Uudised ja teated

« Tagasi

Detailplaneeringu menetluse lõpetamine (Harku alevikus)

Harku Vallavolikogu 28.11.2019 otsusega nr 110 lõpetati Harku alevikus reformimata riigimaadel, mis on osaliselt kaetud piiriettepanekuga AT021218050 ja AT021214056 ning Aia tänav (katastritunnus 19814:001:0322) maaüksustel detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse 07. juuni 2005. a korraldus nr 953 „Detailplaneeringu algatamine".

Detailplaneering algatati eesmärgiga selgitada välja võimalused elamumaa ja ärimaa kruntide moodustamiseks ning ehitusõiguse määramiseks. Detailplaneeringu koostamine otsustati lõpetada, kuna detailplaneering on algatatud valdavalt riigi reservmaal, ning riigil kui maaomanikul puudub huvi detailplaneeringu menetluse jätkamiseks. Samuti ei ole ka planeeringust huvitatud isik, ühelgi teisel viisil näidanud üles reaalset huvi planeeringu menetluse jätkamise osas.

 

Detailplaneeringu materjalide ja otsustega saab tutvuda Harku vallamajas vallavalitsuse lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee ja detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee.