Uudised ja teated

« Tagasi

Harku valda jääb teenindama 6 kirjakasti

Vaata oma lähima kirjakasti asukohta!
 
Kiired arengud infokommunikatsioonitehnoloogias on kaasa toonud muutusi inimeste suhtlemis- ja tarbimisharjumustes. Kirju saadetakse vähem, kuna suhtlus on kolinud e-kanalitesse. Samas on taas populaarsust kogumas postkaartide saatmine, nii et postiteenusest on üha enam saamas mitte kiire info, vaid emotsioonide vahendaja. 
 
Eesti Post käib muutustega kaasas, ent ei unusta inimesi, kes eelistavad traditsioonilisi kirjasaatmisvõimalusi või soovivad oma häid soove postkaardiga teele panna. Et ka nende elu oleks lihtsam, kiirem ja mugavam, alustas Eesti Post 2017. aastal kirjakastide võrgustiku korrastamist ja tõi kirjakastid käidavatesse kohtadesse. Eesmärk oli, et inimestel oleks lihtne postitada oma kiri muude asjatoimetuste kõrval ning selleks poleks vaja teha eraldi käiku kirjakasti juurde. 
 
Õigete kohtade leidmiseks küsis Eesti Post nii kohaliku omavalitsuse kui elanike abi. Koostöö toimis hästi ning suur hulk kirjakaste said vähekäidavatest kohtadest viidud just sinna, kuhu kohalikud soovisid. 
 
Seda, et said valitud õiged kohad, näitab see, et elanike või omavalitsuse soovil ümberpaigutatud või vanasse sobivasse paika jäetud kirjakastide kasutatavus pole hoolimata kirjade mahu vähenemisest langenud või on isegi kasvanud. 
 
Samas on mugavates kohtades paiknevad kirjakastid toonud kaasa selle, et kõrvalisemate kirjakastide kasutus on järsult langenud. Tõenäoliselt just selle tõttu, et isegi kui kõrvalisem postkast on inimesele lähemal, eelistab ta postitada kirja muude tegevuste käigus ehk kasutab selleks enamkäidavas kohas asuvat kirjakasti. 
 
Harku vallas on kirjakaste, mida praktiliselt ei kasutata või kasutatakse äärmiselt vähe. Harku vallas on kokku 8 kirjakasti, millest 2 kasti seisavad praktiliselt tühjalt. Samas kirjakandja peab neid kontrollimas käima, kogumisring ja aeg pikeneb. 
 
Asjatu töö vähendamiseks võtab Eesti Post need kirjakastid maha. Võrgustikku hakkame korrastama 30.01.2020. 
 
Lähimate kirjakastide asukohti saavad kliendid vaadata kodulehel (Asukohad ja lahtiolekuajad/Kirjakastide register
 
Kirjakast on see, kuhu inimesed  ise kirju postitavad. Postkast on kodu või asutuse juures olev postkast, kuhu inimesele/asutusele posti tuuakse. Postkastide asukohti kirjakastide võrgustiku korrastamine loomulikult ei puuduta. 
 
Häid kirju kõigile!
Eesti Post
 
 
Lisa: Valla kirjakastide asukohad 
 

kirjakasti aadress

Asula, linn

kirjakasti asukoha kirjeldus

kasti nr

Kumna

Kumna

Kumna kultuuriaida kõrval sõidutee ääres

2-105

Lee tee 1

Muraste

Konsumi ees

2-296

Klooga mnt 7

Tabasalu

Kallaste kauplus

2-298

Vääna-Jõesuu

Vääna-Jõesuu

Vääna-Jõesuu bussipeatuses

2-304

Vääna

Vääna

Vääna küla

2-334

Harku

Harku

Harku postkontor

2-45