Uudised ja teated

« Tagasi

Kütke külas Metsavälja maaüksuse lõunapoolse osa ja selle lähiala üldplaneeringut muutva detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus

14.07.-12.08.2020.k.a. toimus Harku vallamajas, Kumna Kultuuriaidas, veebilehel ja detailplaneeringute veebirakenduses Kütke külas Metsavälja (katastritunnus 19801:012:0232) maaüksuse lõunapoolse osa ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel esitati üks ettepanek, millega arvestati. Sellest lähtuvalt ei korralda vallavalitsus detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgset arutelu.