Uudised ja teated

« Tagasi

Türisalu külas Purde tee 6, Purde tee 8, Tuulimaa tee 7, Tuulimaa tee 9 ja riigi reservmaa maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus

14.07.-27.07.2020.k.a. toimus Harku vallamajas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Türisalu külas Purde tee 6 (katastritunnus 19813:009:0350), Purde tee 8 (katastritunnus 19813:009:0340), Tuulimaa tee 7 (katastritunnus 19813:004:0340), Tuulimaa tee 9 (katastritunnus 19813:004:0350) ja riigi reservmaa (Purdetuka katastritunnus 19801:001:4127) maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel detailplaneeringule vastuväiteid/ettepanekuid ei esitatud. Sellest lähtuvalt ei korralda vallavalitsus detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgset arutelu.