Uudised ja teated

« Tagasi

Vääna-Jõesuu külas Luige tee 27 ja Männiokka maaüksuste ning lähialal detailplaneeringu algatamine ja eskiislahenduse tutvustamise avalik arutelu

Harku Vallavolikogu 28.05.2020 otsusega nr 38 algatati detailplaneeringu koostamine Vääna-Jõesuu külas Luige tee 27 (katastritunnus 19801:011:0580) ja Männiokka (katastritunnus 19801:001:4026) maaüksustel ning lähialal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on välja selgitada võimalused Luige tee 27 ja Männiokka maaüksustest ühe elamumaa, ühe transpordimaa ja ühe üldkasutatava haljasmaa krundi moodustamiseks ning moodustatavale elamumaa krundile ehitusõiguse määramiseks üksikelamu ja seda teenindavate abihoonete püstitamiseks. Lisaks on detailplaneeringu koostamise eesmärgiks juurdepääsutee ning tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Diagonaalselt üle Luige tee 27 maaüksuse kulgevale Luige teele kavandatakse transpordimaa koridor Luige tee 27 ja Männikokka maaüksuste piirile.

Planeeritav ala, suurusega u 0,45 ha, paikneb Vääna-Jõesuu külas Luige tee ja Kajaka tee ristmikul, piirnedes Männitare (katastritunnus 19801:011:1240) ja Kajaka tee 2 (katastritunnus 19801:011:0928) maatulundusmaadega, Luige tee 29 (katastritunnus 19801:011:0624) ja Luige tee 32 (katastritunnus 19801:011:1450) elamumaadega, Luige tee L4 (katastritunnus 19801:011:0628), Kajaka tee L1 (katastritunnus 19801:011:0927) ning Rootsi tee L1 (katastritunnus 19801:001:2188) transpordimaadega.

Detailplaneeringu algatamisel ei ole uuringute vajadust ette näha. Uuringute vajadus võib ilmneda detailplaneeringu menetluse käigus.

Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas Harku valla üldplaneeringu ja teemaplaneeringu lahenduse ja tingimustega.

Detailplaneeringu eskiisilahenduse tutvustamine ja avalik arutelu toimub 13.08.2020 kell 17.00 Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik).

Algatamise otsuse ja detailplaneeringu eskiislahendusega saab eelnevalt tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee või otselingil kaart.harku.ee/DP/190910_309/avalik ja Harku Vallavalitsuses kohapeal.