Uudised ja teated

« Tagasi

Tabasalu alevikus Kalda tn 20 maaüksuse ning lähiala detailplaneeringu algatamine ja eskiislahenduse tuvustamine

Harku Vallavolikogu 31.10.2019 otsusega nr 92 algatati detailplaneeringu koostamine Tabasalu alevikus Kalda tn 20 (katastritunnus 19801:002:6510) maaüksusel ning lähialal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on varasemalt kehtestatud „Kalda" maaüksuse elamukvartali detailplaneeringu ümberplaneerimine Kalda tn 20 maaüksuse osas, sooviga muuta hoonestusala ning täpsustada ehitusõigust.

Planeeritav ala, suurusega u 0,18 ha, paikneb Tabasalu alevikus, Kalda tänava, Remmelga tänava ja Vuti tänava vahelisel alal, piirnedes põhjast Kalda tänav L1 (katastritunnus 19801:002:1007) transpordimaaga, idast Kalda tn 22 (katastritunnus 19801:002:0598) elamumaaga, lõunast Remmelga tänav (katastritunnus 19801:002:6560) transpordimaaga ning läänest Kalda tn 18 (katastritunnus 19801:002:6500) elamumaaga. Juurdepääs maaüksustele on Kalda tänavalt. Maaüksuse kitsendusteks on elektripaigaldise kaitsevöönd ja veehaarde sanitaarkaitseala.

Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadust ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla üldplaneeringu ja teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Detailplaneeringu eskiisilahenduse tutvustamine toimub 12.12.2019 kell 17.00 Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik).

Algatamise otsuse ja detailplaneeringu esialgse eskiisi materjalidega saab eelnevalt tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee või otselingil kaart.harku.ee/DP/190716_301/avalik ja Harku Vallavalitsuses kohapeal.