Uudised ja teated

« Tagasi

Tiskre külas Apametsa I kvartali Kuusiku ja Nõmme tee 74 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu kehtestamise korralduse muutmine

Harku Vallavalitsuse 12.05.2020 korraldusega nr 251 kehtestati Tiskre külas Apametsa I kvartali Kuusiku (katastritunnus 19801:002:6750) ja Nõmme tee 74 (katastritunnus 19801:002:0962) maaüksustel detailplaneering vastavalt Linnaruumi OÜ (rg-kood 11638094) tööle nr 04/09 ja Harku Vallavalitsuse 09.06.2020 korraldusega nr 311 muudeti kehtestatud Tiskre külas Apametsa I kvartali Kuusiku ja Nõmme tee 74 maaüksuste ning lähiala detailplaneeringut.

Ekslikult on Harku Vallavalitsuse 12. mai 2020 korralduse nr 251 punktis C. Kehtestamisele esitatud detailplaneeringu sisu märgitud krundi pos nr 3 suuruseks 134669 m². Vastavalt kehtestatuddetailplaneeringu materjalidele on ärimaa sihtotstarbega krundi pos nr 3 suuruseks 13466 m².

Vastuvõetud korralduse ja kehtiva planeeringuga saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.