Uudised ja teated

« Tagasi

Detailplaneeringu menetluse lõpetamine (Rannamõisa külas)

Harku Vallavolikogu 28.11.2019 otsusega nr 111 lõpetati Rannamõisa külas Ranniku tee 5 (katastritunnus 19801:002:3720) maaüksusel detailplaneeringu koostamine ning tunnistati kehtetuks Harku Vallavalitsuse 03. aprill 2002. a korraldus nr 279 „Detailplaneeringu algatamine".

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli selgitada välja võimalused maaüksuse jagamiseks kolmeks elamumaa krundiks, ehitusõiguse määramiseks ning juurdepääsu lahendamiseks planeeritavatele kruntidele. Taotluse esitaja on edastanud Harku Vallavalitsusele kirja, milles andis teada, et ei soovi detailplaneeringu menetlust jätkata.

 

Detailplaneeringu materjalide ja otsustega saab tutvuda Harku vallamajas vallavalitsuse lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee ja detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee.