastavalt kehtestatud korrale. Maamaksu toetust saab taotleda maamaksu tasumise järel kuni 5. detsembrini.

Taotle maamaksu toetust kuni 5. detsembrini

Sarnaselt möödunud aastatega kompenseerib Harku vald avalduse alusel juba tasutud maamaksu vastavalt kehtestatud korrale. Maamaksu toetust saab taotleda maamaksu tasumise järel kuni 5. detsembrini.

04.11.2021–18.11.2021 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Muraste külas Kaarla tee (katastritunnus 19805:003:0631) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringule...

Muraste külas Kaarla tee detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus

04.11.2021–18.11.2021 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Muraste külas Kaarla tee (katastritunnus 19805:003:0631) maaüksuse ja lähiala ...

04.11.2021–18.11.2021 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Vääna-Jõesuu külas Kauri tee 6 (katastritunnus 19801:001:1903) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel...

Vääna-Jõesuu külas Kauri tee 6 detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus

04.11.2021–18.11.2021 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Vääna-Jõesuu külas Kauri tee 6 (katastritunnus 19801:001:1903) maaüksuse ja lähiala...

25.06.2021–25.07.2021 k.a . toimus Keila-Paldiski 330/110 kV elektriliini trassikoridori detailplaneeringu eelnõu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu detailplaneeringu avalik väljapanek Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses ning vähendatud...

Harku vallas Keila-Paldiski 330/110 kV elektriliini trassikoridori detailplaneeringu eelnõu ja KSH aruande eelnõu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemus

25.06.2021–25.07.2021 k.a . toimus Keila-Paldiski 330/110 kV elektriliini trassikoridori detailplaneeringu eelnõu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu detailplaneeringu ...

29.07.–12.08.2021 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Vääna-Jõesuu külas Luige tee 27 (katastritunnus 19801:011:0580) ja Luige tee L7 (katastritunnus 19801:001:4581) maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Avaliku...

Vääna-Jõesuu külas Luige tee 27 ja L7 detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgse arutelu tulemus

29.07.–12.08.2021 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Vääna-Jõesuu külas Luige tee 27 (katastritunnus 19801:011:0580) ja Luige tee L7 ...

04.11.2021 kell 17.00 toimub  Zoom keskkonnas   Merikülas Romantiku tee 3 (katastritunnus 19801:013:0006) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine.   Aruteluga saab liituda  SIIN .   Kui liitumisel...

Merikülas Romantiku tee 3 detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamise arutelu ZOOMis

04.11.2021 kell 17.00 toimub  Zoom keskkonnas   Merikülas Romantiku tee 3 (katastritunnus 19801:013:0006) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse...

Harku Vallavalitsus koostöös Eesti Arhitektide Liiduga kuulutasid välja rahvusvahelise ideekonkursi, et leida arhitektuurselt parim ja kasutusfunktsioonile sobivaim lahendus valla keskväljaku ja Harku vallamaja uue hoone kavandamiseks praeguses asukohas Kallaste tänaval.

Harku vald kuulutas välja keskväljaku ja uue vallamaja arhitektuurikonkursi

Harku Vallavalitsus koostöös Eesti Arhitektide Liiduga kuulutasid välja rahvusvahelise ideekonkursi, et leida arhitektuurselt parim ja kasutusfunktsioonile sobivaim lahendus valla keskväljaku ja Harku vallamaja uue hoone kavandamiseks praeguses asukohas Kallaste tänaval.

Harku Vallavalitsuse 19.10.2021 korraldusega nr 685 kehtestati Muraste külas Kase tn 4 (katastritunnus19801:001:0592) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Casa Planeeringud OÜ (rg-kood11647744) tööle nr 181207_274.   Detailplaneeringuga määratakse Kase tn 4...

Muraste külas Kase tn 4 detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 19.10.2021 korraldusega nr 685 kehtestati Muraste külas Kase tn 4 (katastritunnus19801:001:0592) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Casa Planeeringud OÜ...

Harku Vallavolikogu 24.09.2020 otsusega nr 77 algatati detailplaneeringu koostamine Rannamõisa külas Kapteni tee 6 (katastritunnus 19801:002:6440) maaüksusel ja lähialal ning otsusega nr 78 jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.   Planeeritav ala, suurusega u...

Rannamõisa külas Kapteni tee 6 üldplaneeringut muutva detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 24.09.2020 otsusega nr 77 algatati detailplaneeringu koostamine Rannamõisa külas Kapteni tee 6 (katastritunnus 19801:002:6440) maaüksusel ja lähialal ning otsusega nr 78...

Harku Vallavolikogu 30.09.2021 otsusega nr 68 võeti vastu Muraste külas Käbala tee // Leemuka tee // Mesimarja tee // Muraka tee (katastritunnus 19805:003:0632) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt RUUM JA MAASTIK OÜ (rg-kood 11038715) tööle nr 06/12.   Planeeritav...

Muraste külas Käbala tee // Leemuka tee // Mesimarja tee // Muraka tee üldplaneeringut muutva detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 30.09.2021 otsusega nr 68 võeti vastu Muraste külas Käbala tee // Leemuka tee // Mesimarja tee // Muraka tee (katastritunnus 19805:003:0632) maaüksuse ja lähiala...

Harku Vallavolikogu 30.09.2021 otsusega nr 69 võeti vastu Muraste külas Kaarla tee (katastritunnus 19805:003:0631) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt RUUM JA MAASTIK OÜ (rg-kood 11038715) tööle nr 06/12.   Planeeritav ala, suurusega u 0,44 ha, paikneb Muraste...

Muraste külas Kaarla tee detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 30.09.2021 otsusega nr 69 võeti vastu Muraste külas Kaarla tee (katastritunnus 19805:003:0631) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt RUUM JA MAASTIK OÜ (rg-kood...

Harku Vallavolikogu 30.09.2021 otsusega nr 70 võeti vastu Vääna-Jõesuu külas Kauri tee 6 (katastritunnus 19801:001:1903) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt OÜ R. Valk Arhitektuuribüroo (rg-kood 10539154) tööle nr 2005.   Planeeritav ala, suurusega u 0,15...

Vääna-Jõesuu külas Kauri tee 6 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 30.09.2021 otsusega nr 70 võeti vastu Vääna-Jõesuu külas Kauri tee 6 (katastritunnus 19801:001:1903) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt OÜ R. Valk...

Harku Vallavolikogu 30.09.2021 otsusega nr 66 algatati Türisalu spordipargi detailplaneeringu koostamine.   Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused planeeritavale maa-alale spordipargi (seikluspargi, discgolfi pargi, jooksu/suusaradade,...

Türisalu spordipargi detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 30.09.2021 otsusega nr 66 algatati Türisalu spordipargi detailplaneeringu koostamine.   Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused...

Harku Vallavolikogu 30.09.2021 otsusega nr 67 algatati detailplaneeringu koostamine Merikülas Romantiku tee 3 (katastritunnus 19801:013:0006) maaüksusel.   Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on varasemalt kehtestatud Ilmandu külas SÜ Romantik nr 21 detailplaneeringu...

Merikülas Romantiku tee 3 detailplaneeringu algatamine ja eskiislahenduse tutvustamise arutelu

Harku Vallavolikogu 30.09.2021 otsusega nr 67 algatati detailplaneeringu koostamine Merikülas Romantiku tee 3 (katastritunnus 19801:013:0006) maaüksusel.   Detailplaneeringu...

Harku Vallavolikogu 30.09.2021 otsusega nr 75 lõpetati Liikva külas Uue-Pärna (endine lähiaadress Pärna 5, katastritunnus 19801:011:0381) maaüksusel ja lähialal detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse 27. august 2009 otsus nr 73 „Liikva külas Pärna 5...

Liikva külas Uue-Pärna (endine lähiaadress Pärna 5) detailplaneeringu lõpetamine

Harku Vallavolikogu 30.09.2021 otsusega nr 75 lõpetati Liikva külas Uue-Pärna (endine lähiaadress Pärna 5, katastritunnus 19801:011:0381) maaüksusel ja lähialal detailplaneeringu koostamine ...

Harku Vallavolikogu 30.09.2021 otsusega nr 72 lõpetati Kütke külas Porga (katastritunnus 19801:012:0019) maaüksusel ja lähialal detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse 06. detsember 2005. a korraldus nr 1884 „Kumna külas (täna Kütke külas) Porga maaüksuse...

Kütke külas Porga detailplaneeringu lõpetamine

Harku Vallavolikogu 30.09.2021 otsusega nr 72 lõpetati Kütke külas Porga (katastritunnus 19801:012:0019) maaüksusel ja lähialal detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Harku...

Harku Vallavolikogu 30.09.2021 otsusega nr 73  lõpetati Kütke külas Rebase (katastritunnus 19801:012:0091) maaüksusel ja lähialal detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Harku Vallavolikogu 22. veebruar 2007 otsus nr 12 „Kütke külas Rebase maaüksuse ja lähiala...

Kütke külas Rebase detailplaneeringu lõpetamine

Harku Vallavolikogu 30.09.2021 otsusega nr 73  lõpetati Kütke külas Rebase (katastritunnus 19801:012:0091) maaüksusel ja lähialal detailplaneeringu koostamine ning tunnistati...

Harku Vallavolikogu 30.09.2021 otsusega nr 74  lõpetati Kütke külas Uue-Mõhku (katastritunnus 19801:012:0213) maaüksusel ja lähialal detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse 28. detsember 2006. a korraldus nr 2114 „Kütke külas Uue-Mõhku maaüksuse...

Kütke külas Uue-Mõhku detailplaneeringu lõpetamine

Harku Vallavolikogu 30.09.2021 otsusega nr 74  lõpetati Kütke külas Uue-Mõhku (katastritunnus 19801:012:0213) maaüksusel ja lähialal detailplaneeringu koostamine ning tunnistati...

Harku Vallavolikogu 30.09.2021 otsusega nr 76 tunnistati kehtetuks 25. juuni 2009 otsusega nr 65 kehtestatud Laabi külas Tamme VI maaüksuse detailplaneering. Detailplaneeringuga kavandati üks 80% tootmismaa ja 20% ärimaa sihtotstarbega krunt äri- ja tootmishoonete püstitamiseks, vastavalt...

Laabi külas Tamme VI maaüksuse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Harku Vallavolikogu 30.09.2021 otsusega nr 76 tunnistati kehtetuks 25. juuni 2009 otsusega nr 65 kehtestatud Laabi külas Tamme VI maaüksuse detailplaneering. Detailplaneeringuga kavandati üks...

Harku Vallavolikogu 30.09.2021 otsusega nr 71 jäeti algatamata detailplaneeringu koostamine Humala külas Mäesauna (katastritunnus 19801:012:0195) maaüksusel ja lähialal .   Otsusega on võimalik tutvuda Harku vallavalitsuse dokumendiregistris.

Humala külas Mäesauna detailplaneeringu algatamata jätmine

Harku Vallavolikogu 30.09.2021 otsusega nr 71 jäeti algatamata detailplaneeringu koostamine Humala külas Mäesauna (katastritunnus 19801:012:0195) maaüksusel ja lähialal .   ...

07.10.2021 kell 17.00 toimub  Zoom keskkonnas   Naage külas Vana-Madise tee 7 (katastritunnus 19801:011:0769) maaüksuse ja lähiala detailplaneering u  eelnõu (eskiislahenduse) avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu.   Aruteluga saab liituda  ...

Naage külas Vana-Madise tee 7 detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu ZOOMis

07.10.2021 kell 17.00 toimub  Zoom keskkonnas   Naage külas Vana-Madise tee 7 (katastritunnus 19801:011:0769) maaüksuse ja lähiala detailplaneering u  eelnõu...

23.09.2021 kell 17.00 toimub  Zoom keskkonnas   Vääna-Jõesuu külas Luige tee 27 (katastritunnus 19801:011:0580) ja Luige tee L7 (katastritunnus 19801:001:4581) maaüksuste ning  lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgne arutelu.   Aruteluga...

Vääna-Jõesuu külas Luige tee 27 ja L7 detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgne arutelu ZOOMis

23.09.2021 kell 17.00 toimub  Zoom keskkonnas   Vääna-Jõesuu külas Luige tee 27 (katastritunnus 19801:011:0580) ja Luige tee L7 (katastritunnus 19801:001:4581) maaüksuste...

Harku Vallavalitsuse 14.09.2021 korraldusega nr 603 kehtestati Naage külas Vana-Madise tee 7a (katastritunnus 19801:001:2965) , Saarepõllu (katastritunnus 19801:011:0031) , Liisa (katastritunnus 19801:001:2966) ja Metsapõllu (katastritunnus 19801:001:3318) maaüksuste ning lähiala...

Naage külas Vana-Madise tee 7a, Saarepõllu, Liisa ja Metsapõllu detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 14.09.2021 korraldusega nr 603 kehtestati Naage külas Vana-Madise tee 7a (katastritunnus 19801:001:2965) , Saarepõllu (katastritunnus 19801:011:0031) , Liisa ...

Harku Vallavalitsuse 14.09.2021 korraldusega nr 602 kehtestati Harkujärve külas Paju tee 4 (katastritunnus 19814:001:0043) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Raadius Arhitektid OÜ (rg-kood14290361) tööle nr 125.   Detailplaneeringuga määratakse Paju tee 4...

Harkujärve külas Paju tee 4 detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 14.09.2021 korraldusega nr 602 kehtestati Harkujärve külas Paju tee 4 (katastritunnus 19814:001:0043) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Raadius...

Vabariigi Valitsuse 23. augustil 2021. aasta korraldusega nr 305 kehtestatud piirangute kohaselt ei ole võimalik tagada korraldusest tulenevaid tingimusi avalike koosolekute ja avalike ürituste läbiviimiseks siseruumides. Seetõttu toimub Naage külas Vana-Madise tee 7 (katastritunnus...

Naage külas Vana-Madise tee 7 detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu ZOOMis

Vabariigi Valitsuse 23. augustil 2021. aasta korraldusega nr 305 kehtestatud piirangute kohaselt ei ole võimalik tagada korraldusest tulenevaid tingimusi avalike koosolekute ja avalike ürituste...

09.09.2021 kell 17.00 toimub  Zoom keskkonnas   Tabasalu alevikus Punga tee 1 (katastritunnus 19801:002:2085) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine.   Aruteluga saab liituda  SIIN .   Kui...

Tabasalu alevikus Punga tee 1 detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu ZOOMis

09.09.2021 kell 17.00 toimub  Zoom keskkonnas   Tabasalu alevikus Punga tee 1 (katastritunnus 19801:002:2085) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu...

09.09.2021 kell 16.00 toimub  Zoom keskkonnas   Muraste külas Hirve tn 1 (katastritunnus 19801:001:0565) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine.   Aruteluga saab liituda  SIIN .   Kui liitumisel...

Muraste külas Hirve tn 1 detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu ZOOMis

09.09.2021 kell 16.00 toimub  Zoom keskkonnas   Muraste külas Hirve tn 1 (katastritunnus 19801:001:0565) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse...

02.09.2021 kell 17.00 toimub  Zoom keskkonnas   Harku vallas Keila-Paldiski elektriliini trassikoridori detailplaneeringu ja selle KSH aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu.   Aruteluga saab liituda  SIIN .   Kui...

Harku vallas Keila-Paldiski elektriliini trassikoridori detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu ZOOMis

02.09.2021 kell 17.00 toimub  Zoom keskkonnas   Harku vallas Keila-Paldiski elektriliini trassikoridori detailplaneeringu ja selle KSH aruande eelnõu avaliku väljapaneku...

02.09.2021 kell 16.00 toimub  Zoom keskkonnas   Adra külas Humala tee 19 (katastritunnus 19801:011:0303) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine.   Aruteluga saab liituda  SIIN .   Kui liitumisel...

Adra külas Humala tee 19 detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu ZOOMis

02.09.2021 kell 16.00 toimub  Zoom keskkonnas   Adra külas Humala tee 19 (katastritunnus 19801:011:0303) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse...

Vabariigi Valitsuse 23. augustil 2021. aasta korraldusega nr 305 kehtestatud piirangute kohaselt ei ole võimalik tagada korraldusest tulenevaid tingimusi avalike koosolekute ja avalike ürituste läbiviimiseks siseruumides. Seetõttu toimuvad:   Adra külas Humala tee 19 ...

Detailplaneeringute avalike arutelude toimumine ZOOM keskkonnas

Vabariigi Valitsuse 23. augustil 2021. aasta korraldusega nr 305 kehtestatud piirangute kohaselt ei ole võimalik tagada korraldusest tulenevaid tingimusi avalike koosolekute ja avalike ürituste...

29. 07.2021–12.08.2021 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Vääna-Jõesuu külas Luige tee 27 (katastritunnus 19801:011:0580) ja Luige tee L7 (katastritunnus 19801:001:4581) maaüksuste ning lähiala detailplaneering u avalik väljapanek....

Vääna-Jõesuu külas Luige tee 27 ja L7 detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgne arutelu

29. 07.2021–12.08.2021 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Vääna-Jõesuu külas Luige tee 27 (katastritunnus 19801:011:0580) ja Luige tee L7 ...

Harku Vallavolikogu ja Lääne-Harju Vallavolikogu on vastavalt 26.11.2020 otsusega nr 94 ja 31.08.2020 otsusega nr 60 algatanud Keila-Paldiski 330/110 kV elektriliini trassikoridori detailplaneeringud ning keskkonnamõju strateegilise hindamise.   Planeeritav Keila-Paldiski 330/110...

Harku vallas Keila-Paldiski elektriliini trassikoridori detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Harku Vallavolikogu ja Lääne-Harju Vallavolikogu on vastavalt 26.11.2020 otsusega nr 94 ja 31.08.2020 otsusega nr 60 algatanud Keila-Paldiski 330/110 kV elektriliini trassikoridori...

12. 07.–26.07.2021 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Muraste külas Kase tn 6 (katastritunnus 19801:001:0593 ) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringule...

Muraste külas Kase tn 6 detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus

12. 07.–26.07.2021 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Muraste külas Kase tn 6 (katastritunnus 19801:001:0593 ) maaüksuse ja lähiala ...

12. 07.–26.07.2021 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Muraste külas Kase tn 4 (katastritunnus 19801:001:0592) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringule...

Muraste külas Kase tn 4 detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus

12. 07.–26.07.2021 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Muraste külas Kase tn 4 (katastritunnus 19801:001:0592) maaüksuse ja lähiala ...

12. 07.–26.07.2021 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Harkujärve külas Paju tee 4 (katastritunnus 19814:001:0043) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringule...

Harkujärve külas Paju tee 4 detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus

12. 07.–26.07.2021 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Harkujärve külas Paju tee 4 (katastritunnus 19814:001:0043) maaüksuse ja lähiala ...

26.08.2021 kell 17.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Muraste külas Kaare tee 6 (katastritunnus 19801:001:0202) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine.   Detailplaneeringu eskiisiga saab eelnevalt tutvuda...

Muraste külas Kaare tee 6 detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamise arutelu

26.08.2021 kell 17.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Muraste külas Kaare tee 6 (katastritunnus 19801:001:0202) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu...

12.08.2021 kell 17.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Rannamõisa külas Vetevana tee 26 (katastritunnus 19807:002:0120) , Hiiepuu tee 5 (katastritunnus 19807:004:0010) , Paekalda tee 16 (katastritunnus 19801:002:0113) ning osaliselt Hiiepuu tee L1 ...

Rannamõisa külas Vetevana tee 26, Hiiepuu tee 5, Paekalda tee 16 ning osaliselt Hiiepuu tee L1 detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamise arutelu

12.08.2021 kell 17.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Rannamõisa külas Vetevana tee 26 (katastritunnus 19807:002:0120) , Hiiepuu tee 5 (katastritunnus...

12.08.2021 kell 16.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Muraste külas Kase tn 2 (katastritunnus 19801:001:0591) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine.   Detailplaneeringu eskiisiga saab eelnevalt tutvuda...

Muraste külas Kase tn 2 detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamise arutelu

12.08.2021 kell 16.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Muraste külas Kase tn 2 (katastritunnus 19801:001:0591) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu...

26.08.2021 kell 16.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Tabasalu alevikus Kuusiku tn 1 (katastritunnus 19801:002:2470) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine.   Detailplaneeringu eskiisiga saab eelnevalt tutvuda...

Tabasalu alevikus Kuusiku tn 1 detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamise arutelu

26.08.2021 kell 16.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Tabasalu alevikus Kuusiku tn 1 (katastritunnus 19801:002:2470) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu...

09.09.2021 kell 16.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Muraste külas Hirve tn 1 (katastritunnus 19801:001:0565) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine.   Detailplaneeringu eskiisiga saab eelnevalt tutvuda...

Muraste külas Hirve tn 1 detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamise arutelu

09.09.2021 kell 16.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) Muraste külas Hirve tn 1 (katastritunnus 19801:001:0565) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu...

09.09.2021 kell 17.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik)   Tabasalu alevikus Punga tee 1 (katastritunnus 19801:002:2085) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine.   Detailplaneeringu eskiisiga saab eelnevalt...

Tabasalu alevikus Punga tee 1 detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamise arutelu

09.09.2021 kell 17.00 toimub Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik)   Tabasalu alevikus Punga tee 1 (katastritunnus 19801:002:2085) maaüksuse ja lähiala...

Harku Vallavalitsuse 13.07.2021 korraldusega nr 461 kehtestati Rannamõisa külas Tänavaotsa (katastritunnus19801:002:7370) maaüksuse detailplaneering vastavalt OÜ M.K Konsultatsioonid (rg-kood10571005) tööle nr 02/16. Detailplaneeringuga kavandatakse Tänavaotsa maaüksusest üks elamumaa...

Rannamõisa külas Tänavaotsa detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 13.07.2021 korraldusega nr 461 kehtestati Rannamõisa külas Tänavaotsa (katastritunnus19801:002:7370) maaüksuse detailplaneering vastavalt OÜ M.K Konsultatsioonid...

Harku Vallavalitsuse 13.07.2021 korraldusega nr 460 kehtestati Tiskre külas Nõmme tee 62 (katastritunnus 19801:002:0498) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt MiHo OÜ (rg-kood 11344754) tööle nr 23-20. Detailplaneeringuga määratakse Nõmme tee 62 maaüksusele ehitusõigus...

Tiskre külas Nõmme tee 62 detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 13.07.2021 korraldusega nr 460 kehtestati Tiskre külas Nõmme tee 62 (katastritunnus 19801:002:0498) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt MiHo OÜ (rg-kood...

Ehitusseadustikus on sätestatud, et piirdeaia püstitamiseks on vajalik esitada ehitusteatis ja ehitusprojekt juhul, kui piirdeaia püstitamisega kaasnevad kaevetööd.

Piirdeaia ehitamist reguleerivad nõuded

Ehitusseadustikus on sätestatud, et piirdeaia püstitamiseks on vajalik esitada ehitusteatis ja ehitusprojekt juhul, kui piirdeaia püstitamisega kaasnevad kaevetööd.

Järgnevalt kontrollib hankekomisjon osalemistaotluste vastavust konkursitingimustele ning peale seda asub žürii hindama kvalifitseeritud osalejate võistlustöid. Ideekonkursi võitjad on kavas välja kuulutada suve lõpus.

Tiskre põhikooli ja lasteaia arhitektuurikonkursile esitati 7 osalemistaotlust ja ideekavandit

Järgnevalt kontrollib hankekomisjon osalemistaotluste vastavust konkursitingimustele ning peale seda asub žürii hindama kvalifitseeritud osalejate võistlustöid. Ideekonkursi võitjad on kavas välja kuulutada suve lõpus.

Harku Vallavalitsus kuulutab välja konkurssi Harku vallas, Vääna-Jõesuu külas, Vääna rannas asuva Rannahoone tee 9 (19801:011:0668, sihtotstarve on 80% üldkasutatav maa ja 20% ärimaa) maaüksuse kasutusele võtmiseks, eesmärgiga rajada supelranda teenindavad hooned ja rajatised.

Kuulutati välja konkurss Rannahoone tee 9 kinnistu kasutusele võtmiseks

Harku Vallavalitsus kuulutab välja konkurssi Harku vallas, Vääna-Jõesuu külas, Vääna rannas asuva Rannahoone tee 9 (19801:011:0668, sihtotstarve on 80% üldkasutatav maa ja 20% ärimaa) maaüksuse kasutusele võtmiseks, eesmärgiga rajada supelranda teenindavad hooned ja rajatised.

29.04.2021–13.05.2021 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Suurupi külas Kangru tee 5 (katastritunnus 19801:001:0420) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel esitati kaks...

Suurupi külas Kangru tee 5 detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgse arutelu tulemus

29.04.2021–13.05.2021 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Suurupi külas Kangru tee 5 (katastritunnus 19801:001:0420) maaüksuse ja lähiala ...

5.-7. juulil paigaldatakse Alasniidu lasteaia moodulmaju

5.-7. juulil paigaldatakse Alasniidu lasteaia moodulmaju

5.-7. juulil paigaldatakse Alasniidu lasteaia moodulmaju

Harku Vallavolikogu 28.06.2021 otsusega nr 55 kehtestati Vääna-Jõesuu külas Tagametsa (katastritunnus 19801:011:1330) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Skepast&Puhkim OÜ (rg-kood 11255795) tööle nr 2019-0107. Detailplaneeringuga määratakse olemasolevale elamumaa...

Vääna-Jõesuu külas Tagametsa üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavolikogu 28.06.2021 otsusega nr 55 kehtestati Vääna-Jõesuu külas Tagametsa (katastritunnus 19801:011:1330) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Skepast&Puhkim OÜ...

Harku Vallavolikogu 28.06.2021 otsusega nr 54 võeti vastu Vääna-Jõesuu külas Luige tee 27 (katastritunnus 19801:011:0580) ja Luige tee L7 (katastritunnus 19801:001:4581) maaüksuste ning lähiala detailplaneering vastavalt Optimal Projekt OÜ (rg-kood 11213515) tööle nr 364. Planeeritav...

Vääna-Jõesuu külas Luige tee 27 ja L7 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 28.06.2021 otsusega nr 54 võeti vastu Vääna-Jõesuu külas Luige tee 27 (katastritunnus 19801:011:0580) ja Luige tee L7 (katastritunnus 19801:001:4581) maaüksuste ning...

Harku Vallavolikogu 29.04.2021 otsusega nr 29 algatati detailplaneeringu koostamine Naage külas Vana-Madise tee 7 (katastritunnus 19801:011:0769) maaüksusel ja lähialal ning otsusega nr 30 jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeritav ala, suurusega 0,56 ha,...

Naage külas Vana-Madise tee 7 üldplaneeringut muutva detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku järgne arutelu

Harku Vallavolikogu 29.04.2021 otsusega nr 29 algatati detailplaneeringu koostamine Naage külas Vana-Madise tee 7 (katastritunnus 19801:011:0769) maaüksusel ja lähialal ning otsusega nr 30...

Harku Vallavolikogu 28.06.2021 otsusega nr 53 algatati detailplaneeringu koostamine Adra külas Humala tee 19 (katastritunnus 19801:011:0303) maaüksusel. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on varasemalt kehtestatud Kaasiku II detailplaneeringu ümberplaneerimine Humala tee 19...

Adra külas Humala tee 19 detailplaneeringu algatamine ja eskiislahenduse tutvustamise arutelu

Harku Vallavolikogu 28.06.2021 otsusega nr 53 algatati detailplaneeringu koostamine Adra külas Humala tee 19 (katastritunnus 19801:011:0303) maaüksusel. Detailplaneeringu koostamise...

Harku Vallavolikogu 28.06.2021 otsusega nr 52 algatati detailplaneeringu koostamine Suurupi külas Karjamiku (katastritunnus 19801:001:1906) maaüksusel. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused maaüksusele ühe üksikelamu ning väikese äri- ja...

Suurupi külas Karjamiku detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 28.06.2021 otsusega nr 52 algatati detailplaneeringu koostamine Suurupi külas Karjamiku (katastritunnus 19801:001:1906) maaüksusel. Detailplaneeringu koostamise...

10. 06.2021–25.06.2021 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Ilmandu külas Tuule tee 24 (katastritunnus 19801:001:0610) maaüksuse osa ja lähiala detailplaneering u avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel...

Ilmandu külas Tuule tee 24 detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus

10. 06.2021–25.06.2021 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Ilmandu külas Tuule tee 24 (katastritunnus 19801:001:0610) maaüksuse osa ja lähiala...

10. 06.2021–25.06.2021 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Tiskre külas Nõmme tee 62 (katastritunnus 19801:002:0498) maaüksuse ja lähiala detailplaneering u avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel...

Tiskre külas Nõmme tee 62 detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus

10. 06.2021–25.06.2021 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Tiskre külas Nõmme tee 62 (katastritunnus 19801:002:0498) maaüksuse ja lähiala...

14.04.-27.04.2021 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Laabi külas Paevälja tee 3 (endine Nord, katastritunnus 19814:001:0120) , Puidu (katastritunnus 19814:001:0308) ja Norma (katastritunnus 19814:001:0910) maaüksuste ning lähiala ...

Laabi külas Paevälja tee 3 (endine Nord), Puidu ja Norma detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgse arutelu tulemus

14.04.-27.04.2021 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Laabi külas Paevälja tee 3 (endine Nord, katastritunnus 19814:001:0120) , Puidu ...

28.06.2021 kell 17.00 toimub  Zoom keskkonnas   Suurupi külas Kangru tee 5 (katastritunnus 19801:001:0420) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine.   Aruteluga saab liituda  SIIN .   Kui liitumisel tekib...

Suurupi külas Kangru tee 5 detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgne arutelu ZOOMis

28.06.2021 kell 17.00 toimub  Zoom keskkonnas   Suurupi külas Kangru tee 5 (katastritunnus 19801:001:0420) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse...

17.06.2021 kell 17.00 toimub  Zoom keskkonnas   Kumna külas Metsaküla tee 1 (katastritunnus 19801:012:0255), Metsaküla tee 1a (katastritunnus 19801:012:0548), Metsaküla tee 5 (katastritunnus 19801:012:0257), Metsaküla tee L1 (katastritunnus 19801:012:0254) ja Metsaküla tee...

Kumna külas Metsaküla tee 1, 1a, 5, L1 ja L3 detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu ZOOMis

17.06.2021 kell 17.00 toimub  Zoom keskkonnas   Kumna külas Metsaküla tee 1 (katastritunnus 19801:012:0255), Metsaküla tee 1a (katastritunnus 19801:012:0548), Metsaküla tee 5...

10.06.2021 kell 17.00 toimub  Zoom keskkonnas   Viti külas Viti tankla (katastritunnus 19801:001:1681) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine.   Aruteluga saab liituda  SIIN .   Kui liitumisel tekib probleeme,...

Harku alevikus Tähetorni tn 61a ja 63 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu ZOOMis

10.06.2021 kell 17.00 toimub  Zoom keskkonnas   Viti külas Viti tankla (katastritunnus 19801:001:1681) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine. ...

Harku Vallavolikogule esitati taotlus tunnistada kehtetuks Harku Vallavalitsuse 11.05.2005 korraldusega nr 57 algatatud „Liikva külas Oru elamukvartali detailplaneeringu koostamine" ning algatada detailplaneeringu koostamine Liikva külas Oru (katastritunnus 19801:011:0250) maaüksusel,...

Liikva külas Oru maaüksuse detailplaneeringu algatamata jätmine ja 2005 aastal algatatud Liikva külas Oru elamukvartali detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Harku Vallavolikogule esitati taotlus tunnistada kehtetuks Harku Vallavalitsuse 11.05.2005 korraldusega nr 57 algatatud „Liikva külas Oru elamukvartali detailplaneeringu koostamine" ning...

Harku Vallavolikogu 27.05.2021 otsusega nr 39 võeti vastu Muraste külas Kase tn 4 (katastritunnus 19801:001:0592) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Casa Planeeringud OÜ (rg-kood 11647744) tööle nr 181207_274. Planeeritav ala, suurusega 0,2 ha, paikneb Muraste külas...

Muraste külas Kase tn 4 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 27.05.2021 otsusega nr 39 võeti vastu Muraste külas Kase tn 4 (katastritunnus 19801:001:0592) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Casa Planeeringud OÜ...

Harku Vallavolikogu 27.05.2021 otsusega nr 40 võeti vastu Muraste külas Kase tn 6 (katastritunnus 19801:001:0593 ) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Casa Planeeringud OÜ (rg-kood 11647744) tööle nr 180717_250 Planeeritav ala, suurusega 0,2 ha, paikneb Muraste külas...

Muraste külas Kase tn 6 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 27.05.2021 otsusega nr 40 võeti vastu Muraste külas Kase tn 6 (katastritunnus 19801:001:0593 ) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Casa Planeeringud OÜ...

Harku Vallavolikogu 27.05.2021 otsusega nr 41 võeti vastu Harkujärve külas Paju tee 4 (katastritunnus 19814:001:0043) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Raadius Arhitektid OÜ (rg-kood 14290361) tööle nr 125. Planeeritav ala, suurusega 0,2 ha, paikneb Harkujärve külas Paju...

Harkujärve külas Paju tee 4 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 27.05.2021 otsusega nr 41 võeti vastu Harkujärve külas Paju tee 4 (katastritunnus 19814:001:0043) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt Raadius Arhitektid OÜ...

Harku Vallavolikogu 27.05.2021 otsusega nr 36 algatati detailplaneeringu koostamine Muraste külas Kase tn 2 (katastritunnus 19801:001:0591) maaüksusel. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasolevale elamumaa sihtotstarbega maaüksusele ehitusõiguse määramine üksikelamu...

Muraste külas Kase tn 2 detailplaneeringu algatamine ja eskiislahenduse tutvustamise arutelu

Harku Vallavolikogu 27.05.2021 otsusega nr 36 algatati detailplaneeringu koostamine Muraste külas Kase tn 2 (katastritunnus 19801:001:0591) maaüksusel. Detailplaneeringu koostamise...

Harku Vallavolikogu 27.05.2021 otsusega nr 37 algatati detailplaneeringu koostamine Muraste külas Kaare tee 6 (katastritunnus 19801:001:0202) maaüksusel. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused olemasoleva elamumaa sihtotstarbe muutmiseks osaliselt...

Muraste külas Kaare tee 6 detailplaneeringu algatamine ja eskiislahenduse tutvustamise arutelu

Harku Vallavolikogu 27.05.2021 otsusega nr 37 algatati detailplaneeringu koostamine Muraste külas Kaare tee 6 (katastritunnus 19801:001:0202) maaüksusel. Detailplaneeringu...

Harku Vallavolikogu 27.05.2021 otsusega nr 38 algatati detailplaneeringu koostamine Rannamõisa külas Vetevana tee 26 (katastritunnus 19807:002:0120) , Hiiepuu tee 5 (katastritunnus 19807:004:0010) , Paekalda tee 16 (katastritunnus 19801:002:0113) ning osaliselt Hiiepuu tee L1 ...

Rannamõisa külas Vetevana tee 26, Hiiepuu tee 5, Paekalda tee 16 ning osaliselt Hiiepuu tee L1 detailplaneeringu algatamine ja eskiislahenduse tutvustamise arutelu

Harku Vallavolikogu 27.05.2021 otsusega nr 38 algatati detailplaneeringu koostamine Rannamõisa külas Vetevana tee 26 (katastritunnus 19807:002:0120) , Hiiepuu tee 5 (katastritunnus...

Harku Vallavolikogu ja Lääne-Harju Vallavolikogu on vastavalt 26.11.2020 otsusega nr 94 ja 31.08.2020 otsusega nr 60 algatanud Keila-Paldiski 330/110 kV elektriliini trassikoridori detailplaneeringud ning keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeritav Keila-Paldiski 330/110 kV...

Harku vallas Keila-Paldiski 330/110 kV elektriliini trassikoridori detailplaneeringu eelnõu ja KSH aruande eelnõu avalikustamine

Harku Vallavolikogu ja Lääne-Harju Vallavolikogu on vastavalt 26.11.2020 otsusega nr 94 ja 31.08.2020 otsusega nr 60 algatanud Keila-Paldiski 330/110 kV elektriliini trassikoridori...

Harku Vallavalitsuse 18.05.2021 korraldusega nr 336 kehtestati Vääna-Jõesuu külas Oominõmme tee1 (katastritunnus 19809:024:0160) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt TS-PROJEKTBÜROO OÜ (rg-kood 11330449) tööle nr 09-20DP. Detailplaneeringuga kavandatakse olemasoleva elamumaa...

Vääna-Jõesuu külas Oominõmme tee 1 detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 18.05.2021 korraldusega nr 336 kehtestati Vääna-Jõesuu külas Oominõmme tee1 (katastritunnus 19809:024:0160) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt...

Harku Vallavalitsuse 18.05.2021 korraldusega nr 335 kehtestati  Tabasalu alevikus Kalda tn 20 (katastritunnus 19801:002:6510) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt RAAM Arhitektid AI OÜ (rg-kood11470542) tööle nr 19REM. Detailplaneeringuga määratakse maaüksusele...

Tabasalu alevikus Kalda tn 20 detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 18.05.2021 korraldusega nr 335 kehtestati  Tabasalu alevikus Kalda tn 20 (katastritunnus 19801:002:6510) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt RAAM...

Harku Vallavalitsuse 18.05.2021 korraldusega nr 334 kehtestati Tabasalu alevikus Lasteaia tn 2c (tänane lähiaadress Teenuste tn 15, katastritunnus 19801:002:1758) , Lasteaia tn 4 (katastritunnus 19801:002:0973) , Lasteaia tn 6 (katastritunnus 19801:002:0972) , Lasteaia tn 8 ...

Tabasalu alevikus Lasteaia tn 2c (tänane lähiaadress Teenuste tn 15), 4, 6, 8 ja L2 detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 18.05.2021 korraldusega nr 334 kehtestati Tabasalu alevikus Lasteaia tn 2c (tänane lähiaadress Teenuste tn 15, katastritunnus 19801:002:1758) , Lasteaia tn 4 ...

29. 04.–13.05.2021 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Suurupi külas Kangru tee 5 (katastritunnus 19801:001:0420) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel esitati...

Suurupi külas Kangru tee 5 detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgne arutelu

29. 04.–13.05.2021 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Suurupi külas Kangru tee 5 (katastritunnus 19801:001:0420) maaüksuse ja lähiala ...

14.04.-27.04.2021 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Laabi külas Paevälja tee 3 (endine Nord, katastritunnus 19814:001:0120) , Puidu (katastritunnus 19814:001:0308) ja Norma (katastritunnus 19814:001:0910) maaüksuste ning lähiala ...

Laabi külas Paevälja tee 3 (endine Nord), Puidu ja Norma detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgne arutelu

14.04.-27.04.2021 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Laabi külas Paevälja tee 3 (endine Nord, katastritunnus 19814:001:0120) , Puidu ...

29. 04.–13.05.2021 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Rannamõisa külas Tänavaotsa (katastritunnus 19801:002:7370) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringule...

Rannamõisa külas Tänavaotsa detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus

29. 04.–13.05.2021 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Rannamõisa külas Tänavaotsa (katastritunnus 19801:002:7370) maaüksuse ja lähiala ...

Lääne-Harju Vallavolikogu ja Harku Vallavolikogu on vastavalt 31.08.2020 otsusega nr 60 ja 26.11.2020 otsusega nr 94 algatanud Keila-Paldiski 330/110 kV elektriliini trassikoridori detailplaneeringud ning keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeritav Keila-Paldiski 330/110 kV...

Lääne-Harju vallas Keila-Paldiski elektriliini trassikoridori detailplaneeringu eelnõu ja KSH aruande eelnõu avalikustamine

Lääne-Harju Vallavolikogu ja Harku Vallavolikogu on vastavalt 31.08.2020 otsusega nr 60 ja 26.11.2020 otsusega nr 94 algatanud Keila-Paldiski 330/110 kV elektriliini trassikoridori...

Harku Vallavolikogu 25.03.2021 otsusega nr 27 algatati detailplaneeringu koostamine Sõrve külas Loojangu tee 3 (katastritunnus 19801:001:4361) maaüksusel. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused 4,38 ha suurusest maaüksusest ühe elamumaa krundi...

Sõrve külas Loojangu tee 3 detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 25.03.2021 otsusega nr 27 algatati detailplaneeringu koostamine Sõrve külas Loojangu tee 3 (katastritunnus 19801:001:4361) maaüksusel. Detailplaneeringu koostamise...

Harku Vallavolikogu 29.04.2021 otsusega nr 26 algatati detailplaneeringu koostamine Tabasalu alevikus Punga tee 1 (katastritunnus 19801:002:2085) maaüksusel. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on varasemalt kehtestatud Tabasalu alevikus Punga tee 4, Punga tee 2, Punga tee 1,...

Tabasalu alevikus Punga tee 1 detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 29.04.2021 otsusega nr 26 algatati detailplaneeringu koostamine Tabasalu alevikus Punga tee 1 (katastritunnus 19801:002:2085) maaüksusel. Detailplaneeringu...

Harku Vallavolikogu 29.04.2021 otsusega nr 29 algatati detailplaneeringu koostamine Naage külas Vana-Madise tee 7 (katastritunnus 19801:011:0769) maaüksusel ja lähialal ning otsusega nr 30 jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeritav ala, suurusega 0,56 ha,...

Naage külas Vana-Madise tee 7 üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine ja KSH algatamata jätmine

Harku Vallavolikogu 29.04.2021 otsusega nr 29 algatati detailplaneeringu koostamine Naage külas Vana-Madise tee 7 (katastritunnus 19801:011:0769) maaüksusel ja lähialal ning otsusega nr 30...

Harku Vallavolikogu 29.04.2021 otsusega nr 31 algatati detailplaneeringu koostamine Kumna külas Metsaküla tee 1 (katastritunnus 19801:012:0255) , Metsaküla tee 1a (katastritunnus 19801:012:0548) , Metsaküla tee 5 (katastritunnus 19801:012:0257) , Metsaküla tee L1 (katastritunnus...

Kumna külas Metsaküla tee 1, 1a, 5, L1 ja L3 detailplaneeringu algatamine ning eskiislahenduse tutvustamise arutelu

Harku Vallavolikogu 29.04.2021 otsusega nr 31 algatati detailplaneeringu koostamine Kumna külas Metsaküla tee 1 (katastritunnus 19801:012:0255) , Metsaküla tee 1a (katastritunnus...

Harku Vallavolikogu 29.04.2021 otsusega nr 28 algatati detailplaneeringu koostamine Harku alevikus Tähetorni tn 61a (katastritunnus 19814:001:0395) ja Tähetorni tn 63 (katastritunnus 19814:001:0481) maaüksustel. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja...

Harku alevikus Tähetorni tn 61a ja 63 detailplaneeringu algatamine ning eskiislahenduse tutvustamise arutelu

Harku Vallavolikogu 29.04.2021 otsusega nr 28 algatati detailplaneeringu koostamine Harku alevikus Tähetorni tn 61a (katastritunnus 19814:001:0395) ja Tähetorni tn 63 (katastritunnus...

Harku Vallavolikogu 29.04.2021 otsusega nr 33 võeti vastu Ilmandu külas Tuule tee 24 (katastritunnus 19801:001:0610) maaüksuse osa ja lähiala detailplaneering v astavalt Siim Tiisvelt, volitatud arhitekt tase 7 (kutsetunnistus nr 119488), tööle nr 2029. Planeeritav ala, suurusega u 0,63...

Ilmandu külas Tuule tee 24 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 29.04.2021 otsusega nr 33 võeti vastu Ilmandu külas Tuule tee 24 (katastritunnus 19801:001:0610) maaüksuse osa ja lähiala detailplaneering v astavalt Siim Tiisvelt,...

Harku Vallavolikogu 29.04.2021 otsusega nr 32 võeti vastu Tiskre külas Nõmme tee 62 (katastritunnus 19801:002:0498) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt MiHo OÜ (rg-kood 11344754) tööle nr 23-20. Planeeritav ala, suurusega u 0,4 ha, paikneb Tiskre külas Nõmme tee ja...

Tiskre külas Nõmme tee 62 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Harku Vallavolikogu 29.04.2021 otsusega nr 32 võeti vastu Tiskre külas Nõmme tee 62 (katastritunnus 19801:002:0498) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt MiHo OÜ (rg-kood...

09.04.–09.05.2021 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Vääna-Jõesuu külas Tagametsa (katastritunnus 19801:011:1330) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringule...

Vääna-Jõesuu külas Tagametsa üldplaneeringut muutva detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus

09.04.–09.05.2021 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Vääna-Jõesuu külas Tagametsa (katastritunnus 19801:011:1330) maaüksuse ja lähiala ...

Arhitektuurikonkurss hõlmab endas 2023. aasta sügisel tööd alustava kolme paralleeliga üheksaklassilise Tiskre põhikooli hoonet ligi 650 lapsele ja kaheksa rühmaga lasteaia hoonet ligi 190 lapsele.

Kuulutati välja Tiskre põhikooli ja lasteaia arhitektuurikonkurss

Arhitektuurikonkurss hõlmab endas 2023. aasta sügisel tööd alustava kolme paralleeliga üheksaklassilise Tiskre põhikooli hoonet ligi 650 lapsele ja kaheksa rühmaga lasteaia hoonet ligi 190 lapsele.

14.04.-27.04.2021 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Naage külas Vana-Madise tee 7a (katastritunnus 19801:001:2965) , Saarepõllu (katastritunnus 19801:011:0031) , Liisa (katastritunnus 19801:001:2966) ja Metsapõllu (katastritunnus...

Naage külas Vana-Madise tee 7a, Saarepõllu, Liisa ja Metsapõllu detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus

14.04.-27.04.2021 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Naage külas Vana-Madise tee 7a (katastritunnus 19801:001:2965) , Saarepõllu (katastritunnus...

29.04.2021 kell 17.00 toimub  Zoom keskkonnas  Viti külas Viti tankla (katastritunnus 19801:001:1681) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine. Aruteluga saab liituda  SIIN . Kui liitumisel tekib probleeme, helistage 606 3839 ja juhendame...

Viti külas Viti tankla detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamise avalik arutelu ZOOMis

29.04.2021 kell 17.00 toimub  Zoom keskkonnas  Viti külas Viti tankla (katastritunnus 19801:001:1681) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamine. ...

09.04.-22.04.2021 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Tabasalu alevikus Pähkli tn 5 (katastritunnus 19801:002:3320) , Pähkli tn 5a (katastritunnus 19801:001:3047) ja Pähkli tn 7 (katastritunnus 19801:002:3330) maaüksuste ning lähiala ...

Tabasalu alevikus Pähkli tee 5, 5a ja 7 detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus

09.04.-22.04.2021 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Tabasalu alevikus Pähkli tn 5 (katastritunnus 19801:002:3320) , Pähkli tn 5a ...

09.04.-22.04.2021 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Vääna-Jõesuu külas Oominõmme tee 1 (katastritunnus 19809:024:0160) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel...

Vääna-Jõesuu külas Oominõmme tee 1 detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus

09.04.-22.04.2021 k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Vääna-Jõesuu külas Oominõmme tee 1 (katastritunnus 19809:024:0160) maaüksuse ja lähiala ...

Valitus kiitis täna riigihalduse ministri ettepanekul heaks planeerimisseaduse muudatused, mis täpsustavad seaduse sätteid ja sõnastust tagamaks nende üldise õigusselguse ning arusaadavuse.

Planeerimisseaduse uuendamine toob praktilisi muudatusi

Valitus kiitis täna riigihalduse ministri ettepanekul heaks planeerimisseaduse muudatused, mis täpsustavad seaduse sätteid ja sõnastust tagamaks nende üldise õigusselguse ning arusaadavuse.

Harku Vallavalitsuse 06.04.2021 korraldusega nr 251 kehtestati Vääna külas Otsatalu tee 8 (katastritunnus19801:011:0701), Otsatalu tee 10 (katastritunnus 19801:011:0702), Otsatalu tee 12 (katastritunnus19801:011:0703), Otsatalu tee 16 (katastritunnus 19801:011:0705), Otsatalu tee 18 ...

Vääna külas Otsatalu tee 8, 10, 12, 16, 18, 20 ja L2 detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 06.04.2021 korraldusega nr 251 kehtestati Vääna külas Otsatalu tee 8 (katastritunnus19801:011:0701), Otsatalu tee 10 (katastritunnus 19801:011:0702), Otsatalu tee 12 ...

Näitan: 1-100
Elemente lehe kohta 100
of 5