Uudised ja teated

« Tagasi

Eriolukorrast tulenevad muudatused Harku vallas

Eestis kehtib kuni 1. maini eriolukord, millega kaasnevad elukorralduslikud muudatused. Sellele lehe koondame koroonaviiruse leviku tõkestamise eesmärgil tehtud otsustest tulenevad muudatused Harku vallavalitsuse, hallatavate asutuste ja partnerasutuste töös. 

Viimati täiendatud 31. märtsil (Keskkond ja heakord: Tabasalu jäätmejaam).

Vallavalitsuse töökorraldus

 • Vallamaja on külastajatele suletud.
 • Elanike nõustamine toimub tavapärastel vastuvõtuaegadel esmaspäeviti kell 14.00-18.00 ja neljapäeviti kell 09.00-12.30 teenistujate telefoni ja e-kirja teel.
  Teenistujate kontaktid leiate siit: www.harku.ee/kontaktid
 • Palume taotlused, dokumendid jms edastada elektrooniliselt harku@harku.ee või Harku valla kodulehel oleva e-teeninduse kaudu. 
  Paberkandjal taotlused asetage palun välisukse kõrval olevasse postkasti! Kui teil ei ole võimalik kasutada avalduse blanketti, võib avalduse esitada vabas vormis.
 • Alates 19. märtsist saavad lapsevanemad registreerida lapse sündi e-teenusena uues portaalis rahvastikuregister.ee. Teenus on kättesaadav kõikidele vanematele, varasemalt said e-teenusena sündi registreerida seda kasutada vaid abielus vanemad.

Haridus

Suletud on kõik üldhariduskoolid:
 • Tabasalu Ühisgümnaasium
 • Vääna Mõisakool
 • Harkujärve Põhikool
 • Vääna-Jõesuu Kool
 • Muraste Kool
Suletud lasteaiad ja nende asendusasutused:
 • Tabasalu Teelahkme Lasteaed
 • Tabasalu Lastehoid (asenduslasteaed on Tabasalu Tibutare Lasteaed)
 • Vääna Mõisakooli Lasteaed (asenduslasteaed on Pangapealse Lasteaed)
 • Alasniidu Lasteaia Järvekalda maja (asenduslasteaed on Alasniidu Lasteaed)
 • Harkujärve Lasteaed (asenduslasteaedn on Alasniidu Lasteaed)
 
Alates 16. märtsist kuni eriolukorra lõpuni ei esitata Harku valla munitsipaallasteaedade ning Tabasalu Lastehoiu kohatasu eest lapsevanematele arveid. Samuti on vabastatud eralastehoidude teenuseid kasutavad lapsevanemad kohatasu maksmisest vallale eelpool märgitud ajaks.

Huviharidus, kultuur, sport ja vaba aeg

Alates 23. märtsist on suletud kõik avalikud mänguväljakud:

 • Kooli ja Kase tn mänguväljak
 • Tabasalu korvpalliplats
 • Tabasalu skatepark
 • Tabasalu spordikompleksi staadion
 • Teelahkme mänguväljak
 • Tui pargi mänguväljak
 • Pihlaka tn 23 mänguväljak
 • Muraste kooli sprodiväljakud
 • Pankranniku mänguväljak ja spordiväljak
 • Vääna mõisa spordiväljak
 • Vääna mõisa mänguväljak
 • Tiigi mänguväljak
 • Kumna spordiväljak
 • Kumna mänguväljak
 • Tutermaa spordiväljak
 • Harku mänguväljak
 • Alasniidu mänguväljak
 • Pihelga tee mänguväljak
 • Vaikuse tee 51a// Vaikuse tee mänguväljak
 • Metsamirdi/Sombre tee L1 mänguväljak
 • Kasevälja tee 12, Suurupi spordiplats
 • Loodjärve tee mänguväljak
 • Harkujärve kooli, madalseikluspark
 • Vääna rand, Vääna-Jõesuu küla, jõulinnak rannas
 • Vääna rand, Vääna-Jõesuu küla, mänguväljak
 • Vääna-Jõesuu kool, koolistaadion, skatepark
Suletud noortekeskused, huvikoolid ja spordikompleksid:
 • Tabasalu Noortekeskus
 • Harkujärve Noortekeskus
 • Vääna-Jõesuu Noortetuba
 • Vääna Noortetuba
 • Tabasalu Muusikakool
 • Kumna Kultuuriait
 • Tabasalu Spordikompleks
Alates 17. märtsist on suletud Tabasalu Raamatukogu kõik kolm lugemissaali:
 • Tabasalu Raamatukogu
 • Harku raamatukogu
 • Vääna raamatukogu

Sotsiaalhoolekanne

 • Suletud on Eakate Päevakeskus
 • Harku Sotsiaalkeskus on külastajatele suletud. Teenuste osas saab infot Kersti Ojasult telefonil 5347 3011, e-posti aadressil: kersti.ojasu@harkusotsiaalkeskus.ee.
 • Pihlakodus kehtib külastuskeeld. Täpsem info telefonil 5305 1565, e-posti aadressil: tabasalu@pihlakodu.ee.
 
NB! Puuetega inimestest, eakatest ja neist, kes mõjuval põhjusel kriisiolukorras lähedaste abile toetuda ei saa, palume teavitada vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhatajat Tiia Spitsõnil telefonil 600 3867, e-posti aadressil: Tiia.Spitson@harku.ee või vallavalitsuse sotsiaalhoolekande spetsialisti Jelena Mosinit telefonil 606 3837, e-posti aadressil: Jelena.Mosin@harku.ee. Kõnedele vastame 08.00-20.00. Muul ajal palume helistada kriisiabi telefonil 1247 või hädaabi telefonil 112 tulenevalt olukorra tõsidusest.
 
 • Toidupakid
  Valla sotsiaal- ja tervishoiuosakond komplekteerib toidupakid vähekindlustatud lastega peredele. Oleme peredega suhelnud ja selgitanud välja, millist abi nad vajavad.

  Kui on veel keegi, kes ei ole abivajadusest teada andnud või kellest me ei tea, kes vajab abi, siis palume sellest informeerida sotsiaalhoolekandespetsialisti Jelena Mosinat tel 606 3837, e-posti teel Jelena.Mosin@harku.ee või lastekaitsespetsialiste:
  Liisa Rüütel, tel 600 3865, e-post: Liisa.Ruutel@harku.ee
  Helve Keel, tel 600 3868 , e-post: Helve.Keel@harku.ee
  Kaja Saat, tel 606 3804, e-post: Kaja.Saat@harku.ee

  Lisainformatsiooni saab sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Tiia Spitsõnilt tel 600 3867, e-post: Tiia.Spitson@harku.ee.
   
 • Pensionite taotlemine
  Kui Te ei ole veel pensionär, siis avalduse pensioni saamiseks võib esitada ka kolm kuud pärast pensioniõiguse tekkimist. Avalduse saab esitada elektrooniliselt, digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil: info@sotsiaalkindlustusamet.ee, lisainfo sotsiaalkindlustusamet.ee/et/pension-toetused/pensioni-taotlemine.
   
  Pensionit makstakse arvelduskontole iga kuu. Kui saate praegu pensioni kojukandena, aga soovite hakata saama pangakontole, siis palun andke sellest sotsiaalkindlustusametile teada iseteeninduses, helista infotelefonile 612 1360 või saada e-kiri info@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Keskkond ja heakord

 • Palume võimalusele Tabasalu jäätmejaama külastamine edasi lükata kuni tavaolukorra taastumiseni. Kui aga on vaja jäätmejaama kasutada, siis tuleb arvestada praeguse olukorra eripäradega.
 • Jäätmete äravedu - toimiva jäätmeveo teenuse jätkamise tagamiseks palume jäätmeveoki operaatoreid mitte kõnetada, ega läheneda neile lähemale kui 2 meetrit hoidmaks ära võimaliku Covid-19 nakkuste levikut inimeselt inimesele. Jäätmete väljaveopäeval palume jäätmemahutid paigutada väljaspool aeda, et vedaja autojuht/laadija ei peaks sisenema kliendi väravast uksest või muu piirdest.
   
  NB! Kui on teada, et elamises on Covid-19 viirusekandja või on kahtlus, et haigestunud inimesel on vastav viirus, siis palume jäätmeid mitte liigiti koguda (sest neid sorteeritakse hiljem sorteerimisliinil käsitsi), panna kõik jäätmed kilekotti, see võimalikult korralikult sulgeda ja viia selline kott olmejäätmete mahutisse. Kindlasti palume sellised jäätmed asetada mahutisse, mitte selle kõrvale või konteineri kaanele.

Ühistransport

Harku valla siseliinide ehk õpilasliinide H1 – H10 teenindamine on peatatud.
 
Avalikel liinidel on reisijatel lubatud sõidukisse siseneda vaid keskmisest või tagumisest uksest kindlustamaks bussijuhtide võimalikult vähest kokkupuudet reisijatega. Esimest ust sisenemiseks ei ole lubatud kasutada, kui bussil on keskmine või tagumine uks olemas. Kui bussis ei ole validaatorit keskmiste uste juures, jääb sõit registreerimata ja pilet ostmata.

Täiendav info