Uudised ja teated

« Tagasi

Lapsevanema kinnitus pearaha määramiseks spordiklubile või huvikoolile

7-19–aastase noore seaduslik esindaja (üldjuhul lapsevanem) määrab oma kinnitusega elektrooniliselt, millisele spordiorganisatsioonile või huvikoolile Harku valla eelarvest antav spordi- või huvitegevuse toetus eraldatakse. Toetada saab ühte spordiorganisatsiooni või huvikooli.
 
Millest alustada:
  1. süsteemi sisenemiseks tuleb kasutada kas ID-kaarti või Mobiil-ID-d;
  2. vaata juhendit (kahel lehel): Juhend elektroonilise keskkonna kasutamiseks avaneb siit;
  3. veendu, et laps käib antud spordiklubis või huviringis;
  4. määra oma lapse spordiklubi/huviring elektroonses keskkonnas.
 
NB! Seadusliku esindaja (üldjuhul lapsevanema) kinnitus tuleb teha 1. november - 30. november ja see kehtib järgneva kalendriaasta kohta.
 
Kui lapsevanemal puudub spordiklubi/huviringi määramise võimalus, siis võib olla põhjusteks üks alljärgnevatest:
a. õpilase elukoht ei ole Harku vald;
b. spordiorganisatsioonil puudub kvalifitseeritud treener;
c. spordiorganisatsiooni või huvikooli taotlus ei ole esitatud vallale 01. oktoobriks või on taotlus olnud ebakorrektne.
 
Toetus on ettenähtud spordiorganisatsioonidele või huvikoolidele 7-19–aastaste Harku valla noortele spordi/huvitegevuse korraldamiseks.
 
Juhul kui ei ole võimalik lapsevanemal kinnitamist elektroonses keskkonnas täita, võtke palun ühendust Harku valla kultuuri- ja spordispetsialisti Krista Dregeriga telefonil 606 3838 või e-posti aadressil Krista.Dreger@harku.ee.
 
 
KRISTA DREGER
Kultuuri-, spordi- ja noorsootööspetsialist