Uudised ja teated

« Tagasi

Tabasalu alevikus Kuusiku tn 1 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Harku Vallavolikogu 28.11.2019 otsusega nr 100 algatati detailplaneeringu koostamine Tabasalu alevikus  Kuusiku  tn  1  (katastritunnus  19801:002:2470)  maaüksusel ja reformimata  riigimaal (kaetud piiriettepanekugaAT1804090001).

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on selgitada välja võimalused Kuusiku tn 1 maaüksusest ja reformimata riigimaast kolme elamumaa krundi moodustamine ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine üksikelamu ja neid teenindavate abihoonete püstitamiseks. Detailplaneeringuga soovitakse kavandada Kuusiku tn 1 maaüksusest transpordimaa sihtotstarbega krunt olemasoleva kergliiklustee tarbeks Rannamõisa tee äärde ning reformimata riigimaast 1 ehitusõiguseta elamumaa sihtotstarbega krunt, mis tulevikus on võimalik liita Kuusiku tn 3 maaüksusega. Lisaks on detailplaneeringu koostamise eesmärgiks juurdepääsude ning tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

Planeeritav ala, suurusega u 0,53 ha, paikneb Tabasalu alevikus Harku tee ja Kuusiku tn ristmikust u 50 m kaugusel põhja suunas, piirnedes põhjast Mesika tn 2 (katastritunnus 19801:002:1549) sotsiaalmaaga, Mesika tn 4 (katastritunnus 19801:002:1063) elamumaaga ja Kuusiku tn 3 (katastritunnus 19801:002:1062) elamumaaga, idast Kuusiku tänav (katastritunnus 19801:002:1113) transpordimaaga, lõunast Harku-Rannamõisa kergliiklustee L28 (katastritunnus 19801:001:3260) transpordimaaga ning läänest 11191 Harku-Rannamõisa tee (katastritunnus 19801:002:0299) transpordimaaga. Juurdepääs maaüksusele on Kuusiku tänavalt üle reformimata riigimaa ja Harku-Rannamõisa teelt.

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla üldplaneeringu ja teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadus ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.

Detailplaneeringu materjalide ja otsusega saab tutvuda Harku vallamajas vallavalitsuse lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee ja detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee.