Uudised ja teated

« Tagasi

Muraste külas Karu tn 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Harku Vallavalitsuse 14.07.2020 korraldusega nr 408 kehtestati Muraste külas Karu tn 2 (katastritunnus19801:001:0579) maaüksuse ja lähiala detailplaneering vastavalt MiHo OÜ (rg-kood 11344754) tööle nr 23-19.

Detailplaneeringuga määratakse maaüksustele ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks ehitisealuse pinnaga kuni 440 m². Elamu suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 9 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoone suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m ja üks maapealne korrus. Elamu lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 20-45° ja abihoonel 10-45°. Juurdepääs planeeritavale alale on 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maanteelt Kaare tee, Palkoja tee, Tuhkru tänava ja Karu tänava kaudu.

Planeeritava ala veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni baasil.

Vastuvõetud korralduste ja kehtiva planeeringuga saab tutvuda detailplaneeringute veebirakenduses aadressil kaart.harku.ee.