Uudised ja teated

« Tagasi

Harku valla koolikohad 1. klassi astujatele

Täna avalikustati elukohajärgsed koolid kõigile, kes esitasid taotluse lapse 1. klassi astumiseks Harku vallas. Elukohajärgse kooli määramisel lähtuti kooli õppekohtade arvust ning kolmest prioriteedist: elukoha kaugusest, õdede-vendade käimisest samas koolis ning võimalusel arvestati lapsevanema soove. 1. klassi astumiseks esitati kokku 202 taotlust. Järgnevalt on vanematel aega 10 päeva koolikoht kinnitada või tagasi lükata. Koolikoht tuleb kinnitada või tagasi lükata ARNO e-keskkonnas. Lapsevanem või lapse seaduslik esindaja võib esitada taotluse elukohajärgse kooli muutmiseks, kui:

  • pole arvestatud asjaoluga, et sama pere teine laps õpib teises elukohajärgses koolis;
  • lapse elukoha andmed on rahvastikuregistris muutunud;
  • elukohajärgse kooli muutmiseks on muud mõjuvad põhjused.

Nimetatud taotluse saab esitada ARNO e-keskkonnas lapse ümbertõstmise taotluse nime all (Seda esitades ei tohi koolikohta kinnitada või sellest loobuda). Taotluse esitamiseks on aega 10 kalendripäeva alates elukohajärgse kooli määramise teatest.

Alates 6. aprillist avaneb võimalus kõigile, kes on koolikoha kinnitanud, esitada määratud kooli põhikooli vastuvõtmise taotlus koos lisadokumentidega. Taotlusi menetlevad koolid ning kui kõik vajaminevad dokumendid on edastatud koos taotlusega kinnitab kool lapse oma nimekirja.

Täpsem info: https://www.harku.ee/koolikoha-taotlemine.

Abi ja lisainfo saamiseks pöörduda haridusspetsialisti Reelika Lõhmuse poole tel. 606 3805 või reelika.lohmus@harku.ee.